Tytuł:

Genetycznie Modyfikowane Organizmy. Kto ma rację?

Autorzy:

Praca zbiorowa

wyd.:

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2001, ISBN 83-903849-5-7, ISBN 83-916547-0-2

Publikacja jest opracowaniem w ramach projektu realizowanego przez dwie pozarządowe organizacje: Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) oraz Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE). To wynik debaty uczestników: wybitnych ekspertów i znawców problematyki dotyczącej organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO).

 

SPIS TREŚCI

 

Piotr Kossobudzki

Wstęp  Dlaczego modyfikacje genetyczne budzą tyle kontrowersji?

 

Izabella Bukraba-Rylska

Rozdział 1: Opinia Polaków o organizmach zmodyfikowanych genetycznie (GMO)

1.1  Wyniki badania opinii społecznej dotyczace organizmów zmodyfikowanych genetycznie

1.2  Wiedza, czyli społeczne uwarunkowania dostępu do informacji

1.3  Mapa obaw i nadziei

1.4  Postawy konsumentów – brak konsekwencji i myślenie fragmentaryczne

1.5  Kto odnosi korzyści z GMO?

1.6  Poczucie bezpieczeństwa i zaufanie społeczne

1.7  Sugestie

 

Stefan Malepszy

Rozdział 2: Organizacje pozarządowe wobec GMO

2.1. Po co potrzebne są rośliny transgeniczne?

2.2. GMO jako źródło konfliktów i nieporozumień

2.3. Polska nauka a rośliny transgeniczne

2.4. Jaka jest przyszłość roślin transgenicznych?

 

Ewa Hajduk, Elżbieta Slellwanowicz, Dorota Metera, Iza Kruszewska

Rozdział 3: Organizacje pozarządowe wobec GMO

3.1. Działania ekologicznych organizacji pozarządowych wobec GMO

3.2. Organizacje konsumenckie wobec GMO

3.3. Działalność rolniczych organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie informacji o GMO

3.4. Europa Środkowo-Wschodnia a GMO – sytuacja w ocenie organizacji ekologicznych

 

Janusz Krata

Rozdział 4: GMO w Polsce w oczach firm biotechnologicznych

4.1. Zainteresowanie stosowaniem wytworów inżynierii genetycznej w Polsce

4.2. Strategia firm biotechnologicznych w Polsce i na świecie

4.3. Wpływ kontrowersji wokół GMO na działalność firm biotechnologicznych

4.4. Zarzuty organizacji pozarządowych wobec GMO i firm biotechnologicznych

 

Jerzy Jendrośko

Rozdział 5: Prawne aspekty kontroli GMO

5.1. Wstęp

5.2. Rola prawa w kontroli GMO

5.3. Charakterystyka regulacji prawnych

5.4. Sposób i „szczelność” ingerencji regulacyjnej

5.5. Organy administracji odpowiedzialne za GMO

5.6. Jawność i udział społeczeństwa w kontroli GMO

5.7. Znakowanie

5.8. Odpowiedzialność prawna

5.9. Patenty

5.10. Kierunki rozwoju

 

Paweł Łuków, Wojciech Bofoz

Rozdział 6: Filozoficzne i moralne aspekty inżynierii genetycznej

6.1. Modyfikacje genetyczne – trudne wyzwanie dla filozofii i etyki

6.2. Teocentryczna perspektywa wobec GMO

6.3. Perspektywa ekocentryczna wobec GMO

6.4. Komentarz do teoretycznego i ekocentrycznego stanowiska wobec GMO

6.5. Perspektywa antropocentryczna

6.6. Wnioski i zalecenia

6.7. Etyka chrześcijańska i Kościół katolicki wobec modyfikacji genetycznych

 

Andrzej Orzechowski

Rozdział 7: GMO na forum Światowej Organizacji Handlu )WTO)

7.1. Historia i cele Światowej Organizacji Handlu

7.2. Żywność modyfikowana genetycznie w systemie prawnym WTO

7.3. Preludium sporu o GMO – konflikt między USA a Unią Europejską w sprawie stosowania syntetycznych hormonów

 

Bibliografia


Powrót do: Wykaz publikacji doc. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska
Opracowała: I. Bukraba-Rylska