O instytucie

Strona główna / O instytucie / Zakład Modelowania Ekonomicznego
img

dr hab.

Piotr Gradziuk

Zakład Modelowania Ekonomicznego

Profesor Instytutu
Adres email: pgradziuk@irwirpan.waw.pl

Pokój 227

Google Scholar


PROBLEMATYKA BADAWCZA

efektywność wykorzystania odnawialnych źródeł energii;

przeobrażenia społeczno-gospodarcze i instytucjonalne na obszarach wiejskich;

efektywność i produktywność


WYKSZTAŁCENIE

Doktor habilitowany w dziedzinie Ekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 22 marzec 2016

Doktor nauk ekonomicznych, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 27 wrzesień 1990

Magister inżynier rolnictwa w zakresie ekonomiki rolnictwa, Wydział Rolniczy, Akademia Rolnicza w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy), Październik 1977 - wrzesień 1982


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Od 01 lipca 2016 r.,  Profesor nadzwyczajny, Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa

01 październik 2015 - 30 czerwiec 2016, specjalista, Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa

Starszy wykładowca, Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa

01 marzec  1991 - 31 lipiec 2009, adiunkt, Wydział Nauk Rolniczych, Akademia Rolnicza w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy)

01 styczeń 1986 - 28 luty 1991, starszy asystent, Wydział Nauk Rolniczych, Akademia Rolnicza w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy)

01 grudzień 1983 - 31 grudzień 1985, asystent, Wydział Nauk Rolniczych, Akademia Rolnicza w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy)

01 luty 1983 - 30 listopad 1983, starszy technik, Wydział Nauk Rolniczych, Akademia Rolnicza w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy)

01 listopad 1982 - 31 styczeń 1983, asystent stażysta, Wydział Nauk Rolniczych, Akademia Rolnicza w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy)


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

 • 2018-2022: "LIFT: Low-Input Farming and Territories - Integrating knowledge for improving ecosystem-based farming" (pol. Niskonakładowe gospodarstwa i regiony - integracja wiedzy dla usprawnienia rolnictwa bazującego na usługach ekosystemowych) w ramach programu Horyzont 2020 (ID: 770747), http://lift-h2020.eu, współwykonawca.
 • 2017-2021: "SURE-Farm: Towards SUstainable and REsilient EU FARMing systems" (pol. W kierunku zrównoważonych i odpornych systemów produkcji rolnej Unii Europejskiej) w ramach programu Horyzont 2020 (ID: 727520), https://surefarmproject.eu, współwykonawca.

 

 


PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
 • Monografie

  • Gradziuk P. 2015: Gospodarcze znaczenie i możliwości wykorzystania słomy na cele energetyczne w Polsce", Monografie i rozprawy naukowe nr 45, Wyd. Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Puławy, ISBN 978-83-7562-190-7, ss. 176.
  • Gradziuk P., (red. naukowa wyd. polskiego) 2014: Bioenergia w Europie 2013. Raport statystyczny. Biblioteka Polskiego Towarzystwa Biomasy POLBIOM, vol. 1.
  • Gradziuk P., Grzybek A 2006: Prospects for solid biomass use in energy producion in Poland and its technical and economical prosperities. Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa. ISBN 83-89503-36-0, ss. 86.
  • Gradziuk P. (red.), Grzybek A., Kowalczyk K., Kościk B., 2003: Biopaliwa. Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa, ISBN 83-88368-10-9, ss. 160.
  • Gradziuk P. (red.), Grzybek A., Kowalczyk K., 2001: Słoma energetyczne paliwo. Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa, ISBN 83-88368-19-2, ss. 71.

