Oferta edukacyjna

Strona główna / Oferta edukacyjna / Konkurs na pracę magisterską 2019

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (IRWIR PAN) wraz z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP) serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w II Konkursie na najlepsze prace magisterskie dot. rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych.
Celem Konkursu jest promowanie tematyki rozwoju obszarów wiejskich, w tym w szczególności zagadnień dotyczących przemian społeczno-gospodarczych na polskiej wsi poprzez wyróżnianie prac magisterskich opisujących tę problematykę.
Do Konkursu można zgłaszać prace magisterskie w języku polskim lub angielskim, których obrona odbyła się w roku kalendarzowym 2017 i 2018.

 

Dyrektor IRWiR PAN powołał Kapitułę Konkursu w składzie: dr Anna Rosa (Przewodniczący), mgr Łukasz Komorowski (Sekretarz), prof. dr hab. Izabella Rylska, prof. dr hab. Marek Kłodziński, dr hab. Marta Błąd.


W wyniku postępowania konkursowego przyznane zostaną następujące nagrody:

  • I miejsce – 3 000 zł
  • II miejsce – 2 000 zł
  • III miejsce – 1 000 zł


Prace można zgłaszać w terminie od 05.03.2019 roku do 05.05.2019 roku.

Przez prawidłowe zgłoszenie konkursowe uważa się złożenie lub nadesłanie kompletnych dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 6 Regulaminu, w zamkniętej kopercie, do dnia 5 maja 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „II Konkurs na pracę magisterską IRWIR PAN”.
Regulamin, informacje szczegółowe oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są poniżej.
Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela:

mgr Łukasz Komorowski, e-mail: konkurs.mgr@irwirpan.waw.pl; tel. (22) 657 28 27 (pn.-czw.: 9.00-15.00).

 

REGULAMIN II konkursu na najlepszą pracę mgr z zakresu rozwoju obszarów wiejskich (plik pdf)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO II KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MGR (plik docx)

 

 

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich