Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / XXIII Warsztaty Ekonomistów Rolnych

Wzorem lat ubiegłych Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, pod patronatem Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, organizują XXIII Warsztaty Ekonomistów Rolnych. Odbędą się one w terminie 11-13 czerwca 2018 r. w Krasnobrodzie (woj. lubelskie).

 

Tradycyjnie już, podstawowym celem Warsztatów jest integracja środowiska ekonomistów rolnych, zwłaszcza młodych pracowników nauki, pogłębienie wiedzy ekonomicznej oraz zapoznanie się młodej kadry z doświadczeniami naukowców o uznanym dorobku, dotyczącymi pracy naukowej, dydaktyki, specyfiki pracy na uczelni i awansów naukowych. Uczestnicy powinni przygotować referaty na interesujące ich tematy. Zapraszamy zwłaszcza do prezentacji założeń (tematyka, cel(e), hipotezy, metodyka, elementy literatury, wstępne wyniki badań) przyszłych rozpraw doktorskich lub habilitacyjnych, bądź wniosków o granty badawcze.

 

Poza częścią merytoryczną przewidujemy wizyty w ciekawych obiektach w okolicy Krasnobrodu. Odpłatność za udział w Warsztatach wynosi 700 zł. Opłaty te obejmują podatek VAT. Oczekujemy na zgłoszenia w formie pisemnej (lub fax, e-mail) na załączonej karcie uczestnictwa w terminie do 15 maja 2018 r. na podany poniżej adres.

Opłatę za udział w Warsztatach proszę przekazać również do dnia 15 maja 2018 r. na konto IRWIR PAN:

69 1130 1017 0020 1472 0420 0001     
z dopiskiem „Warsztaty 2018".

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Adres do korespondencji:

dr hab. Piotr Gradziuk

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

00-330 Warszawa

ul. Nowy Świat 72

e-mail: pgradziuk@irwirpan.waw.pl

Powrót