  Rozdziały w monografiach

  • Gradziuk P. 2014: Ekonomiczne i społeczne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii. [W:] Odnawialne źródła energii. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku, s. 101-110.
  • Gradziuk P., 2014: Rola samorządów w budowaniu strategii zrównoważonego wykorzystania energii. [W:] Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska. Raport z badania ankietowego na temat biogazowni przeprowadzanego wśród mieszkańców wsi, rolników i przedstawicieli samorządów; Grzybek A. (red.) Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa FDPA, Warszawa, s. 27-37.
  • Gradziuk P., 2014: Skutki ekonomiczne i społeczne. [W:] Biogazownia rolnicza - sprawa publiczna; Grzybek A. (red.), Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa FDPA, Warszawa, s. 63-68.
  • Gradziuk P., 2013: Pozyskanie i wykorzystanie słomy na cele energetyczne w ciepłownictwie i energetyce zawodowej. [W:] Odnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku; Gradziuk P. (red.). Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku, s. 33-36.
  • Gradziuk P., 2013: Efektywność ekonomiczna instalacji fotowoltaicznych. [W:] Odnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku, s. 55-62.
  • Gradziuk P., 2008: Kontraktacja i organizacja systemu zaopatrzenia w biomasę. [W:] Energia odnawialna; Klepacki B. (red.), Wieś Jutra, Warszawa, s. 24-34.
  • Gradziuk P., 2007: Biomass Production Potential for Energy In Poland. [W:] Wissenschaft und Wirtschaft im Diskurs Die Zukunft regenerativer Energien; Jasiulewicz M. (red.), Technische Universitat Koszalin, s. 49-76.
  • Gradziuk P., 2007: Rynek biomasy w Unii Europejskiej. Stan i perspektyw. [W:] Rynki Rolne w Unii Europejskiej - trzy lata po rozszerzeniu; Kawałko B. (red.), Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, s. 79-101.
  • Gradziuk P., 2007: Agroenergetyka szansą rozwoju wsi i rolnictwa. [W:] Polska wieś w Unii Europejskiej; Guz T. (red.), WZNPiE KUL, s. 81-120.
  • Gradziuk P. 2007: Nowa strategia UE w zakresie odnawialnych źródeł. [W:] Racjonalne wykorzystanie energii odnawialnej OZE - w HVAC; Gradziuk P. (red.), Wieś Jutra, Warszawa, s. 7-13.
  • Gradziuk P., 2007: Zapotrzebowanie na bioetanol w świetle światowej polityki wspierania wykorzystania biopaliw a ceny zbóż. [W:] Czy grozi Polsce kryzys zbożowy? (w świetle pozarolniczego wykorzystania ziarna); Klepacki B. (red), Wieś Jutra, Warszawa, s. 101-106.
  • Gradziuk P., 2007: Innowacje organizacyjne w bioenergetyce. [W:] Bioenergetyka Podkarpacka. Innowacje technologiczne i organizacyjne w podkarpackiej bioenergetyce; Kościk B. (red.), Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, s. 215-233.
  • Gradziuk P., Klepacki B., 2007: Ekonomika produkcji „zielonej energii". [W:] Biomasa dla elektroenergetyki i ciepłownictwa, szanse i problemy; Klepacki B. (red.), Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa, s. 33-42.
  • Gradziuk P., 2006: Odnawialne źródła energii w Unii Europejskiej i Polsce - uwarunkowania formalno-prawne. [W:] Odnawialne źródła energii jako element zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich; Czudec A. (red.), Uniwersytet Rzeszowski, s. 46-58.
  • Gradziuk P., 2006: Wykorzystanie produktów ubocznych rolnictwa w produkcji energii. [W:] Odnawialne źródła energii jako element zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich; Czudec A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 84-99.
  • Gradziuk P., 2005: Rolnictwo dostawcą surowców energetycznych i energii. [W:] Polska wieś 2025. Wizja rozwoju; Wiklin J. (red.), Fundusz Współpracy, s. 173-182.
  • Gradziuk P., 2003: Alternatywne wykorzystanie gruntów rolniczych na cele niezwiązane z produkcją żywności ze szczególnym uwzględnieniem energetyki. [W:] Rośliny energetyczne; Kościk B. (red.), Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, s. 8-27.
  • Gradziuk P., 2003: Źródła finansowania przedsięwzięć związanych z produkcją biomasy na cele energetyczne. [W:] Rośliny energetyczne; Kościk B. (red.), Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, s. 136-143.
  • Gradziuk P., 2002: Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. [W:] Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej; Kłodziński M. (red.), Problemy Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, s. 101-126.
  • Gradziuk P., Gradziuk B., 2002: Wzajemność ubezpieczeniowa w rolnictwie. [W:] Ubezpieczenia Gospodarcze. Wieś i Rolnictwo; Adamowicz M. (red.), SGGW, s. 123-132.
  • Gradziuk P., 2001: Możliwości wykorzystania surowców pochodzenia rolniczego na cele energetyczne. [W:] Gospodarka, człowiek, środowisko na obszarach wiejskich; Kłodziński M. (red.), Problemy Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, s. 51-63.
  • Gradziuk P., Wojtaszek Z., 2001: Alternatywne wykorzystanie gruntów rolniczych na cele niezwiązane z produkcją żywności. [W:] Procesy dostosowawcze produkcji roślinnej w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską; Klepacki B. (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 213-228.
  • Gradziuk P., 2000: Ponadlokalna infrastruktura instytucjonalna i jej wpływ na rozwój przedsiębiorczości. [W:] Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich wschodniego i zachodniego pogranicza; Kłodziński M. (red.), Problemy Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, s. 212-228.
  • Gradziuk P., 2000: Instytucje lokalne wpływające na rozwój przedsiębiorczości. [W:] Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich wschodniego i zachodniego pogranicza; Kłodziński M. (red.), Problemy Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, s. 229-242.
  • Gradziuk P., Piwowarski A., 1999: Stan infrastruktury instytucjonalnej wpływającej na ożywienie gospodarki terenów wiejskich. [W:] Aktywizacja gospodarcza terenów wiejskich na pograniczu polsko-niemieckim w świetle procesów integracyjnych z Unią Europejską; Kłodziński M. (red.). Problemy Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, s.144-163.
  • Gradziuk P.,1998: Możliwości wykorzystania surowców pochodzenia rolniczego na cele energetyczne. [W:] Rozwój energetyki odnawialnej w Polsce; Berkowska E. (red.), Konferencje i Seminaria 2 (20) 99, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, s. 138-150.
ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
 • Artykuły recenzowane

