Strona główna / Oferta edukacyjna / Przewody doktorskie - archiwum

mgr Jakub Jasiński

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Jakość rządzenia na poziomie lokalnym a efektywność wykorzystania endogenicznych potencjałów wsi”

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Wilkin

Promotor pomocniczy: dr Ruta Spiewak

Data otwarcia przewodu 14.03.2016 r.

Streszczenie pracy doktorskiej w języku polskim (pdf)
Streszczenie pracy doktorskiej w języku angielskim (pdf)
Recenzja 1 pracy doktorskiej w języku polskim (pdf)
Recenzja 2 pracy doktorskiej w języku polskim (pdf)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 13 grudnia 2016 o godz. 11:00 w bibliotece IRWiR PAN.


Uchwała Rady Naukowej z dnia 19 grudnia 2016 (pdf)