Strona główna / Wydarzenia

Wydarzenia

/ Archiwum wydarzeń

Dyrekcja IRWiR PAN

Uprzejmie informujemy, iż Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Jerzy Duszyński powierzył od 1 czerwca 2020 r. dr hab. Monice Stanny funkcję pełniącej obowiązki dyrektora IRWiR PAN do czasu powołania dyrektora wybranego w wyniku postępowania konkursowego. Postępowanie z uwagi na sytuację zagrożenia epidemicznego na terenie Polski zostało przesunięte w czasie.

więcejmore_bullet

Inicjatywa Obywatelska Instytutów PAN

List Otwarty Inicjatywy Obywatelskiej Instytutów PAN w sprawie propozycji Komitetu Polityki Naukowej MNiSW z 30 kwietnia 2020 r. dotyczącej reformy Polskiej Akademii Nauk

 

więcejmore_bullet

Zaproszenie do publikacji w kwartalniku „Wieś i Rolnictwo”

W związku z planowanym wydaniem anglojęzycznego numeru specjalnego kwartalnika „Wieś i rolnictwo" pt. "Wieś bez rolnictwa i rolnictwo bez wsi? Perspektywa nauk społecznych" (nr 4 /2020)  zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów.

 

więcejmore_bullet

dr Ryszard Kamiński powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dr Ryszard Kamiński, pracownik Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa IRWiR PAN, został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Doktor Kamiński podejmował w swoich badaniach problematykę kapitału społecznego, odnowy wsi, reorientacji zawodowej rolników i członków ich rodzin, rolnictwa społecznego, innowacji społecznych i technologicznych, czyli zajmował się rozwojem obszarów wiejskich. Jako Wiceminister, będzie zajmował się tematyką związaną z rozwojem obszarów wiejskich, mechanizmami wspólnej polityki rolnej UE, nauką i doradztwem rolniczym.
Gratulujemy Koledze nominacji i życzymy sukcesów!!!

więcejmore_bullet

IRWiR PAN Partnerem podczas Forum Green Smart City V

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa został Partnerem V Forum Green Smart City, wydarzenia organizowanego przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w ramach Związku Uczelni InnoTechKrak.

więcejmore_bullet

9. spotkanie grupy roboczej ds. smart villages w Finlandii

9. spotkanie grupy roboczej ds. smart villages w Finlandi

więcejmore_bullet

II Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych rozstrzygnięty

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (IRWIR PAN) wraz z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” (EFRWP) informują, że II Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych został rozstrzygnięty.

więcejmore_bullet

Dr Ruta Śpiewak w Międzynarodowej Grupie Roboczej ds. Zrównoważonego Systemu Żywnościowego w UE

Dr Ruta Śpiewak została zaproszona do Grupy Głównych Doradców Naukowych (Group of Chief Scientific Advisors) w ramach programu Europejskiego Mechanizmu Doradztwa Naukowego (SAM) w celu stworzenia raportu odpowiadającego na pytanie: Z punktu widzenia naukowego, w jaki sposób najlepiej przygotować system żywnościowy UE by stał się bardziej zrównoważony  w aspekcie społeczno-ekonomicznym i środowiskowym?

więcejmore_bullet

Ogólnopolska kampania informacyjna pn. "Produkt polski"

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, dotyczącym łatwiejszej identyfikacji produktów wytworzonych z polskich surowców wprowadziło jednolite kryteria używania na żywności oznaczenia "Produkt polski"

więcejmore_bullet

Umowa o współpracy między CDR w Brwinowie a IRWiR PAN

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk podpisały umowę o współpracy, w ramach realizowanego w IRWiR PAN projektu „Media jako źródło wiedzy rolników", finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

więcejmore_bullet

XXIV Warsztaty Ekonomistów Rolnych

W dniach 10-12 czerwca 2019 r. w Krasnobrodzie (woj. lubelskie) odbędą się XXIV Warsztaty Ekonomistów Rolnych.

więcejmore_bullet

Oświadczenie Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Poruszeni wydarzeniami wokół paryskiej konferencji „Nowa Polska Szkoła Badań nad Historią Zagłady Żydów" Rada Naukowa IRWiR PAN wyraża sprzeciw wobec zaistniałych działań, traktując je jako zagrożenie dla autonomii badań naukowych i ograniczenie wolności akademickiej.

więcejmore_bullet

Seminaria IRWiR PAN 2018/2019

Serdecznie zapraszamy Państwa na seminaria IRWiR PAN odbywające się w bieżącym oraz kolejnym roku.

Pełna lista seminariów w załączeniu.