  • Gradziuk P., Gradziuk B. 2019: Economic efficiency of applying a heat pump system in heating based on the example of the Ruda-Huta Commune experience. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, XXI (2), s. 88-96.
  • Gradziuk P., Gradziuk B. 2019 Economic profitability of investment in a photovoltaic plant in south-east Poland. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, XXI (3), s. 124-133.
  • Gradziuk P., Gradziuk B., Us A. 2018: Tendencje kształtowania się kosztów inwestycyjnych w sektorze fotowoltaicznym. Roczniki Naukowe SERiA, t. XX, z. 1, s. 44-49.
  • Gradziuk P., Gradziuk B. 2018: Perspektywy produkcji rzepaku w Polsce w kontekście nowej
  • polityki biopaliwowej Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERiA, t. XX, z. 2, s. 53-58.
  • Gradziuk P., Gradziuk B. 2018: Perspektywy rozwoju rynku pomp ciepła w Polsce w kontekście strategii Unii Europejskiej „Czysta planeta dla wszystkich". Roczniki Naukowe SERiA, t. XX, z. 6, s. 77-82.
  • Gradziuk P., Gradziuk B. 2018: Employment impacts of renewable energy in UE. Proceedings of the 2018 International  Scientifi c Conference Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, Warsaw, 7-8 June 2018. Warsaw University of Life Sciences - SGGW Faculty of Economic Sciences, No 1 2018, p.  259-267.
  • Gradziuk P. 2018. Recenzja książki pt. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju biogospodarki w Polsce", Eugeniusz Karol Chyłek, Jerzy Kopiński, Andrzej Madej, Mariusz Matyka, Janusz Ostrowski, Hubert Piórkowski, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Warszawa-Falenty 2017, s. 194. Studia Ekonomiczne i Regionalne, vol. 11, nr 2, s. 113-118.
  • Gradziuk P., Gradziuk B. 2017: An Attempt to Evaluate Absorption of the Funds from the Operational Program Infrastructure and Environment within Action "Generation of Energy from Renewable Sources". Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, Tom 15 nr 1, s. 7-16.
  • Gradziuk P., Gradziuk B. 2017: The impact of renewable energy production on employment.. Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, Tom 15 nr 3, s. 139-146.
  • Gradziuk P. Bańkowska K. 2017: Renewable Energy - Implications for Agriculture and Rural Development in Poland. Wieś i rolnictwo, 3 (176), s. 121-146.
  • Gradziuk P., Gradziuk B. 2017: Próba oceny absorpcji środków z funduszy europejskich na rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii w woj. lubelskim. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 104, z. 3, s. 95-105.
  • Gradziuk P. 2017: Energetyka słoneczna w Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERiA, t. XIX, z. 1, s. 52-59.
  • Gradziuk P., Jendrzejewski B. 2017: Wyzwania dla sektora biopaliw w kontekście polityki klimatyczno-energetycznej. Roczniki Naukowe SERiA, t. XIX, z. 2, s. 65-70.
  • Gradziuk P. 2017: Potencjał i prognozy wykorzystania biogazu rolniczego. Roczniki Naukowe SERiA, t. XIX, z. 3, s. 64-70.
  • Gradziuk P., Gradziuk B. 2017: Polityka klimatyczno-energetyczna UE - wyzwania i szanse dla obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, t. XIX, z. 4, s. 71-78.
  • Gradziuk P. 2017: Efektywność nakładów inwestycyjnych na redukcję emisji CO2 (na przykładzie projektów z zakresu oze współfinansowanych z funduszy europejskich w woj. lubelskim). Roczniki Naukowe SERiA, t. XIX, z. 5, s. 87-92 (10 pkt).
  • Gradziuk P. 2017: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii a zatrudnienie. Roczniki Naukowe SERiA, t. XIX, z. 6, s. 92-98 (10 pkt).
  • Gradziuk P., Gradziuk B. 2016: Efektywność ekonomiczna mikroinstalacji fotowoltaicznych. Roczniki Naukowe SERiA, t. XVIII, z. 3, s. 89-94.
  • Gradziuk P., Gradziuk B. 2016: Ranga odnawialnych źródeł energii w gminnych planach gospodarki niskoemisyjnej. Roczniki Naukowe SERiA, t. XVIII, z. 4, s. 67-72.
  • Gradziuk P., Gradziuk B. 2016: Economical end ecological  efficiency of solar systems (A Case Study at the Communes Gorzkow and Rudnik). Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, nr 14(3), s. 189-195.

  • Gradziuk P., Gradziuk B. 2015: Foreign Trade of Biomass for Energy Purposes in Poland in the Years 2008-2014. Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, nr 13(3), s. 153-159.
  • Gradziuk P., Gradziuk B. 2016: Gospodarka niskoemisyjna - nowe wyzwanie dla gmin wiejskich. Wieś i Rolnictwo, nr 1, s. 105-126
  • Gradziuk P., 2014: The potential of straw for energy purposes in Poland. Barometr Regionalny, t. 12, nr 1, s. 15-22.
  • Gradziuk P., 2014: Economic Efficiency of Photovoltaic Installations (A case Study at the Zwierzyniec-Biały Słup Research and Education Centre of the Roztocze National Park). Barometr Regionalny, t. 12, nr 4, s. 117-122.
  • Gradziuk P., 2012: Efektywność ekonomiczna instalacji fotowoltaicznych (studium przypadku - Roztoczańskie Centrum Naukowo-Dydaktyczne, Zwierzyniec Biały Słup) Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XIV, z. 7, s. 40-43.
  • Gradziuk P., 2012: Efektywność nakładów inwestycyjnych na redukcję emisji CO2 na przykładzie projektów współfinansowanych przez EkoFundusz. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XIV, z. 7, s. 35-39.
  • Gradziuk P. 2012: Efektywność ekonomiczna instalacji fotowoltaicznych. Fotowoltaika nr 3, s. 20-23.
  • Gradziuk P., Kaczor A., 2010: Zasady nawożenia popiołem ze słomy. Autobusy -Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe nr 11, s. 145-150.
  • Gradziuk P., 2010: Koszty wykorzystanie biomasy wybranych gatunków roślin do produkcji energii cieplnej w gospodarstwach domowych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XII, z. 7, s. 33-37.
  • Gradziuk P., Ziomek U., 2010: Zmiany na rynku ubezpieczeń rolnych w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XII, z. 7, s. 38-44.
  • Gradziuk P., 2009: Nowe uwarunkowania prawne polityki Unii Europejskiej wobec emisji gazów cieplarnianych oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XI, z. 7, s. 17-21.
  • Gradziuk P., 2008: Koszty produkcji brykietu ze słomy. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. X, z. 6, s. 25-29.
  • Gradziuk P., 2007: Możliwości wykorzystania biomasy w lokalnych systemach grzewczych. Energia i Budynek nr 6, s. 16-22.
  • Gradziuk P., 2006: Możliwości wykorzystania produktów pochodzenia rolniczego na cele energetyczne w świetle unormowań prawnych Polski i Unii Europejskiej. Koszalińskie Studia i Materiały nr 9, s. 9-20.
  • Gradziuk P., 2006: Ceny ropy naftowej a popyt na biopaliwa płynne. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. VIII, z. 2, s. 43-47.
  • Gradziuk P., 2006: Ekonomiczne i ekologiczne aspekty wykorzystania słomy na cele energetyczne w lokalnych systemach grzewczych. Acta Agrophysica nr 141, Vol. 8 (3), s. 591-601.
  • Gradziuk P., 2005: Koszty produkcji energii cieplnej ze słomy w miejskim przedsiębiorstwie energetyki cieplnej. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 92, z. 1, s. 155-161.
  • Gradziuk P., 2005: Wspólna Polityka Rolna i jej wpływ na wieś i rolnictwo Zamojszczyzny. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu. Zeszyt 3, vol. 3, s.157-174.
  • Gradziuk P., 2005: Produkcja surowców energetycznych i energii kluczową funkcją rolnictwa XXI wieku. Wieś i Rolnictwo nr 4, s. 98-115.
  • Gradziuk P., 2004: Uwarunkowania prawne dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem biomasy. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. VI, z. 3, s. 83-87.
  • Gradziuk P., 2004: Organizacja i koszty zbioru słomy na cele energetyczne. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 91, z. 2, s.131-137.
  • Gradziuk P., 2002: Potencjał energetyczny produkcji rzepaku w Polsce. Ekologia i Technika, Vol. X, nr 6, s. 163-170.
  • Gradziuk B., Gradziuk P., 2001: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich - rozważania na tle VII Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Postępy Nauk Rolniczych nr 3, s. 33-46.
  • Gradziuk P., Michałkiewicz G., 2001: Rola lokalnych instytucji ubezpieczeniowych w rozwoju obszarów wiejskich (na przykładzie Związku Wzajemności Członkowskiej „Roztocze"). Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie nr 377, s. 459-467.
  • Gradziuk P., 2001: Możliwości wykorzystania produktów rolniczych na cele nieżywnościowe. Roczniki Naukowe SERiA, t. III, z. 1, s. 108-112.
  • Gradziuk P., 2000: Rola rolnictwa i leśnictwa w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Problemy Integracji Rolnictwa nr 4, s. 32-38.
  • Gradziuk P., 2000: Rola rolnictwa i leśnictwa w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. II, z. 1, s. 86-93.
  • Gradziuk P., 1999: Analiza kosztów i efektywności wykorzystania słomy na cele energetyczne w gospodarstwach rolnych. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 88, z. 1, s.159-165.
  • Gradziuk P., 1999: Możliwości wykorzystania surowców pochodzenia rolniczego na cele energetyczne. Roczniki Naukowe SERiA, t. I, z. 3, s. 233-238.
  • Gradziuk P., Szmidt K., 1998: Techniczne, ekonomiczne i ekologiczne aspekty wykorzystania biomasy na cele energetyczne. Hodowla Roślin i Nasiennictwo nr 2, s. 58-62.
  • Gradziuk P., 1997: Nawożenie mineralne, waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej, struktura zasiewów a poziom uzyskiwanych plonów w Polsce w latach 1976-1996. Fragmenta Agronomica Bibliotheca nr 3, s. 43-50.
  • Kościk B., Gradziuk P., Klimczuk B., Kowalczyk-Juśko A., 1997: Stan obecny oraz perspektywy wprowadzania nowych gatunków, odmian i technologii produkcji przez rolników województwa zamojskiego. Fragmenta Agronomica Bibliotheca nr 3, s. 51-58.
  • Kościk B., Gradziuk P., Klimczuk B., 1996: Asortymentowe zużycie środków ochrony roślin na Zamojszczyźnie w 1995 roku. Postępy w Ochronie Roślin, vol. 36, nr 2, s. 384-386.
  • Dudek R., Gradziuk P., 1996: Zmiany w poziomie i strukturze konsumpcji na rynku turystycznym województwa zamojskiego w latach 1991-1994. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 735, WAE, Wrocław, s. 32-39.
  • Gradziuk P., 1995: Możliwości energetycznego wykorzystania słomy. Postępy Nauk Rolniczych nr 5, s. 31-39.
  • Gradziuk P., Klepacki B., 1995: Wyzwania i strategie rekonstrukcji rolnictwa we Wschodniej i Centralnej Europie. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 1, s. 90-93.
  • Gradziuk P., 1995: Strategia rozwoju gminy wiejskiej (na przykładzie gminy Skierbieszów, woj. zamojskie). Samorząd Terytorialny nr 7-8, s. 47-54.
  • Gradziuk P., Kowerski M., 1995: Zarys strategii transformacji wsi w strefie przeludnienia agrarnego (na przykładzie województwa zamojskiego). Zeszyty Naukowe AR Kraków, z. 43, s. 267-272.
  • Dudek-Wojtyła R., Gradziuk P., 1995: Możliwości rozwoju agroturystyki na terenie województwa zamojskiego. Problemy Turystyki, vol. XVIII, 3/4, s. 55-65.
  • Kowerski M., Gradziuk P., 1995: Zmiany sytuacji demograficzno-zawodowej
   w gminie wiejskiej na przykładzie Skierbieszowa w woj. zamojskim. Wieś i Rolnictwo nr 3, s. 94-106.
  • Kościk B., Gradziuk P., Klimczuk B., 1995: Pracochłonność uprawy tytoniu papierosowego jasnego w różnych rozstawach. Annales UMCS, sectio E, vol. L, 20, s. 1-5.
  • Gradziuk P., Klepacki B., 1994: Rzeczywistość wiejska, trendy i wybory. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 4-5, s. 155-157.
  • Kościk B., Gradziuk P., Klimczuk B., 1994: Efektywność zlokalizowanego nawożenia mineralnego tytoniu papierosowego jasnego uprawianego w pasowym układzie rzędów. Annales UMCS, sectio E, vol. XLIX, SUPL. 6, s. 53-58.
  • Gradziuk P., 1991: Produkcyjna efektywność nawożenia mineralnego jako
   podstawa przestrzennego rozdysponowania nawozów w woj. zamojskim.
   Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 4/5, s. 96-98.
  • *Gradziuk P., Płudowski H., Ostrowski J., 1987: Postęp techniczny a oszczęd-
   ność i wydajność pracy żywej w procesie kombajnowego zbioru zbóż. Annales UMCS, sectio H, vol. XXI, s. 315-328.
  • *Gradziuk P., Płudowski H., Ostrowski J., 1986: Transportochłonność pro-
   dukcji w wieloobiektowym przedsiębiorstwie rolniczym na przykładzie
   Kombinatu PGR Przewodów. Annales UMCS, sectio H, vol. XX, s.
   177-188.
  • *Gradziuk P., Płudowski H., 1983: Efektywność nawożenia mineralnego w
   gospodarstwach indywidualnych województwa zamojskiego w latach 1977-
   1982. Wiadomości Statystyczne nr 9, s. 29-32.

