Rada programowa Konferencji:

 

prof. dr hab. Andrzej CZYŻEWSKI

prof. dr hab. Włodzimierz DZUN

prof. dr hab. Izasław FRENKEL

prof. dr hab. Maria HALAMSKA

prof. dr hab. Marek KŁODZIŃSKI

prof. dr hab. Walenty POCZTA

prof. dr hab. Andrzej ROSNER

dr Dominik ROZKRUT

prof. dr hab. Henryk RUNOWSKI

prof. dr hab. Izabella RYLSKA

prof. dr hab. Jerzy WILKIN