Strona główna / Oferta edukacyjna / Przewody doktorskie w toku

mgr Agata Wrona

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Znaczenie dzierżawy w funkcjonowaniu rynku ziemi rolniczej w Polsce"

Promotor: dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. UWM

Promotor pomocniczy: dr Daniel Rzeczkowski

Data otwarcia przewodu 20 marca 2019 r.

 

mgr Anna Us

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ekonomiczna efektywność inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych na przykładzie instalacji fotowoltaicznych"

Promotor: dr hab. Piotr Gradziuk, prof. IRWiR PAN

Data otwarcia przewodu 20 marca 2019 r.

 

mgr Anna Ciechomska

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Influence of the Common Agricultural Policy on the resilience of farming systems in Poland" ("Oddziaływanie Wspólnej Polityki Rolnej na odporność systemów rolniczych w Polsce").

Promotor: dr hab. Katarzyna Zawalińska
Data otwarcia przewodu 20.11.2018 r.

 

mgr inż. Błażej Jendrzejewski

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Model Systemu Rachunków Narodowych z uwzględnieniem kapitału naturalnego”

Promotor: dr hab. Katarzyna Zawalińska
Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Bańkowska

Data otwarcia przewodu 19.06.2017 r.