Konferencja organizowana przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego DIALOG. Partnerem w projekcie jest Główny Urząd Statystyczny.

 

 

Centralna Biblioteka Rolnicza

Centralna Biblioteka Rolnicza

 

Za wsparcie finansowe inicjatywy dziękujemy również:

 

Fundacji Wspomagania Wsi

 

 

 

 

Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

 

 

Za przekazanie materiałów promocyjnych M. St. Warszawy dziękujemy:

Warsaw City Break (ENG) http://warsawcitybreak.com/en/