O instytucie

Strona główna / O instytucie / Zakład Antropologii Kultury Wsi
img

prof. dr hab.

Izabella Rylska

Zakład Antropologii Kultury Wsi

Kierownik Zakładu
Adres email: irylska@irwirpan.waw.pl

Telefon służbowy: +48 22 657 27 66

Pokój 224 -E

 

poniedziałki i środy 11.00-14.00


PROBLEMATYKA BADAWCZA

Socjologia wsi (model migracji zarobkowych ludności wiejskiej, metoda monograficzna), socjologia kultury (przemiany kultury ludowej/wiejskiej/chłopskiej), socjologia socjologii, post-humanistyka (zwrot neo-materialistyczny, neonaturalizm, antropologia sensoryczna, somatosocjologia)

Pedagogika medialna - udział w pracach zespołu ekspertów pod kierunkiem prof. M. Tanasia (przygotowanie raportu na temat zagrożeń cyfrowych dla młodziey wiejskiej)

Członek zespołu ekspertów PIB NASK - badania międzynarodowe TBQ (Ten Big Questions about ICT in Education)


WYKSZTAŁCENIE

2013 - tytuł profesora nauk humanistycznych

1997 - habilitacja w zakresie socjologii na podstawie dysertacji: „Samowiedza kulturowa i artystyczna twórców ludowych", Wydział Filozofii i Socjologii - Uniwersytet Warszawski

1985 - doktor socjologii na podstawie rozprawy: „Obrazy kultury ludowej w prasie masowej", promotor: prof. Antonina Kłoskowska, Instytut Socjologii - Uniwersytet Warszawski

1977 - magister filologii polskiej na podstawie pracy: „Tekst folklorystyczny a problemy genologii", promotor: prof. Andrzej Lam, Instytut Polonistyki - Uniwersytet Warszawski

 


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2001 - profesor w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

1991 - adiunkt, docent, profesor w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

1978-1991   asystent, adiunkt w Instytucie Kultury MKiS

 

 


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

 • 2008-2010 - „Między interwencją a interakcją. Lokalne grupy działania w społecznościach wiejskich", MNiSW nr N N116251836, kierownik projektu, IRWiR PAN
 • 2002-2004 - „Polska wieś w społecznej świadomości" KBN grant nr 2H02E 004 22, kierownik projektu, IRWiR PAN
 • 1998-2000 - „Kultura w społeczności lokalnej - podmiotowość odzyskana?" KBN grant nr 1H02E 009 14, kierownik projektu, IRWiR PAN


PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
  • Nakładem wydawnictwa Gaudentinum ukazał się tom: Izabella Bukraba-Rylska "Polskiej wsi Logos i Ethos" (Gniezno 2019).

  • I. Bukraba-Rylska, 2019, Kultura wsi - kontekst lokalny, narodowy, globalny. [W:] Halamska M., Stanny M., Wilkin J. (red.), Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi. Tom 1, IRWiR PAN, WN Scholar, Warszawa, s. 485-520.
  • I. Bukraba-Rylska, M. Wieruszewska, K. Burdyka - "Lokalne dziedzictwo kulturowe w doświadczeniu mieszkańców wsi", Scholar, Warszawa 2017
  • I. Bukraba-Rylska - „W stronę socjologii ucieleśnionej" WUW Warszawa 2013
  • „Między interwencją a interakcją. Lokalne grupy działania w społecznościach wiejskich" red. I. Bukraba-Rylska, Scholar, Warszawa 2011
  • I. Bukraba-Rylska - „Socjologia wsi polskiej" PWN Warszawa 2008
  • „Polska wieś w społecznej świadomości" red. I. Bukraba-Rylska, IRWiR PAN, Warszawa 2004
  • I. Bukraba-Rylska - „Kultura ludowa - wieś - mieszkańcy wsi" IRWiR PAN Warszawa 2002
  • I. Bukraba-Rylska - „Kultura w społeczności lokalnej - podmiotowość odzyskana?" IRWiR PAN Warszawa 2000
  • I. Bukraba-Rylska - „Kultura ludowa na co dzień" IK Warszawa 1990

   

ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
  • Three souls of the Polish peasant, in: The Soul in the Axiosphere from an Intercultural Perspective, vol. one, ed. J. Jurewicz, E. Masłowska, D. Pazio-Wlazłowska, Cambridge Scholars Publishing 2020, s. 66-82.

