Badania

Strona główna / Badania / Wsparcie eksperckie w ramach prac nad raportem OECD dot. powiązań miejsko-wiejskich w Polsce

Wsparcie eksperckie w ramach prac nad raportem OECD dot. powiązań miejsko-wiejskich w Polsce

 

Potrzeba przeprowadzenia badania charakterystyki specyfiki powiązań miejsko-wiejskich w Polsce wynika z dokumentów strategicznych takich jak Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR). W obu dokumentach podkreślono znaczenie powiązań miejsko-wiejskich w polityce rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego kraju. Stąd, głównym celem zadania było wsparcie grupy ekspertów OECD oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) w procesie przygotowania raportu pt. "Urban-rural linkages in Poland" ("Powiązania miejsko-wiejskie w Polsce") poprzez realizację dwóch następujących działań zapewniających wszechstronne wsparcie merytoryczne w przygotowaniu raportu:

1) Świadczenie usług konsultacyjno-doradczych

2) Formułowanie autorskich opinii eksperckich.

Pierwsze z wymienionych działań obejmowało sekwencję aktywności począwszy od eksperckiej analizy kolejnych wersji raportu uwzględniając formułowanie autorskich opinii/komentarzy w tym zakresie, poprzez wsparcie merytoryczne w przygotowywaniu, realizacji i podsumowaniach spotkań ekspertów krajowych (Local Team), po redagowanie finalnej wersji raportu w języku polskim.

Drugie z wymienionych działań dotyczyło przygotowania odpowiedzi na pytania (ad hoc) zgłoszone, w trakcie pisania raportu, przez ekspertów OECD. Wsparcie merytoryczne w szczególności dotyczyło trzech wybranych województw (dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego i lubelskiego), a wśród nich trzech typów obszarów funkcjonalnych (OF): 1) OF ośrodków wojewódzkich (w tym metropolitalnych), 2) OF ośrodków regionalnych (wokół miast średnich) i 3) OF ośrodków subregionalnych.

Powrót