Strona główna / Wydarzenia

Wydarzenia

/ Aktualne wydarzenia

Odwołana debata w IRWiR PAN pt. "WPR 2030 – co dalej z polskim rolnictwem?" w dniu 7 lutego 2022 r.

Szanowni Państwo, mając na uwadze rekomendacje władz PAN w sprawie zasad bezpieczeństwa w obecnej sytuacji pandemicznej, podjęliśmy decyzję o przełożeniu terminu debaty pt. "WPR 2030 - co dalej z polskim rolnictwem?". Za zaistniałą sytuację przepraszamy i zapewniamy, że wszystkie zapowiadane DEBATY z okazji Jubileuszu 50-lecia IRWiR PAN kontynuowane będą wiosną, a dokładny ich harmonogram podamy w drugiej połowie lutego. Nadal planujemy realizować program debat w formule hybrydowej.

 

więcejmore_bullet

Powołanie dr. hab. Pawła Chmielińskiego, prof. IRWiR PAN, do Zespołu doradczego przy NCBiR

Dr hab. Paweł Chmieliński, profesor IRWiR PAN, decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wojciecha Kamienieckiego został powołany do Zespołu Ekspertów o charakterze doradczym, wspierającym Dyrektora Centrum oraz Ministra MEiN w zakresie strategicznych kierunków działań i programów, realizowanych na rzecz rozwoju szeroko rozumianego ekosystemu innowacji i działalności badawczo-rozwojowej.

 

więcejmore_bullet

Awaria Centrali Telefonicznej w Pałacu Staszica

Awaria Centrali Telefonicznej w Pałacu Staszica obecnie uniemożliwia połączenia telefoniczne z pracownikami Instytutu - numery (22) 65 72 7xx. Do czasu naprawy bardzo prosimy o kontakt mailowy z pracownikami.

Dostępny kontakt telefoniczny tylko do sekretariatu IRWiR PAN: (22) 826-94-36 i 577 446 771

 

więcejmore_bullet

Dr hab. Arkadiusz Ptak, prof. IRWiR PAN, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, powołany na członka Komisji Ekspertów ds. Klimatu i Przestrzeni przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

Z wielką satysfakcją informujemy, że dr hab. Arkadiusz Ptak, prof. IRWiR PAN, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, został powołany dn. 11 stycznia 2022 r. na członka Komisji Ekspertów ds. Klimatu i Przestrzeni przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

 

 

więcejmore_bullet

W IRWiR PAN powołano Zespół, który przygotowuje Plan Równości Płci na lata 2022-2025

Zadaniem Zespołu jest wypracowanie standardów poprawiających dostęp i warunki pracy wszystkich osób związanych z Instytutem.

więcejmore_bullet

Dr Aleksandra Bilewicz Członkiem Akademii Młodych Uczonych PAN

3 grudnia 2021 r., w głosowaniu przeprowadzonym podczas Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk, członkiem Akademii Młodych Uczonych została dr Aleksandra Bilewicz, adiunkt w Zakładzie Socjologii Wsi Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

więcejmore_bullet

Konferencja naukowa pt. „Polska-UK: współpraca w nowych warunkach”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej organizowanej wspólnie przez IRWIR PAN, WNE UW oraz Ambasadę Wielkiej Brytanii w Warszawie.

 

Konferencja naukowa pt. „Polska-UK: współpraca w nowych warunkach” jest poświęcona zagadnieniom współpracy Polski z Wielką Brytanią w nowych warunkach politycznych i gospodarczych, jak również konsekwencjom brexitu dla Europy Środkowej i Wschodniej.

 

więcejmore_bullet

Narodowe Centrum Nauki przyznało granty w ramach konkursu Miniatura 5. Wśród laureatów znalazła się dr Aleksandra Bilewicz z Zakładu Socjologii Wsi IRWiR PAN

Projekt zatytułowany "Społeczne i kulturowe skutki dezagraryzacji. Studium porównawcze dwóch wsi", będzie polegał na badaniach terenowych w dwóch wsiach dotkniętych w różnym stopniu procesem odchodzenia od rolnictwa.

więcejmore_bullet

Poznaliśmy Laureatów III Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych

Informujemy, że III Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych został rozstrzygnięty. Organizatorami Konkursu są Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (IRWIR PAN) oraz Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP).

więcejmore_bullet

Pięć debat na 50-lecie IRWiR PAN

W bieżącym roku Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN kończy 50 lat swojej działalności. Chcąc tej rocznicy dać godną oprawę naukową, postanowiliśmy w roku akademickim 2021/2022 zorganizować „Pięć debat na 50-lecie IRWiR PAN", poświęconych wybranym aspektom wkładu wsi i rolnictwa we współczesne oblicze kraju.

więcejmore_bullet

Gala wręczenia nagród w II konkursie "Moja SMART wieś. IDEA i FAKT"

15 czerwca 2021 r. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród w II konkursie "Moja SMART wieś. IDEA i FAKT", organizowanym przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN - „Operacja realizowana w ramach Planu Działania KSOW na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2020-2021.” Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

więcejmore_bullet

Profesor Maria Halamska laureatką Nagrody Historycznej POLITYKI 2021

Z wielką radością informujemy, iż Pani Profesor Maria Halamska została laureatką Nagrody Historycznej POLITYKI w dziedzinie prac naukowych i monografii za książkę „Ciągłość i zmiana. Wieś polska 1918-2018. W poszukiwaniu źródeł teraźniejszości". Serdecznie gratulujemy Autorce!

więcejmore_bullet

Stanowisko Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w sprawie projektu Ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN z dnia 12 kwietnia 2021 r.
w sprawie projektu Ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim

więcejmore_bullet

Rusza IV etap badań nad sytuacją ludności w okresie koronawirusa

Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w podzieleniu się z nami informacjami o tym, jak pandemia wpłynęła na Wasze życie.

więcejmore_bullet