  Artykuły konferencyjne

  • Gradziuk P., 2006: Możliwości i ograniczenia rozwoju odnawialnych źródeł energii. [W:] Materiały konferencyjne V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Nowoczesne Ciepłownictwo". Izba Gospodarcza „Ciepłownictwo Polskie" w Warszawie Regionalny Oddział w Lublinie", s. 81 - 94.
  • Gradziuk P., 2006: Techniczno-ekonomiczne aspekty wykorzystania słomy i ziarna zbóż na cele energetyczne. [W:] Materiały II Regionalnego Forum Energetyki Odnawialnej. KKPODR w Minikowie - Oddział w Przysieku, s. 33-45.
  • Gradziuk P., 2006: Wpływ unijnych rozwiązań prawnych i organizacyjnych w zakresie energetyki odnawialnej na przyszłą działalność przedsiębiorstw ciepłowniczych. [W:] Materiały X Forum Ciepłowników Polskich. Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, Międzyzdroje, s. 25-34.
  • Gradziuk P., 2004: Potencjalne możliwości wykorzystania biomasy na cele energetyczne w woj. lubelskim. [W:] Eko Energia, koncepcja wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zarządzanie zasobami środowiska. Towarzystwo Gospodarki Energetycznej w Lublinie, s. 127-142.
  • Gradziuk P., 2004: Plany i uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce a polityka energetyczna Unii Europejskiej. [W:] Możliwości energetycznego wykorzystania biomasy w warunkach województwa podkarpackiego. WODR Boguchwała, s. 31-41.
  • Gradziuk P., 2004: Energetyka odnawialna jako podstawa zrównoważonego rozwoju gmin. [W:] Możliwości energetycznego wykorzystania biomasy w warunkach województwa podkarpackiego. WODR Boguchwała, s. 42-51.
  • Gradziuk P., Martyn W., Gradziuk B., 2004: Perspektywy rozwoju Lubelszczyzny w warunkach przemian strukturalnych. [W:] Polityka rolna UE: nowe szanse dla rolnictwa. Agrarsoziale Gesellschaft e.V., s. 35-38.
  • Gradziuk P., 2004: Zasoby biomasy w Polsce oraz kierunki jej pozyskiwania dla energetyki. [W:] Biomasa w energetyce cieplnej i systemowej. BMP Racibórz, s. 71-77.
  • Gradziuk P., 2004: Czynniki determinujące koszty pozyskania slomy na cele energetyczne. [W:] Stan Polskiej Energetyki Odnawialnej - Biomasa. Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Poświętne w Płońsku, s. 77-82.
  • Gradziuk P., Grzybek A., 2003: Kierunki rozwoju wykorzystania biomasy na cele energetyczne. [W:] Energetyka odnawialna - wykorzystanie biomasy. Centrum Targowe Chemobudowa Kraków S.A., s. 35-41.
  • Gradziuk P., 2002: Odnawialne źródła energii ze szczególnym uwzględnieniem biomasy. [W:] Przyszłość energetyczna Lubelszczyzny do 2020 roku - niekonwencjonalne źródła energii. WKTiR Lublin, s.79-97.
  • Gradziuk P., 2001: Wykorzystanie energetyczne słomy i innych nośników energetycznych z biomasy w gospodarstwie rolnym. [W:] Proekologiczne i efektywne ekonomicznie technologie uprawy roślin. IUNG Puławy, s. 139 -145.
  • Gradziuk P., 2000: Charakterystyka programów pomocowych dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich. [W:] Działania stymulujące wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich Polski południowo-wschodniej w aspekcie integracji z Unią Europejską. Fundacja Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, Sandomierz, s. 23-30.
  • Gradziuk P., 1999: Perspektywy wykorzystania odnawialnych źródeł energii. [W:] Racjonalizacja Użytkowania Energii i Środowiska. Ośrodek Doskonalenia Kadr Technicznych Rady Stołecznej NOT, s. 47-51.
  • *Gradziuk P., Płudowski H., Ostrowski J., 1987: Wpływ motywacyjnego wynagradzania na wydajność pracy i jakość produkcji mleka w państwowym
   gospodarstwie rolniczym. W: Metodologiczne problemy wydajności pracy. Materiały na V Krajową Konferencję Naukową. Opole-Turawa s. 315-326.
  • *Gradziuk P., Płudowski H., 1986: Efektywność nawożenia mineralnego w go-
   spodarce indywidualnej województwa zamojskiego w latach 1983 i 1984.
   Zbiór referatów na temat: Żyzność i nawożenie gleb w województwie zamojskim. Sitno, s. 63-74.
  • *Gradziuk P., Płudowski H., Ostrowski J., 1985: Postęp techniczny a wydajność pracy w procesie kombajnowego zbioru zbóż. [W:] Ekonomiczno-
   bodźcowe uwarunkowania wydajności pracy. Materiały na IV Krajową
   Konferencję Naukową. Opole-Turawa, s. 57-71.
  • *Gradziuk P., Płudowski H., Ostrowski J., 1985: Rola dyrektora w oddziaływaniu na wyniki ekonomiczne państwowego przedsiębiorstwa rolniczego. [W:] Metody podnoszenia ekonomicznej efektywności przedsiębiorstw rolniczych. Polska Akademia Nauk Instytut Badań Systemowych, Samodzielna Pracownia Systemów Zarządzania Przedsiębiorstwami Rolniczymi w Szczecinie. Kołobrzeg 12-14 grudnia, s. 88-97.

