Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Zaproszenie do składania aplikacji do projektu Smart Rural

Nabór dla obszarów wiejskich do uczestnictwa w Działaniu Przygotowawczym dla Inteligentnych Obszarów Wiejskich w 21 Wieku  (Projekt ‘Smart Rural' 21)

 

 

Termin składania wniosków do uczestnictwa we wspieranym przez Komisję Europejską projekcie Smart Rural 21 upłynął 11 maja 2020 r.


Nabór cieszył się dużym zainteresowaniem: w całej Europie złożono 736 wniosków, z czego 14 z obszaru Polski. Dziękujemy wszystkim obszarom wiejskim i społecznościom, które złożyły wnioski. Obecnie wnioski są oceniane przez zespół ekspertów projektowych, a 12 wiosek które ostatecznie zostaną przyjęte do grona uczestników projektu zostaną wybrane do końca czerwca 2020 r. Wszyscy wnioskodawcy zostaną bezpośrednio poinformowani.

Zespół ekspertów Smart Rural 21

 

 

O czym jest projekt?

 

Smart Rural to trwający dwa i pół roku projekt wspierany przez Komisję Europejską (DG AGRI), którego ogólnym celem jest promowanie i inspirowanie wsi do opracowywania i wdrażania inteligentnych rozwiązań i strategii w całej Europie oraz wyciągania wniosków i wspierania przyszłych Interwencji Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w inteligentne wioski.

 

W ramach projektu 17 wiosek otrzyma wytyczne i wsparcie techniczne. Wybrano już 5 wiosek w Irlandii, Finlandii, Francji, Czechach i Grecji, a kolejne 12 wiosek zostanie wybranych do czerwca 2020 r. Wśród nich powinna się znaleźć co najmniej jedna z Polski.

 

 

Wasza wioska jest idealnym kandydatem, jeśli...

 • potrzebuje wsparcia, pomysłów i inspiracji, aby stać się inteligentną wioską,

 • ma entuzjastycznych liderów, którzy są zaangażowani w opracowanie i wdrożenie strategii inteligentnej wioski,

 • posiada odpowiedni, możliwy do mobilizacji kapitał ludzki w procesie budowania inteligentnej wioski,
 • chce skorzystać ze szczegółowych wskazówek ekspertów dotyczących postępów w planach rozwoju wsi,
 • posiada pewne podstawowe zasoby techniczne, w tym wystarczającą łączność szerokopasmową lub odpowiednią infrastrukturę (np. Przestrzenie wspólnotowe) - jednak nie jest to warunkiem wstępnym,
 • najlepiej ma kilka wstępnych pomysłów, projektów flagowych lub działań planistycznych, na których może opierać się proces inteligentnej wioski - jednak nie jest to warunek wstępny,
 • jest otwarty na wymianę wiedzy i współpracę z innymi wioskami i interesariuszami.

 

 

Jeśli uważasz, że Twoja wioska jest gotowa na ekscytującą podróż na ścieżce inteligentnej wioski, złóż wniosek do 5 maja 2020 r. aby zostać jedną z wiosek uczestniczących w projekcie ‘Smart Rural'!

 

 

Co musimy zrobić, aby złożyć wniosek?

 

Musicie wypełnić prosty formularz aplikacyjny opisujący:

 • Kluczowe cechy, wyzwania, zasoby i możliwości waszej wioski
 • Motywację stojącą za chęcią zostania inteligentną wioską
 • Opis wartości dodanej, której oczekujecie w wyniku uczestnictwa w projekcie i wsparcia, którego potrzebuje Wasza wiosFormularz wniosku jest dostępny tu: https://form.jotformeu.com/E40/smart-rural-application !

 

Co otrzymamy w zamian?

 

Jeśli Wasza wioska zostanie wybrana

 • Uzyska specjalistyczne wsparcie eksperckie w zakresie opracowywania i wdrażania strategii
 • Będzie mogła odwiedzić i czerpać inspirację z innych wiosek
 • Będzie mogła brać udział w wymianie i budowaniu umiejętności razem z innymi uczestniczącymi w projekcie wioskami poprzez wydarzenia pn. Smart Village Academy
 • Uzyska widoczność w dyskusjach i wymianach na poziomie europejskim

 

Nawet jeśli Wasza wioska nie zostanie wybrana:

 • Będzie miała przewagę w aplikowaniu do wizyt w wioskach uczestniczących
 • Może zyskać widoczność dzięki promowaniu swoich działań
 • Otrzyma regularne informacje na temat wyników projektu


Preferowanym językiem roboczym jest angielski, ale wnioski można również składać w swoim własnym języku.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:
smart-rural@e40.eu

Wsparcie w Polsce: smart.village@onet.eu

 


Pobierz ulotkę

 

Powrót