Badania

Strona główna / Badania / Między zagrodą a boiskiem. Studium aktywności wiejskich klubów sportowych - publikacja książkowa

 

Cel operacji:

Transfer wiedzy dot. działalności wiejskich klubów sportowych w Polsce poprzez opracowanie i publikację (w wersji drukowanej i elektronicznej) monografii naukowej opisującej z perspektywy socjologicznej ww. zagadnienie. Transfer dokona się między ekspertem-badaczem, który jako pierwszy po 1989 wieku przeanalizował w sposób pogłębionych aktywność wiejskich klubów sportowych na obszarach wiejskich (uzyskał na bazie tych badań stopień naukowy doktora nauk społecznych), a środowiskiem praktyków - samorządowców, sportowców, aktywistów NGO - którym zależy, aby organizacje sportowe włączyć w proces rozwoju polskiej wsi.

Powrót