Badania

Strona główna / Badania / Organizacje rolnicze w Polsce: ich siła i wpływ na politykę państwa

Organizacje rolnicze w Polsce: ich siła i wpływ na politykę państwa

 

Głównym celem projektu jest analiza siły organizacji rolniczych w Polsce oraz ich wpływu na politykę państwa, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rolnej. Badanie koncentruje się na organizacjach formalnych (takich jak: izby rolnicze, związki zawodowe rolników, związki branżowe).

 

Podjęcie takiej problematyki jest istotne z kilku względów. Ekonomiści zajmujący się m.in. ekonomią polityczną zaznaczają, że grupy interesu mogą wywierać istotny wpływ na kształt polityki państwa. Analizując ten wpływ, często wskazuje się siłę grup interesu. Brakuje jednak prac służących pomiarowi siły grup interesu, co spowodowane jest w dużej mierze trudnościami z jej operacjonalizacją. Dotąd nie podejmowano pogłębionej analizy siły organizacji rolniczych w Polsce. Obecnie pobieżne analizy wskazują, że organizacje rolnicze w Polsce, w odróżnieniu od tych z Europy Zachodniej, są relatywnie słabe. Po wejściu do Unii Europejskiej, krajowe grupy interesu mogą wpływać na kształt Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) m.in.: poprzez nacisk na rządy krajowe. WPR obejmuje zaś szereg złożonych instrumentów i w znacznym stopniu wpływa na funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich w krajach UE.

 

Wykonawcy projektu:

Dr hab. Dominika Milczarek-Andrzejewska - kierownik projektu
Dr hab. Katarzyna Zawalińska
Dr Ruta Śpiewak
Mgr Anna Ciechomska

 

Publikacje:

 

Prezentacje na konferencjach i seminariach:

  • Dominika Milczarek-Andrzejewska: "Organizacje rolnicze w Polsce i ich wpływ na politykę rolną", VI konferencja samorządu rolniczego, Sejm RP, 2 grudnia 2017 r.
  • Dominika Milczarek-Andrzejewska: "Farmers' Associations in Poland, how powerful are they in the eyes of their members", Seminars of the Section Economics, Wageningen University, 26 października 2017 r.
  • Milczarek-Andrzejewska Dominika, Śpiewak Ruta: "The Resources And Channels Of Influence Of Farmers' Associations - Evidence From Poland", XV EAAE Congress 2017, Parma (Włochy), 28 sierpnia - 1 września 2017 r.
  • Milczarek-Andrzejewska Dominika, Widła-Domaradzki Łukasz: "Farmers' Associations in Poland: How Powerful Are They in the Eyes of Their Members?" (prezentacja posterowa), XV EAAE Congress 2017, Parma (Włochy), 28 sierpnia - 1 września 2017 r.
  • Dominika Milczarek-Andrzejewska, Ruta Śpiewak: "Organizacje rolnicze w Polsce - ich siła i wpływ na politykę państwa", Seminarium ogólnoinstytutowe IRWiR PAN, 6 marca 2017 r.
  • Śpiewak Ruta, Milczarek-Andrzejewska Dominika, Ciechomska Anna: "Agricultural Organizations in Poland - an attempt towards a typology", Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Transition in Agriculture - Agricultural Economics in Transition", Instytut Ekonomii Węgierskiej Akademii Nauk, Budapeszt (Węgry), 11-12 listopada 2016 r.
  • Śpiewak Ruta, Milczarek-Andrzejewska Dominika: „Wpływ polskich organizacji rolniczych na politykę rolną - wyniki badań jakościowych", XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Gdańsk, 14-17 września 2016 r.
  • Milczarek-Andrzejewska Dominika, Śpiewak Ruta: „Organizacje rolnicze i ich wpływ na politykę państwa", XXIII Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Biała Podlaska, 7 - 9 września 2016 r.
  • Milczarek-Andrzejewska Dominika, Śpiewak Ruta: „Power of farmers' organisations and their influence on agricultural policy - economic and sociological perspective", 153 EAAE Seminar: New dimensions of market power and bargaining in the agri-food sector: Organisations, policies and models, Gaeta (Włochy), 9-10 czerwca 2016 r.
Powrót