 

więcejmore_bullet

W dniu 28 kwietnia 2019 r. odszedł Prof. dr hab. Karol Modzelewski, członek rzeczywisty PAN

W dniu 28 kwietnia 2019 r. odszedł człowiek, który tworzył naszą najnowszą historię, człowiek budujący dobro Prof. dr hab. Karol Modzelewski, członek rzeczywisty PAN. Całe swoje życie poświęcił temu, byśmy wydobyli się z mroków komunizmu, a także by nie zalała nas fala populizmu. Głosił, że tylko nieskrępowana nauka zapewni mądrość ludziom, by sami mogli obronić to, o co i On walczył: WOLNOŚĆ.


Pamiętający tą modrość

Pracownicy Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

więcejmore_bullet

List dyrektorów Instytutów Polskiej Akademii Nauk

List dyrektorów Instytutów Polskiej Akademii Nauk po zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza apelujący do moderatorów życia politycznego o stanowcze odrzucenie mowy nienawiści, która wywiera destrukcyjny wpływ na ludzką świadomość i pobudza do przemocy. Polska stoi przed wielkimi wyzwaniami społecznymi i gospodarczymi, którym należy stawić czoła za pomocą racjonalnej polityki. Nowy porządek polityczny, nowy ład ekonomiczny, nowe możliwości w edukacji wymagają odważnych i mądrych decyzji, opartych na zrozumieniu tych mechanizmów. Apelujemy, by wszystkie siły opiniotwórcze oraz kręgi polityczne skoncentrowały się na sprostaniu tym wymaganiom.

więcejmore_bullet

Konferencja naukowa - "Pamiętniki jako źródło wiedzy o wsi"

Podczas konferencji naukowej "Pamiętniki jako źródło wiedzy o wsi" Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN wraz z Polskim Wydawnictwem Rolniczym roztrzygnęli konkurs pamiętnikarski "100 lat mojego gospodarstwa".

więcejmore_bullet

Zapraszamy na wystawę oraz spotkanie wokół albumu "Patrząc na Wieś"

Biblioteka Publiczna m.st Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego we współpracy z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa oraz Narodowym Archiwum Cyfrowym zapraszają na spotkanie we wtorek 20 listopada 2018 r. o godz. 18:00 w Sali Konferencyjnej gmachu im. St. Kierbedziów.

więcejmore_bullet

Posiedzenie Naukowe "Polska w Unii Europejskiej - trudna gra o przyszłość"

W imieniu Polskiej Akademii Umiejętności zapraszamy na Posiedzenie Naukowe "Polska w Unii Europejskiej - trudna gra o przyszłość", które odbędzie się 19 listopada 2018 r. o godz. 16.15 w Krakowie.

więcejmore_bullet

Polska Wieś 2018. Raport o stanie wsi

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ma zaszczyt zaprosić na prezentację wyników raportu „Polska wieś 2018. Raport o stanie wsi". Spotkanie odbędzie się 19 czerwca 2018 roku o godz.11:00

więcejmore_bullet

Kick-off meeting projektu badawczego Horyzont 2020 - „(LIFT) Low-Input Farming and Territories - Integrating knowledge for improving ecosystem-based farming"

W dniach 19-20 Czerwca 2018 roku, odbyło się spotkanie konsorcjum (tzw. kick-off meeting) inaugurujące europejski projekt badawczy Horyzont 2020, pt. „(LIFT) Low-Input Farming and Territories - Integrating knowledge for improving ecosystem-based farming".

więcejmore_bullet

XXIII Warsztaty Ekonomistów Rolnych

W dniach 11-13 czerwca 2018 r. w Krasnobrodzie (woj. lubelskie) odbyły się XXIII Warsztatach Ekonomistów Rolnych.

więcejmore_bullet

Polska w Unii Europejskiej - osiągnięcia - zagrożenia - perspektywy

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową pod patronatem Prezesa PAN, która odbędzie się 7 maja 2018 r. w Pałacu Staszica w Warszawie

więcejmore_bullet

Nagroda im. prof. Edwarda Lipińskiego dla Profesora Jerzego Wilkina

Sąd Konkursowy Nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda Lipińskiego przyznał nagrodę w 2017 r. Profesorowi Jerzemu Wilkinowi za książkę "Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii."

