Strona główna / Badania

Badania

/ Aktualne projekty badawcze

Oddziaływanie Wspólnej Polityki Rolnej na odporność systemów rolniczych

Kierownik projektu: mgr Anna Ciechomska

Instytucja zamawiająca i finansująca: Narodowe Centrum Nauki, konkurs PRELUDIUM

Okres realizacji: 2019- 2021

 

więcejmore_bullet

Wpływ wspólnej polityki rolnej na przemianę pokoleniową, rozwój lokalny i miejsce pracy na obszarach wiejskich. Możliwości i wyzwania związane z odnową pokoleniową na obszarach wiejskich

Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Zawalińska

Instytucja zamawiająca i finansująca: Komisja Europejska, DG AGRI

Okres realizacji: 2019- 2020

 

więcejmore_bullet

Między zagrodą a boiskiem. Studium aktywności wiejskich klubów sportowych - publikacja książkowa

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

IRWiR PAN realizuje operację pn. "Między zagrodą a boiskiem. Studium aktywności wiejskich klubów sportowych - publikacja książkowa"

Kierownik projektu: dr Konrad Burdyka

więcejmore_bullet

Moja SMART wieś

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

IRWiR PAN realizuje operację pn. "Smart village - Inteligentna wieś"

Kierownik projektu: dr hab. Sławomir Kalinowski

Strona internetowa: smart.irwirpan.waw.pl

 

więcejmore_bullet

Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa

Kierownik projektu: dr hab. Monika Stanny

Instytucja zamawiająca i finansująca: Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji: czerwiec - grudzień 2019

więcejmore_bullet

Wpływ polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich

Charakter badania: ewaluacja ex-post

Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Okres realizacji: kwiecień - październik 2019

Wykonawcy: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Wolański sp. z o. o.

więcejmore_bullet

Media jako źródło wiedzy rolników

Kierownik projektu: dr Sylwia Michalska

Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerswto Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Okres realizacji: październik 2018 - grudzień 2019

 

więcejmore_bullet

Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi

Kierownik projektu: dr hab. Monika Stanny

Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekt realizowany w ramach programu "DIALOG" - Ciągłość i zmiana - sto lat rozwoju wsi i rolnictwa Polski. Współpraca interdyscyplinarna nauk humanistycznych i społecznych na rzecz dialogu środowiskowego.

 

więcejmore_bullet

Wielofunkcyjność i wartość ziemi rolniczej - racjonalność wykorzystania a konflikty interesów

Kierownik projektu: dr hab. Dominika Milczarek-Andrzejewska

Instytucja zamawiająca i finansująca: Narodowe Centrum Nauki, konkurs OPUS

Okres realizacji: 2019- 2021

więcejmore_bullet

Integracja zasobów kapitału naturalnego z Systemem Rachunków Narodowych

Kierownik projektu: mgr Błażej Jendrzejewski

Instytucja zamawiająca i finansująca: Narodowe Centrum Nauki, konkurs PRELUDIUM

Okres realizacji: 2019- 2021

więcejmore_bullet

Monitoring rozwoju obszarów wiejskich

Kierownik projektu: dr hab. Monika Stanny, prof. IRWiR PAN
Instytucja finansująca i zamawiająca: Fundacja EFRWP

Projekt realizowany na podstawie porozumienia z dnia 1 czerwca 2012 r. pomiędzy Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi a Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w ramach programu „Forum Inicjatyw Rozwojowych”
Okres realizacji: 2012-2014 I etap, 2014-2016 II etap, 2016-2018 III etap

więcejmore_bullet

Horyzont 2020: LIFT - Low-Input Farming and Territories - Integrating knowledge for improving ecosystem-based farming

Kierownik: dr hab. Katarzyna Zawalińska
Finansowanie: Horyzont 2020
Okres realizacji: 1 maja 2018 - 30 kwietnia 2022

więcejmore_bullet

Horyzont 2020: SURE-FARM - Towards SUstainable and REsilient EU FARMing systems

Kierownik: dr hab. Katarzyna Zawalińska

Finansowanie: Horyzont 2020

Okres realizacji: 1 czerwca 2017- 31 maja 2021

więcejmore_bullet

Zwrot jakościowy? O roli i znaczeniu nowych postaw konsumentów i producentów. Na przykładzie alternatywnych sieci żywnościowych.

Kierownik projektu: dr Ruta Spiewak - IRWiR PAN oraz Wojciech Goszczyński - Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Instytucja zamawiająca i finansująca: Narodowe Centrum Nauki, konkurs SONATA

Okres realizacji: 2018- 2021

więcejmore_bullet

Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w kontekście przemian więzi społecznych na polskiej wsi

Kierownik projektu: dr Konrad Burdyka

Instytucja zamawiająca i finansująca: Narodowe Centrum Nauki, konkurs SONATA

Okres realizacji: 2017- 2019

więcejmore_bullet

Ekonomia polityczna reform agrarnych

Kierownik projektu: dr hab. Marta Błąd

Instytucja zamawiająca i finansująca: Projekt Narodowego Centrum Nauki, konkurs OPUS, Edycja X

Okres realizacji: 2016-2018

więcejmore_bullet