Strona główna / O instytucie / IRWiR PAN wobec COVID-19

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa IRWiR PAN działa zgodnie z regulacjami obowiązującymi w czasie pandemii. Przyjęty został plan zachowania ciągłości działania, zgodnie z którym wszyscy nasi pracownicy wykonują pracę zdalnie korzystając z infrastruktury online. Nasze działania nie odbiegają od zwyczajowych na tyle na ile pozwalają obecne warunki i wymogi bezpieczeństwa. Od niemal 50 lat IRWiR PAN jako jednostka opiniotwórcza i doradcza, realizuje interdyscyplinarne badania społeczne dotyczące obszarów wiejskich. W poczuciu etycznej i społecznej odpowiedzialności w swoich badaniach stawiamy czoło największym światowym wyzwaniom społecznym - dzisiaj kierujemy szczególną uwagę na kwestię, która dotyczy nas wszystkich - koronakryzys.

 

 

Zarządzenie Dyrektora IRWiR w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w IRWiR PAN w sytuacji zagrożenia epidemicznego oraz w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 TUTAJ

 

Zarządzenie Dyrektora IRWiR PAN w sprawie ograniczenia liczby pracowników przebywających na terenie IRWiR PAN i organizacji pracy zdalnej w sytuacji zagrożenia epidemicznego na terenie Polski TUTAJ