 

 

 

 

 

więcejmore_bullet

IRWiR PAN gościł Zarząd EAAE

W dniach 23-24 luty 2018, IRWiR PAN gościł Zarząd Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych (EAAE Board). Polska strona reprezentowana była przez Prof. Katarzynę Zawalińską z IRWiR PAN.

więcejmore_bullet

Konkurs: Sto lat mojego gospodarstwa

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie "100 lat mojego gospodarstwa". Zapraszamy wszystkich którzy zechcą podzielić się swoimi niepowtarzalnymi wspomnieniami, pamiętnikami, zdjęciami czy opiniami na temat historii polskiego rolnictwa.

więcejmore_bullet

Seminaria IRWiR PAN 2017/2018

Serdecznie zapraszamy Państwa na seminaria IRWiR PAN odbywające się w bieżącym oraz kolejnym roku.

Pełna lista seminariów w załączeniu.

więcejmore_bullet

Raport środowiska naukowego PAN dotyczący integracji europejskiej i miejsca Polski w tym procesie

Z inicjatywy i pod redakcją prof. dr hab. Jerzego Wilkina, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, pracownika Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, powstał raport o integracji europejskiej i miejscu Polski w tym procesie.

więcejmore_bullet

Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych

Pod koniec sierpnia odbył się organizowany co 3 lata kongres Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych. W tym roku kongres zorganizowany został w Parmie we Włoszech. Tematem przewodnim tegorocznego XV kongresu były „zrównoważone systemy rolno-spożywcze".

więcejmore_bullet

Konferencja: Ewolucja struktury, ram instytucjonalnych i sposobów wykorzystania ziemi rolniczej w Polsce w latach 1989-2016

Konferencja z cyklu „Debaty o rozwoju wsi”

19 czerwca 2017 r.,  godz. 12:00–16:00
Warszawa, ul. Nowy Świat 72
Pałac Staszica, Sala Lustrzana

więcejmore_bullet

Życzenia Wielkanocne

Zdrowych i spokojnych Świat Wielkanocnych oraz wiosennego i radosnego nastroju w gronie najbliższych,
życzą w imieniu pracowników oraz własnym
Monika Stanny, Dyrektor Instytutu i
Dominika Milczarek-Andrzejewska, Z-ca dyrektora ds. naukowych

więcejmore_bullet

Ogłoszenie wyników konkursu

W dniu 22 czerwca 2017 roku w Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom I konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich.

więcejmore_bullet

XXII Warsztaty Ekonomistów Rolnych

W dniach 12-14 czerwca 2017 r. w Krasnobrodzie odbędą się XXII Warsztaty Ekonomistów Rolnych.

więcejmore_bullet

Życzenia Świateczne

Miłych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz sukcesów i pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku życzą w imieniu pracowników oraz własnym Monika Stanny, Dyrektor Instytutu oraz Dominika Milczarek-Andrzejewska, Z-ca dyrektora ds. naukowych

więcejmore_bullet

Rekrutacja na studia podyplomowe w IRWiR PAN

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2017/2018. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

więcejmore_bullet

Dr Vitaliy Krupin laureatem nagrody Parlamentu Ukrainy

Dr Vitaliy Krupin został laureatem nagrody Parlamentu Ukrainy dla najbardziej utalentowanych młodych naukowców w sferze podstawowych i stosowanych badań oraz opracowań naukowo-technicznych za cykl naukowych prac.

więcejmore_bullet

Nowy cykl seminariów IRWiR PAN

Serdecznie zapraszamy Państwa na pierwsze z cyklu seminarium IRWiR PAN w nowym roku akademickim, które odbędzie się 2 października 2017 r.

Referat pt. „Struktura społeczno-zawodowa wsi i jej świadomościowe korelaty" wygłosi prof. dr hab. Maria Halamska.

więcejmore_bullet

Seminaria IRWiR PAN 2016/2017

Serdecznie zapraszamy Państwa na seminaria IRWiR PAN odbywające się w bieżącym oraz kolejnym roku.

Pełna lista seminariów w załączeniu.

 

więcejmore_bullet

Kwartalnik "Wieś i Rolnictwo" uzyskał 14 punktów

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych Kwartalnik „Wieś i Rolnictwo" posiada 14 punktów.

więcejmore_bullet

Konkurs na pracę magisterską

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zapraszają do konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. Prace należy nadesłać do 31 marca 2017 roku.

więcejmore_bullet

Życzenia Wielkanocne

Zdrowych i spokojnych Świat Wielkanocnych oraz wiosennego i radosnego nastroju w gronie najbliższych życzą w imieniu pracowników oraz własnym Monika Stanny, Dyrektor Instytutu oraz Dominika Milczarek-Andrzejewska, Z-ca dyrektora ds. naukowych

więcejmore_bullet

Życzenia Świąteczne

Miłych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz sukcesów i pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku życzą w imieniu pracowników oraz własnym Monika Stanny, Dyrektor Instytutu oraz Dominika Milczarek-Andrzejewska, Z-ca dyrektora ds. naukowych.