  Artykuły prasowe i popularno- naukowe

  • Gradziuk P. 2012: Efektywność ekonomiczna instalacji fotowoltaicznych. Fotowoltaika nr 3, s. 20-23.
  • Gradziuk P. 2015: Rentowność mikroinstalacji fotowoltaicznych (studium przypadku - Roztoczańskie Centrum Naukowo-Dydaktyczne, Zwierzyniec-Biały Słup). Wieś Jutra nr 3, s. 13-15.
  • Gradziuk P. 2012: Termomodernizacja z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Czysta Energia nr 10, s. 28-29.
  • Gradziuk P., 2011: Biomasa jako paliwa w systemie ciepłowniczym Nowej Dęby. Polski Instalator, nr 5, s. 12-14.
  • Gradziuk P., 2010: XV Warsztaty Młodych Ekonomistów - rola warsztatów w rozwoju kadr ekonomistów rolnych w Polsce. Wieś Jutra 5, s. 7-8.
  • Gradziuk P., 2010: Rośliny energetyczne i ich znaczenie. Branżowy Magazyn Przemysłowy. Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 2, s. 43-45.
  • Gradziuk P., 2008: Biopaliwa nakręcają ceny płodów rolnych. Top Agrar Polska nr 2, s. 32-35.
  • Gradziuk P., 2007: Produkcja biodiesla w gospodarstwach rolnych. Murator - Informator Rolniczy, s. 163-164.
  • Gradziuk P., 2007: Energetyka skazana na biomasę. Top Agrar Polska nr 4, s. 46-47.
  • Gradziuk P., Kowalczyk-Juśko A., 2006: Ślazowiec pensylwański. Wokół Energetyki, nr 3, s. 51-56.
  • Gradziuk P., 2005: Słoma tanio grzeje. Top Agrar Polska nr 5, s. 40-41.
  • Gradziuk P., 2005: Surowce energetyczne z rolnictwa. Biuletyn Informacyjny Lubelskiej Izby Rolniczej nr 3, s. 24-25.
  • Gradziuk P., 2001: Finansowanie rozwoju infrastruktury oraz dywersyfikacji i działalności gospodarczej w ramach Programu SAPARD. Agro Wiadomości 2/2001, s. 7-9.
  • Gradziuk P., 2001: Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich - pożyczka Banku Światowego. Agro Wiadomości 2/2001, s. 19-21.
  • Gradziuk P., 2001: Wykorzystanie biomasy jako materiału energetycznego. Branżowy Magazyn Przemysłowy Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 5, s. 49.
  • Gradziuk P., 2001: Ile słomy. Branżowy Magazyn Przemysłowy Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 6, s. 35-38.
  • Gradziuk P., 2000: Ekonomiści rolni po raz piąty spotkali się na Zamojszczyźnie. Agro Wiadomości 7/2000, s.4-5.
  • Gradziuk P., 2000: VII Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych i Agrobiznesu w Zamościu i Lwowie. Agro Wiadomości 7/2000, s. 5.
  • Gradziuk P., 2000: Szansa na tanie ciepło ze słomy i drewna. Agro Wiadomości 7/2000, s.13.
  • Gradziuk P., 2000: Obrady ekonomistów rolnych w Zamościu i Lwowie - VII Kongres SERiA. Agro Wiadomości 10/2000, s. 21-22.
  • Gradziuk P., 2000: Program operacyjny SAPARD zatwierdzony. Agro Wiadomości 12/2000, s.8-11.
  • Gradziuk P., 2000: Komu, ile i na jakich warunkach z Programu SAPARD. Agro Wiadomości 3/2000, s. 7-9.
  • Gradziuk P., 2000: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, 50 lat istnienia i 138 lat tradycji nauk rolniczych. Agro Wiadomości 6/2000, s. 4-5.
  • Gradziuk P., 1999: Dlaczego Wspólną Politykę Rolną należy zreformować? Agro Wiadomości 1/99, s.7.
  • Gradziuk P., 1999: Prace nad Programem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Województwa Lubelskiego. Agro Wiadomości 2/99, s.7.
  • Gradziuk P., 1999: Pożyczka Banku Światowego dla Programu Aktywizacji Terenów Wiejskich. Agro Wiadomości 3/99, s. 5-6.
  • Gradziuk P., 1999: Rolnictwo Europejskie u progu XXI wieku. Agro Wiadomości 8/99, s. 21.
  • Gradziuk P., 1998: Tanie grzanie słomą. Top Agrar Polska nr 7-8, s. 70 -71.
  • Gradziuk P., 1998: Czy ubezpieczenia mogą być tańsze ? Zamojska Gazeta Rolnicza nr 5, s. 17.
  • Gradziuk P., 1997: Ogrzewać słomą. Murator nr 4, s. 112.
  • Gradziuk P., 1997: Ogrzewanie na słomę. Serwis Informacji Rolniczych nr 4. ODR w Piotrkowie Trybunalskim, s. 27-28.
  • Gradziuk P., 1997: Piece na słomę. Rozmaitości Rolnicze nr 4. WODR Kościerzyn, s. 28-29.
  • Gradziuk P., 1997: Wykorzystanie słomy w kotłowniach c.o.! Informator nr 7-8. ODR Bonin, s. 11-12.
  • Gradziuk P., Tomaszewski R., 1996: Ogrzewać inaczej. Idealna Gmina nr 3, s. 12-13.
  • Gradziuk P.,1996: Skąd wziąć kredyt? Tytoń Polski nr 3, s. 14-15.
  • Kościk B., Gradziuk P., 1995: Jak pogodzić interesy państwa, załóg pracowniczych i plantatorów? Tytoń Polski nr 1, s. 9.
  • Gradziuk P., 1995: Słomiane ciepło. Tygodnik Zamojski nr 8, s. 7.
  • Gradziuk P., 1995: Słoma zamiast węgla. Nowoczesne Rolnictwo nr 7, s. 41.
  • Gradziuk P., Klimczuk B., 1995: Wykorzystanie słomy na cele energetyczne. Agroavis nr 14, s. 3.
  • Gradziuk P., 1995: Zmiany na rynku papierosowym a perspektywy produkcji tytoniu. Tytoń Polski nr 8, s. 7.
  • Gradziuk B., Gradziuk P.,1995: Biomasa jako materiał energetyczny. Tytoń Polski nr 9, s. 14-15.
  • Kościk B., Gradziuk P., Klimczuk B., Niemczuk B., 1995: Jak nawozić. Tytoń Polski nr 11, s. 11.
  • Gradziuk P., Klimczuk B.,1995: Zastąpienie kotłów na węgiel kotłami opalanymi słomą w ogrzewaniu pomieszczeń w warunkach wiejskich. News, Biuletyn Bałtyckiego Centrum Energii Odnawialnej nr 1, s. 3.

INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń
  • Gradziuk P. 2017. Możliwości i bariery rozwoju zaawansowanych biopaliw w Polsce. Polski Klub Ekologiczny - Koalicja Klimatyczna, Warszawa, s. 1-38.
  • Gradziuk P. i inni, 2013: Technical end economic potential assessment of forest and non-forest (agro) biomass In Poland for the prpose of two CHP plants, market screening of Polish and foreign biomass suppliers. Ekspertyza wykonana na zlecenie Elsamprojekt Polska Sp. z o.o.
  • Gradziuk P. 2013: Status and prospects of use of wheat straw in Poland. Ekspertyza wykonana na zlecenie Green Source Poland Sp. z o.o.
  • Gradziuk P., 2011: Analiza możliwości pozyskania słomy na potrzeby planowanej peleciarni w południowo-wschodniej Polsce. Ekspertyza wykonana na zlecenie FTK Sp. z o. o.
  • Gradziuk P., 2008: Analiza możliwości pozyskania słomy na potrzeby planowanej przez Vattenfall Heat Poland elektrociepłowni Nowy Pruszków w Pruszkowie EC. Ekspertyza wykonana na zlecenie Elsamprojekt Polska Sp. z o.o.
  • Gradziuk P., 2007: Możliwości zawarcia wieloletnich umów na dostawę słomy wraz z ich istotnymi postanowieniami oraz wstępnymi deklaracjami potencjalnych dostawców. Ekspertyza wykonana na zlecenie Zbigniewa Gumulińskiego. Zamość.
  • Gradziuk P., 2007: Wyniki badań rynku słomy w woj. lubelskim i podkarpackim oraz wskazanie innych regionów, w których nadwyżki tego surowca występują. Ekspertyza wykonana na zlecenie Zbigniewa Gumulińskiego. Zamość.
  • Gradziuk P., 2007: Charakterystyka biomasy użytkowej/handlowej dostarczanej na potrzeby planowanej przez Vattenfall Heat Poland elektrociepłowni Nowy Pruszków w Pruszkowie EC. Ekspertyza wykonana na zlecenie Elsamprojekt Polska Sp. z o.o.
  • Gradziuk P. i inni, 2005: Possibilities of gaining biomass for the power plant of a wattage 12 MWe in Hradec Kralove (the Czech Republic). POLBIOM Warszawa.
  • Gradziuk P., 2002: Analiza możliwości wykorzystania słomy na cele energetyczne w Polsce. Opracowanie wykonano na zlecenie Fundacji Ekofundusz.
  • Gradziuk P., Pęczek T., i inni, 1999: Program rozwoju wsi i rolnictwa dla województwa lubelskiego. Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego, Kielce.
  • Gradziuk P., Martyn W., Tomaszewski R., Szmidt K., 1998: Rozpoznanie możliwości pozyskania i dostaw słomy pszennej do ZPP S.A. w Przemyślu. Opracowanie wykonano na zlecenie Zakładów Płyt Pilśniowych S.A. w Przemyślu. AR Lublin Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu.
  • Gradziuk P., Tomaszewski R., Szmidt K., 1998: Możliwości energetycznego wykorzystania biomasy. Opracowanie wykonano na zlecenie Elektrowni Rybnik S.A. AR Lublin Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu.
  • Kościk B., Gradziuk P., 1997: Uwarunkowania rozwoju bazy surowcowej dla przemysłu tytoniowego w Polsce. Opracowanie wykonano na zlecenie M.P. AGENCY. AR Lublin Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu.
  • Reszel R., Gradziuk P. i inni, 1994: Prognoza możliwości i kosztów pozyskania roślinnego materiału energetycznego w województwie zamojskim (ekspertyza na zlecenie PW Ciepłownia Szopinek Sp. z o.o. AR Lublin Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu
  • Kościk B., Gradziuk P., Klimczuk B., 1994: Kalkulacja kosztów produkcji tytoniu. Tytoń Polski nr 7, s. 11-12.

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Biomasy POLBIOM (od 2000 r.)
 • Członek Rady Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa FDPA (od 2011 r.)
 • Członek Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich przy Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN (2011-2014)
 • Członek Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN (2008-2010)
 • Członek Zarządu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (1999-2001


NAGRODY, STYPENDIA I WYRÓŻNIENIA

 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę (odznaczenie państwowe Prezydenta RP), 2011
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2004
 • Nagroda IV stopnia - Fundacji Ochrony Powietrza Atmosferycznego za wdrożenie projektu „Kotłownie opalane słomą", 1996
 • Brązowy Krzyż Zasługi, 1988