Publikacje

Strona główna / Publikacje / Sto lat rozwoju polskiej wsi. Przegląd bibliograficzny

Monika Stanny
Beata Górczyńska
Małgorzata Gelo-Kluczyńska

Sto lat rozwoju polskiej wsi
Przegląd bibliograficzny

Warszawa 2019, 343 s.

Copyright © by Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz
Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.


ISBN 978-83-65390-84-4
DOI: 10.7366/9788365390844

 

 

Projekt realizowany w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2017–2019.
Za udzielone dofinansowanie wydania tej publikacji zarówno w wersji drukowanej, jak i online dziękujemy Polskiemu Wydawnictwu Rolniczemu.

 

Spis treści

Kryteria spisu dokumentów pisanych o wsi 7
Wykaz skrótów i akronimów   21
Wybór prac naukowych – część I: 1918–1945   27
Wybór prac naukowych – część II: 1946–1989   47
Wybór prac naukowych – część III: 1990–2019   123
Suplement 1. Wykaz bibliografii dziedzinowych   295
Suplement 2. Wykaz tytułów czasopism   303
Suplement 3. Wykaz atlasów   317
Suplement 4. Zestawienie źródeł informacji statystyki publicznej   321
Indeks osób   325

 

Publikacja bezpłatna

 

Powrót