Konferencja organizowana przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego DIALOG. Partnerem w projekcie jest Główny Urząd Statystyczny.

 

 

 

 

Za wsparcie finansowe inicjatywy dziękujemy również:

 

Dziekujemy także Polskiemu Wydawnictwu Rolniczemu Sp.z o.o.