Komitet Organizacyjny

 

Przewodnicząca - dr hab. Monika Stanny, prof. IRWiR PAN

 

Sekretarz Naukowy Konferencji - dr Anna Rosa

 

Członkowie:

 

Dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. IRWiR PAN

Mgr Małgorzata Gelo-Kluczyńska

Mgr Łukasz Komorowski

Mgr Weronika Wyduba

Mgr Dominika Zwęglińska