Rada programowa Konferencji:

 

Przewodniczący Rady Programowej - dr hab. Monika Stanny, prof. IRWiR PAN

prof. dr hab. Andrzej CZYŻEWSKI

prof. dr hab. Maria HALAMSKA

prof. dr hab.Bogdan KLEPACKI

prof. dr hab. Walenty POCZTA

dr hab. Hanna PODEDWORNA, prof. SGGW

dr Dominik ROZKRUT

prof. dr hab. Henryk RUNOWSKI

prof. dr hab. Izabella RYLSKA

prof.dr hab. Krystyna SZAFRANIEC

prof. dr hab. Jerzy WILKIN