Rada programowa Konferencji:

 

Przewodnicząca Rady Programowej - dr hab. Monika Stanny Monika, prof. IRWiR PAN, Dyrektor Instytutu

 

prof. dr hab. Maria Halamska, czł. korespondent Académie d’Agriculture de France

 

dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. IRWiR PAN

 

dr Adam Koziolek, Prezes Polskiego Wydawnictwa Rolniczego

 

dr Sylwia Michalska

 

dr Dominik Rozkrut, Prezes Głównego Urzędu Statstytycznego

 

prof. dr hab. Henryk Runowski, Przewodniczący Rady Naukowej IRWIR PAN

 

prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska

 

prof. dr hab. Jerzy Wilkin, czł. Rzeczywisty PAN