Komitet Organizacyjny

 

Przewodnicząca: dr Anna Rosa, Zastępca Dyrektora IRWIR PAN

Sekretarz Konferencji: mgr Weronika Wyduba

 

oraz zespół w składzie:

mgr Małgorzata Gelo-Kluczyńska

mgr Łukasz Komorowski

mgr Błażej Jendrzejewski

mgr Dominika Zwęglińska-Gałecka