Kontakt

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 9 marca 2020 r. do odwołania IRWiR PAN przechodzi na pracę zdalną. Decyzja ta podyktowana jest zaistniałą sytuacją oraz podjętymi krokami mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

 

W związku z powyższym kontakt do sekretariatu jest przez numer telefonu:

 

577 446 771 lub 603 779 941

 

 

ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

 

tel.: (22) 826-94-36
fax: (22) 657-27-50 z powodu awarii numer faxu jest niedostępny

e-mail: irwir@irwirpan.waw.pl

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /IRWiRPAN/SkrytkaESP

 

Numer NIP 5251944103

REGON 000325890

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

Pan Mateusz Siek e-mail: iod@irwirpan.waw.pl