  • Bukraba-Rylska I. 2018. O potrzebie i korzyściach z badania wsi i rolnictwa w Polsce, w: "Wieś i Rolnictwo" nr 2 (179), s. 13-30.
  • Współczesna humanistyka: od hermeneutycznego "rozumienia" do cielesnego „doświadczenia" (w:) „Kultura Współczesna" 2/2015
  • Culture: Meanings and Values or a Multisensory Orgy? (w:) „Culture and Education" 6/2013
  • Polskie migrowanie w perspektywie długiego trwania i rozległej przestrzeni (w:) "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny" 2/2012
  • Polish Countryside in Times of Transition: Myths and reality (w:) Polish Sociological Reviev" 4/2009
  • Migracje okiem klasyka (w:) „Przegląd Humanistyczny" 6/2008
  • Religijność ludowa i jej niemuzykalni krytycy (w:) „Znak" 3/2008
  • Kultura w Polsce lokalnej - w mikroskopie i przez lunetę (w:) „Kultura Współczesna" 4/2004

   

   

   

INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
  • Bukraba-Rylska I. 2018. Kultura: od komunikowania symbolicznego do somatycznego, w: M. Dziekanowska, M. Wójcicka (red). Kultura jako komunikacja, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 11-23
  • Polska wieś w badaniach socjologicznych, czyli nic nie jest oczywiste (w:) "Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku", IS PAN, Warszawa 2017
  • O pańskiej i chłopskiej tożsamości Polaków, referat podczas Kongresu Obywatelskiego, Warszawa 2017
  • Wiejskie festyny: od „rozumienia" do „doświadczenia" kultury (w:) P. Binder, red. „Lokalne, narodowe i inne..." IFiS PAN, Warszawa 2014
  • Kultura - od znaczeń i wartości do rzeczy i cielesności (w:) J. Adamowski, K. Smyk, red. „Niematerialne dziedzictwo kulturowe" Lublin-Warszawa 2013
  • Wieś czasu transformacji. Interpretacje socjologiczne (w:) K. Frysztacki, P. Sztompka, red. „Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne" PAN, Warszawa 2012
  • The Scientific Construction of Local Others in Poland (w:) A. Gąsior-Niemiec, red. „Europe. Discourses from the Frontier, Warszawa 2011
  • Polska socjologia wsi, czyli o służebnej, usłużnej i służalczej roli nauki (w:) P. Łuczeczko, D. Wicenty, red. „Jedna nauka, wiele historii" Gdańsk 2010
  • A Hundred Years of Village Monographs in Poland. Jubilee reflections (w:) "Polish Sociological Reviev" 4/2007
  • Społeczeństwo polskie wobec wartości rustykalnych (w:) M. Głowacka-Grajper, E. Nowicka, red. „Jak się dzielimy i co nas łączy?" Kraków 2006
  • Socjolog czasu transformacji - portret z negatywu (w:) M. Marody, red. „Zmiana czy stagnacja?" Warszawa 2004
  • Lokalna - narodowa - europejska - globalna? Świadomość kulturalna mieszkańców wsi (w:) A. Kojder, K. Sowa, red. „Los i wybór" Rzeszów 2003
  • Wieś, czyli paradoksy transformacji (w:) M. Falkowska, red. O stylach życia Polaków, CBOS 1997

   

   

   

RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

 • Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
 • Członek grupy tajnej Social Media Blogów Naukowych na FB
 • Członek Rady Programowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi


NAGRODY, STYPENDIA I WYRÓŻNIENIA

 • Nagroda Rektora za tytuł Profesora Uniwersytetu Warszawskiego, 2013
 • Nagroda Rektora za książkę „Socjologia polskiej wsi", Uniwersytet Warszawski, 2008