Strona główna / Badania

Badania

/ Aktualne projekty badawcze

Monitoring rozwoju obszarów wiejskich

Kierownik projektu: dr hab., prof. PAN Monika Stanny
Instytucja finansująca i zamawiająca: Fundacja EFRWP

Projekt realizowany na podstawie porozumienia z dnia 1 czerwca 2012 r. pomiędzy Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi a Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w ramach programu „Forum Inicjatyw Rozwojowych”
Okres realizacji: 2012-2104 I etap, 2014-2016 II etap

więcejmore_bullet

Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w kontekście przemian więzi społecznych na polskiej wsi

Kierownik projektu: dr Konrad Burdyka

Instytucja zamawiająca i finansująca: Narodowe Centrum Nauki, konkurs SONATA

Okres realizacji: 2017- 2019

więcejmore_bullet

Ekonomia polityczna reform agrarnych

Kierownik projektu: dr hab. Marta Błąd

Instytucja zamawiająca i finansująca: Projekt Narodowego Centrum Nauki, konkurs OPUS, Edycja X

Okres realizacji: 2016-2018

więcejmore_bullet

Organizacje rolnicze w Polsce: ich siła i wpływ na politykę państwa

Kierownik projektu: dr Dominika Milczarek-Andrzejewska
Instytucja zamawiająca i finansująca: Projekt Narodowego Centrum Nauki, konkurs OPUS, Edycja VI

Okres realizacji: lipec 2014-lipiec 2017

więcejmore_bullet

Struktura społeczno- zawodowa wsi i jej świadomościowe korelaty

Kierownik projektu: prof. dr hab. Maria Halamska

Instytucja zamawiająca i finansująca: Projekt Narodowego Centrum Nauki, konkurs OPUS, Edycja VI

Okres realizacji: lipiec 2014-styczeń 2017

więcejmore_bullet

„Marketing, promocja i analiza rynku: analiza ekonomicznych uwarunkowań produkcji w wybranych typach gospodarstw ekologicznych. Uwarunkowania ekonomiczne i społeczne rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce.”

Kierownik projektu: dr Mirosław Drygas

Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Okres realizacji: czerwiec-grudzień 2017 r.

więcejmore_bullet

Lokalne dziedzictwo kulturowe w doświadczeniu mieszkańców wsi

Kierownik projektu: prof. dr hab. Izabella Rylska
Instytucja zamawiająca i finansująca: Projekt Narodowego Centrum Nauki, konkurs OPUS, Edycja VII, panel HS2

Okres realizacji: 2015-2017

więcejmore_bullet

Młodzież w krajach (post)komunistycznych - potencjał innowacyjny, nowe konteksty, nowe problemy i nowe wyzwania

Kierownik projektu: prof. dr hab. Krystyna Szafraniec

Instytucja zamawiająca i finansująca: Projekt Narodowego Centrum Nauki, konkurs HARMONIA 4

Okres realizacji: 2013-2015

więcejmore_bullet