więcejmore_bullet

Seminarium "Sport a zmiana społeczna na polskiej wsi 1946-2016"

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 7 grudnia br. o godz. 11.00 w Pałacu Staszica odbyło się seminarium zatytułowane "Sport a zmiana społeczna na polskiej wsi 1946-2016".

więcejmore_bullet

160 seminarium EAAE

W dniach 1-2 grudnia 2016 r. odbyło się seminarium EAAE, które Instytut współorganizował z Uniwersytetem w Kent.

więcejmore_bullet

Konferencja - Youth in transition countries: new context, new role, new challenges & threats

W dniu 6 października br. odbyła się w Toruniu międzynarodowa konferencja "Youth in transition countries: new context, new chalenges & threats".

 

więcejmore_bullet

Konferencja: Rural Development Opportunities and Challenges

W dniu 30 września br. odbyło się polsko-chińskie seminarium organizowane przez IRWiR PAN we współpracy z chińskim partnerem naukowym Rural Development Institute, Chinese Academy of Social Sciences (CASS).

więcejmore_bullet

Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap II

W dniu 28 września br. odbyła się prezentacja raportu oraz dyskusja poświęconą głównym wnioskom i tezom płynącym z opracowania. Konferencja z udziałem przedstawicieli instytucji publicznych, władz lokalnych, świata nauki, przybrała formę dyskusji dotyczącej tego, w jakim kierunku powinna iść polska wieś i jakie czynniki powinny determinować jej rozwój.

więcejmore_bullet

Seminarium akademickie: Rural Policy Review of Poland

W dniu 26 września br. odbyło się seminarium akademickie organizowane przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk z udziałem międzynarodowych ekspertów OECD opracowujących na zalecenie Ministerstwa Rozwoju raport Rural Policy Review of Poland.

więcejmore_bullet

Dr hab. Monika Stanny nowym Dyrektorem Instytutu

Miło nam poinformować, iż z dniem 1 czerwca 2016 rozpoczęła się 4-letnia kadencja nowej Dyrekcji Instytutu. Na stanowisko dyrektora na kadencję 2016-2020 została powołana Pani dr hab. Monika Stanny, prof. IRWiR PAN.

więcejmore_bullet

IRWiR PAN w gronie elitarnych instytucji wyróżnionych logo HR Excellence in Research

IRWiR PAN dołączył do grona 10 elitarnych instytucji polskich, które zostały dotychczas uhonorowane przez Komisję Europejską przyznaniem logo HR Excellence in Research.

więcejmore_bullet

XXI Warsztaty Ekonomistów Rolnych

W dniach 6-8 czerwca 2016 r. w Krasnobrodzie odbyły się XXI Warsztaty Ekonomistów Rolnych.

więcejmore_bullet

IRWiR PAN w EUROCHOICES

Prof. Katarzyna Zawalińska została włączona do Grupy Sterującej (Steering Group) wpływowego czasopisma poświęconego polityce rolnej w Europie i na świecie - EUROCHOICES. Jest ono wydawane przez Wydawnictwo Wiley razem z powiązanym z nim czasopismem Journal of Agricultural Economics.

więcejmore_bullet

Profesor Jerzy Wilkin doktorem honoris causa SGGW

26 listopada br. na SGGW odbyła się uroczystość nadania tytułów doktora honoris causa dwóm wybitnym naukowcom w dziedzinie ekonomii rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich - Profesorowi Jerzemu Wilkinowi oraz Profesorowi Andrzejowi Czyżewskiemu.

więcejmore_bullet

TERM CGE Modelling Course and Advanced GEMPACK Course in Warsaw

Two intensive economic modelling courses offered by the Centre of Policy Studies(CoPS), Victoria University in cooperation with the Polish Academy of Sciences, Institute of Rural and Agricultural Development was held 5-10 and 12-13 September, in Warsaw.

więcejmore_bullet

Seminarium: prof. dr hab. Jerzy Wilkin - "Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii"

W dniu 9 maja 2016 roku odbyło się seminarium, na którym prof. dr hab. Jerzy Wilkin zaprezentował swoją najnowszą książkę.

 

więcejmore_bullet

Konferencja: TTIP a szanse rozwojowe dla polskiej gospodarki

W dniu 11 kwietnia 2016 r. odbyła się konferencja, którą Instytut współorganizował z Forum Ruchu Europejskiego oraz Ambasadą Brytyjską.

więcejmore_bullet

Jubileusz 45-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Jerzego Wilkina

6 listopada 2015 r. w Pałacu Tyszkiewiczów Potockich odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Jerzego Wilkina. Uroczystość – zorganizowaną wspólnie przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Wydział Nauk Ekonomicznych UW - uświetnili wybitni goście ze świata nauki, grona współpracowników oraz rodziny i przyjaciół.

więcejmore_bullet

IRWiR PAN gościł Zarząd EAAE

W dniach 1-2 października IRWiR PAN gościł Zarząd Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych (EAAE Board), w skład którego wchodzi też reprezentant Polski - Prof. Katarzyna Zawalińska z IRWiR PAN.

więcejmore_bullet

Jubileuszowa Konferencja z okazji 25 lat Fundacji EFRWP w dniach 17-18 września 2015 r. w Międzyzdrojach

Profesor Monika Stanny i Dyrektor Mirosław Drygas zaprezentowali badania Monitoringu rozwoju obszarów wiejskich na konferencji Jubileuszowej Fundacji Europejski Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Prezentacja poprzedzała panel dyskusyjny, w którym uczestniczyli komisarze Unii Europejskiej ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w KE.

więcejmore_bullet

IRWiR na XXII Kongresie Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA)

W dniach 8-12 września 2015 roku, w Kołobrzegu odbył się XXII Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA) pt. "Kształtowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich", w którym udział wzięli naukowcy Instututu.

więcejmore_bullet

SESJA SPECJALNA NA IAAE w Mediolanie

Katarzyna Zawalińska, Jerzy Wilkin i Dominika Milczarek-Andrzejewska zorganizowali z ramienia IRWiR PAN sesję specjalną w formie Debaty Oxfordzkiej na 29. konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych (IAAE) w Mediolanie.

więcejmore_bullet

SESJA SPECJALNA na kongresie ERSA 2015

Prof. Katarzyna Zawalińska (IRWiR PAN) i Dr Adam Płoszaj (EUROREG) zorganizowali wspólnie sesję specjalną na międzynarodowym kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Nauk Regionalnych (European Regional Science Association, ERSA), który odbył się 25-28 sierpnia 2015r. w Lizbonie.

więcejmore_bullet

POSTER AWARD dla naszych pracowników

Z wielką przyjemnością informujemy, że na Międzynarodowej Konferencji w Queensland University w Brisbane organizowanej przez Komisję Geografii Ludności Międzynarodowej Unii Geograficznej (Commission on Population Geography of the International Geographical Union), zespół pod kierunkiem prof. Moniki Stanny otrzymał nagrodę za najlepszy poster.

więcejmore_bullet

Wizyta w Chinach

W dniach 25 maja - 3 czerwca 2015 r. przebywała w Chinach delegacja IRWiR PAN. W trakcie pobytu delegacja polska miała okazję odbyć spotkania w dwóch instytutach funkcjonujących w ramach struktury Chińskiej Akademii Nauk Społecznych.

więcejmore_bullet

Jubileusz Profesora Andrzeja Rosnera

W tym roku Jubileuszu 70‑lecia Urodzin obchodzi Pan Profesor Andrzej Rosner. Czcząc Jubileusz Pana Profesora chcielibyśmy pogratulować osiągnięć naukowych, podkreślić ogromny wpływ, jaki Pan wywarł na kierunki i poziom prac badawczych w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

więcejmore_bullet

8 marca spotkanie w Pałacu Prezydenckim

8 marca w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Małżonki Prezydenta z aktywnymi kobietami wiejskimi. Udział w spotkaniu wzięły także przedstawicielki nauki, zajmujące się problematyką wiejską, między innymi reprezentujące IRWiR PAN prof. dr hab. Maria Halamska, prof. dr hab. Monika Stanny i dr Sylwia Michalska.

więcejmore_bullet

Sesja treningowa modelu CAPRI - Madryt, Hiszpania

W dniach 14-17 września Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Agrnomos Universidad Politecnica de Madrid (ETSIA-UPM) gościła przedstawicieli świata nauki zajmujących się modelowaniem ekonomicznym.

więcejmore_bullet

Konferencja European Rural Development Network, Zakopane 2015

W dniach 18-21 października spotkali się w Zakopanem członkowie Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN podczas zorganizowanej z tej okazji Konferencji reprezentowała dr inż. Katarzyna Bańkowska.

więcejmore_bullet

Dyrektor IRWiR PAN dr Mirosław Drygas i dr Ryszard Kamiński odznaczeni Złotym Krzyżem Zasługi

W dniu 26 czerwca 2014 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odznaczył Złotym Krzyżem Zasługi, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej na rzecz rozwoju rolnictwa i polskiej wsi, Dyrektora IRWiR PAN dr Mirosława Drygasa.

więcejmore_bullet