O instytucie

Strona główna / O instytucie / Zakład Integracji Europejskiej
img

mgr

Agata Brzóska

Zakład Integracji Europejskiej

Asystent
Adres email: abrzoska@irwirpan.waw.pl


PROBLEMATYKA BADAWCZA

Rozwój regionalny i lokalny, finanse lokalne, fundusze europejskie, ekonomia przestrzenna, uwarunkowania świadczenia usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego


WYKSZTAŁCENIE

 • Magister gospodarki przestrzennej ze specjalnością planowanie strategiczne rozwoju regionalnego i lokalnego, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 2019
 • Licencjat gospodarki przestrzennej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 2017

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • Od 09.2019 asystent w zakładzie Integracji Europejskiej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • Od 04.2019 do 09.2019 członek zespołu w firmie Wolański sp. z.o.o.

PROJEKTY BADAWCZErozwiń

 • "Ocena ex-ante Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027" - projekt badawczy, instytucja finansująca: MRiRW, członek zespołu, okres realizacji projektu: 2020-2021

 • „Opłaty za lokalne usługi publiczne - znaczenie finansowe i polityczne" - projekt naukowy pod kierownictwem prof. dr hab. Pawła Swianiewicza, grant z NCN, stypendystka, okres realizacji projektu: 2016-2019

 


PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
  • Wpływ Polityki Spójności na rozwój obszarów wiejskich, 2019, IRWIR PAN, Wolański sp.z.o.o., Warszawa.
  • Raport z realizacji Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2020 za okres 2013-2016 z odniesieniem do nowych elementów modelu programowania polityki rozwoju, 2016, GEOPROFIT, Warszawa-Rzeszów.
  • Miasta województwa podkarpackiego - perspektywy rozwoju, 2016, GEOPROFIT, Rzeszów.
  • Analiza polityki społecznej Miasta Suwałki za lata 2011-2015, 2016, Suwałki.

ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
 •  

  • Brzóska A., Swianiewicz P. (2020), Elastyczność popytu na lokalny transport zbiorowy w polskich miastach, Studia Regionalne i Lokalne, nr. 2(80), DOI: 10.7366/1509499528004

   

   

INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń


NAGRODY, STYPENDIA I WYRÓŻNIENIA

 • Dyplom ukończenia studiów magisterskich z wyróżnieniem, 2019
 • Stypendium Rektora UW dla najlepszych studentów w latach 2016-2019