Strona główna / Jubileusz 50-lecia / Pięć debat na 50-lecie IRWiR PAN

Szanowni Państwo,

 

w bieżącym roku Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN kończy 50 lat swojej działalności. Chcąc tej rocznicy dać godną oprawę naukową, postanowiliśmy w roku akademickim 2021/2022 zorganizować „Pięć debat na 50-lecie IRWiR PAN", poświęconych wybranym aspektom wkładu wsi i rolnictwa we współczesne oblicze kraju. Debaty odbywać się będą co dwa miesiące, w pierwszy poniedziałek miesiąca o godz.11:00 - czyli tak, jak co miesiąc od 50. lat odbywają się otwarte seminaria naukowe. Miejscem debat będzie Pałac Staszica, gdzie także swoją siedzibę ma Instytut. Serię otworzy debata na temat źródeł teraźniejszości polskiej wsi (4 października 2021), następnie odbędą się dyskusje poświęcone ewolucji jakości rządzenia w Polsce (6 grudnia 2021), wspólnej polityce rolnej (7 lutego 2022), klimatowi i energii (4 kwietnia 2022) oraz wizji rozwoju obszarów wiejskich (6 czerwca 2022). Cykl tych naukowych wydarzeń zakończy Konferencja Jubileuszowa w dniu 29 czerwca 2022 r., podsumowująca pięćdziesięcioletni dorobek naukowy Instytutu.

 

Uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach można będzie za pośrednictwem Internetu.

 

 

 

Dr hab. Monika Stanny, prof. IRWiR PAN

Dyrektor Instytutu