24-25 June 2008: IRWIR PAN papers presented at the conference in Moscow

Professor Jerzy Wilkin – Head of the Department of  European Integration and Dr. Katarzyna Zawalińska – Adiunct at IRWIR PAN, participated in the XVII Scientific Conference of Polish and Russian Academies of Sciences. The conference entitled "Rural Poland and Russia and the Challenge of Globalization" took place in Moscow on 24-25 June, 2008.
Professor Wilkin presented a paper on "The Impact of Globalization and European Union on the Rural Areas Development Policy in Poland". Dr. Katarzyna Zawalińska presentation focused on "The Effectiveness of European Support Measures for the Rural Areas in Poland". The conference was organized jointly by the Institute of Economics Russian Academy of Sciences and the Institute of Economics Polish Academy of Sciences. In addition to the conference debates, also joint meeting of Polish Economic Society and Russian Free Economy Society took place.


On picture (from left): Professor Jerzy Wilkin (IRWIR PAN), Professor Leszek Jasiński (INE PAN), Professor Franciszek Tomczak (IERiGŻ), Professor Andrzej Czyżewski (Poznan University of Economics), Professor Józef Zegar (IERiGŻ)

 

Participants of the conference in Moscow (from left): Professor Leszek Jasiński (INE PAN), Dr Katarzyna Zawalińska (IRWIR PAN), Professor Józef Zegar (IERiGŻ), Professor Franciszek Tomczak (IERiGŻ), Professor Andrzej Czyżewski  (Poznan University of Economics)

 

Video

wywiad z prof. Marią HalamskąPolska wieś na początku XXI wieku. Wywiad z prof. Marią Halamską
na stronie http://wszechnica.org.pl

NEWS

Rolnictwo ekologiczne czynnikiem rozwoju lokalnego
Zatrudnienie i struktura dochodów w gospodarstwach rolnych w latach 2005-2010
Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce