W ramach projektu „Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi" w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa ukazały się następujące publikacje:

 

 

Monografia naukowa "Ciąłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi"

pod redakcją Marii Halamskiej, Moniki Stanny, Jerzego Wilkina

 

Spis treści monografii

 

Wstęp autorstwa redaktorów naukowych monografii

 

 

 

 

 

Album "Patrząc na wieś. Sto lat polskiej wsi" pod redakcją Andrzeja Rosnera, Ruty Śpiewak i Edyty Kozdroń.

 

 

 

 

"Sto lat mojego gospodarstwa. Pamiętniki mieszkańców wsi" opracowane przez Sylwię Michalską, Marię Halamską i Marka Kłodzińskiego

 

 

 

 

Sto lat władzy lokalnej na polskiej wsi 1918-2018, Andrzej Piasecki, Arkadiusz Ptak

 

Sto lat władzy lokalnej na polskiej wsi

 

 

 

Publikacje w kwartalniku "Wieś i rolnictwo"

 

"Projekt naukowy "Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi" realizowany przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN - informacje i zaproszenie", Jerzy Wilkin

"Rozważania o pojęciu i procesie dezagraryzacji polskiej wsi", Andrzej Rosner, Monika Stanny

"Zmiany strukturalne w gospodarstwach rolnych na ziemiach polskich przed odzyskaniem niepodległości", Włodzimierz Dzun

 

"Geneza polskiej prasy ludowej w zaborze rosyjskim", Adam Koziolek

 

 

 

Publikacja w "Annual Report 2018"

Continuity and Change - One Hundred Years of Polish Countryside, Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin