Strona główna / Oferta edukacyjna / Przewody doktorskie - archiwum

 

mgr Wojciech Strzelczyk

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zróżnicowanie przestrzenne kondycji finansowej gmin a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich w Polsce”

Promotor: dr hab. Monika Stanny

Promotor pomocniczy: dr Patrycjusz Zarębski

Data otwarcia przewodu 24.10.2016 r.

Streszczenie pracy doktorskiej w języku polskim (pdf)
Streszczenie pracy doktorskiej w języku angielskim (pdf)
Recenzja 1 pracy doktorskiej w języku polskim (pdf)
Recenzja 2 pracy doktorskiej w języku polskim (pdf)

Zawiadomienie o terminie obrony (pdf)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 11 grudnia 2017 o godz. 12:00 w sali 273 w Pałacu Staszica, Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa.


Uchwała Rady Naukowej z dnia 18 grudnia 2017 o nadaniu stopnia (pdf)

Uchwała Rady Naukowej z dnia 18 grudnia 2017 o wyróżnieniu (pdf)

 

mgr Jakub Jasiński

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Jakość rządzenia na poziomie lokalnym a efektywność wykorzystania endogenicznych potencjałów wsi”

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Wilkin

Promotor pomocniczy: dr Ruta Spiewak

Data otwarcia przewodu 14.03.2016 r.

Streszczenie pracy doktorskiej w języku polskim (pdf)
Streszczenie pracy doktorskiej w języku angielskim (pdf)
Recenzja 1 pracy doktorskiej w języku polskim (pdf)
Recenzja 2 pracy doktorskiej w języku polskim (pdf)

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 13 grudnia 2016 o godz. 11:00 w bibliotece IRWiR PAN.

 

Uchwała Rady Naukowej z dnia 19 grudnia 2016 (pdf)