Publikacje

Strona główna / Publikacje / Monitoring rozwoju obszarów wiejskich

Monitoring rozwoju obszarów wiejskich

 

Kierownik projektu: dr hab., prof. PAN Monika Stanny

 

Instytucja finansująca i zamawiająca: Fundacja EFRWP
Projekt realizowany na podstawie porozumienia z dnia 1 czerwca 2012 r. pomiędzy Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi a Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w ramach programu „Forum Inicjatyw Rozwojowych"

 

Okres realizacji: 2012-2104 I etap, 2014-2016 II etap

 

W 2014 roku opublikowano wyniki badań I etapu prac, obejmujące :

1/ opracowanie metody operacjonalizacji poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce,

2/ diagnozę przestrzennego zróżnicowania składowych poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce,

3/ wyznaczenie obszarów typologicznie jednorodnych pod względem struktury składowych rozwoju,

4/ określenie związku między jednorodnością typologiczną a poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego.

 

W II etapie prac założono, że rozkład przestrzenny poziomu  rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich nie jest constans, a zmiany jego są nieznane. Jedne jednostki rozwijają się szybciej, inne wolniej. Celem dalszych badań jest zatem określenie tych zmian i mechanizmów wyjaśniających je.

 

W 2016 roku zaplanowano ukończenie II etapu badań. Promocja wyników odbędzie się w miesiącu maju.

 

Monitoring Etap I - Raport (pdf)

 

Monitoring Etap I - wersja pełna, rozdziały do pobrania: wstęp, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aneks.

 

Skrót wyników w wersji EN.

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem, który dostępny jest tutaj