prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska
(na czas nieokreślony)

1.     Sylwetka pracownika

2.     Prace opublikowane

3.     Działalność naukowo-badawcza

4.     Udział w konferencjach

5.     Działalność dydaktycznaOpracowała: I. B-R