Strona główna / Zespół / Pracownicy naukowi
img

mgr inż.

Błażej Jendrzejewski

Zakład Modelowania Ekonomicznego

Asystent
Adres email: bjendrzejewski@irwirpan.waw.pl

Telefon służbowy: +48 22 657 27 89

Pokój 227


PROBLEMATYKA BADAWCZA

Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, obliczeniowe modele równowagi ogólnej (CGE), System Rachunków Ekonomicznych Środowiska (SEEA), System Rachunków Narodowych (SNA)


WYKSZTAŁCENIE

Oskar von Miller Forum - Monachium, Niemcy, 2014-2015

Magister International Economic Relations: International Business - Uniwersytet Gdański , Wydział Ekonomiczny, 2013

Wymiana studencka Erasmus, School of Management - Uniwersytet w Bradford, Wielka Brytania, 09.2012 - 02.2013

Inżynier Leśnictwa - Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, 2011

 

 


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 

  • 2016 - aktualnie: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
  • 2014-2015: Stypendium/staż Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Niemiecka Federalna Fundacja Ochrony Środowiska) dla najlepszych absolwentów wyższych uczelni w dziedzinie ochrony środowiska. Uniwersytet Techniczny w Monachium, Niemcy

 


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

2017-2021 Horizon 2020: SURE-Farm  “Zwiększanie odporności europejskich systemów produkcji rolnej"

2018-2022 Horizon 2020: LIFT "Integracja wiedzy dla rozwoju niskonakładowego rolnictwa opartego na zasobach ekosystemowych: gospodarstwa i terytoria"


PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
    • Piotr Gradziuk, Błażej Jendrzejewski (2017). Wyzwania dla sektora biopaliw w kontekście polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", 2 (19), s. 58-65
    • Zawalińska Katarzyna, Ciechomska Anna, Jendrzejewski Błażej (2016). Challenges for Modelling CAP 2014-2020 within CGE Model Framework, "Wieś i Rolnictwo", 4 (173), s. 9-28.

INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

Członek Stowarzyszenia „Środowisko dla Środowiska"