Strona główna / Oferta edukacyjna / Przewody doktorskie w toku

mgr Anna Ciechomska

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Influence of the Common Agricultural Policy on the resilience of farming systems in Poland" ("Oddziaływanie Wspólnej Polityki Rolnej na odporność systemów rolniczych w Polsce").

Promotor: dr hab. Katarzyna Zawalińska
Data otwarcia przewodu 20.11.2018 r.

 

 

mgr inż. Błażej Jendrzejewski

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Model Systemu Rachunków Narodowych z uwzględnieniem kapitału naturalnego”

Promotor: dr hab. Katarzyna Zawalińska
Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Bańkowska

Data otwarcia przewodu 19.06.2017 r.

 

mgr Jakub Rok
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zanieczyszczenie powietrza a dobrobyt: koszty rozwoju na przykładzie aglomeracji warszawskiej”
Promotor: dr hab. Mikołaj Herbst
Promotor pomocniczy: dr Adam Płoszaj

Data otwarcia przewodu 18.12.2017 r.