Strona główna / Badania

Badania

/ Aktualne projekty badawcze

Ciągłośc i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi

Kierownik projektu: dr hab. Monika Stanny

Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekt realizowany w ramach programu "DIALOG" - Ciągłość i zmiana - sto lat rozwoju wsi i rolnictwa Polski. Współpraca interdyscyplinarna nauk humanistycznych i społecznych na rzecz dialogu środowiskowego.

 

więcejmore_bullet

Monitoring rozwoju obszarów wiejskich

Kierownik projektu: dr hab., prof. PAN Monika Stanny
Instytucja finansująca i zamawiająca: Fundacja EFRWP

Projekt realizowany na podstawie porozumienia z dnia 1 czerwca 2012 r. pomiędzy Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi a Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w ramach programu „Forum Inicjatyw Rozwojowych”
Okres realizacji: 2012-2104 I etap, 2014-2016 II etap

więcejmore_bullet

Horyzont 2020: SURE-FARM - Towards SUstainable and REsilient EU FARMing systems

Kierownik: dr hab. Katarzyna Zawalińska

Finansowanie: Horyzont 2020

Okres realizacji: 1 czerwca 2017- 31 maja 2021

więcejmore_bullet

Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w kontekście przemian więzi społecznych na polskiej wsi

Kierownik projektu: dr Konrad Burdyka

Instytucja zamawiająca i finansująca: Narodowe Centrum Nauki, konkurs SONATA

Okres realizacji: 2017- 2019

więcejmore_bullet

Ekonomia polityczna reform agrarnych

Kierownik projektu: dr hab. Marta Błąd

Instytucja zamawiająca i finansująca: Projekt Narodowego Centrum Nauki, konkurs OPUS, Edycja X

Okres realizacji: 2016-2018

więcejmore_bullet

Organizacje rolnicze w Polsce: ich siła i wpływ na politykę państwa

Kierownik projektu: dr Dominika Milczarek-Andrzejewska
Instytucja zamawiająca i finansująca: Projekt Narodowego Centrum Nauki, konkurs OPUS, Edycja VI

Okres realizacji: lipec 2014-lipiec 2017

więcejmore_bullet

Struktura społeczno- zawodowa wsi i jej świadomościowe korelaty

Kierownik projektu: prof. dr hab. Maria Halamska

Instytucja zamawiająca i finansująca: Projekt Narodowego Centrum Nauki, konkurs OPUS, Edycja VI

Okres realizacji: lipiec 2014-styczeń 2017

więcejmore_bullet

Lokalne dziedzictwo kulturowe w doświadczeniu mieszkańców wsi

Kierownik projektu: prof. dr hab. Izabella Rylska
Instytucja zamawiająca i finansująca: Projekt Narodowego Centrum Nauki, konkurs OPUS, Edycja VII, panel HS2

Okres realizacji: 2015-2017

więcejmore_bullet