O instytucie

Strona główna / O instytucie / Zakład Modelowania Ekonomicznego
img

mgr inż.

Błażej Jendrzejewski

Zakład Modelowania Ekonomicznego

Asystent
Adres email: bjendrzejewski@irwirpan.waw.pl

Telefon służbowy: +48 22 657 27 89

Pokój 227


PROBLEMATYKA BADAWCZA

Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, obliczeniowe modele równowagi ogólnej (CGE), System Rachunków Ekonomicznych Środowiska (SEEA), System Rachunków Narodowych (SNA)


WYKSZTAŁCENIE

Oskar von Miller Forum - Monachium, Niemcy, 2014-2015

Magister International Economic Relations: International Business - Uniwersytet Gdański , Wydział Ekonomiczny, 2013

Wymiana studencka Erasmus, School of Management - Uniwersytet w Bradford, Wielka Brytania, 09.2012 - 02.2013

Inżynier Leśnictwa - Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, 2011

 

 


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 

  • 2016 - aktualnie: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
  • Styczeń-Maj 2019: Stypendium fundacji Dekaban-Liddle - Adam Smith Business School, University of Glasgow
  • 2014-2015: Stypendium/staż Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Niemiecka Federalna Fundacja Ochrony Środowiska) dla najlepszych absolwentów wyższych uczelni w dziedzinie ochrony środowiska. Uniwersytet Techniczny w Monachium, Niemcy

 


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

2018-2021 Preludium 15: "Integracja zasobów kapitału naturalnego z Systemem Rachunków Narodowych"

2017-2021 Horizon 2020: SURE-Farm  “Zwiększanie odporności europejskich systemów produkcji rolnej"

2018-2022 Horizon 2020: LIFT "Integracja wiedzy dla rozwoju niskonakładowego rolnictwa opartego na zasobach ekosystemowych: gospodarstwa i terytoria"


PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

Członek Stowarzyszenia „Środowisko dla Środowiska"