Izabella Bukraba-Rylska (ibukraba@irwirpan.waw.pl)

studia:

filologia polska na Uniwersytecie Warszawskim w 1977 r.

doktorat:

doktor nauk humanistycznych na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego w 1985 r.

habilitacja:

doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie socjologii na Wydziale Filozofii i Socjologii UW w 1997 r.

profesura:

profesor UW od 2001 r., prof. nadzw. od 2004 r., profesor zwyczajny od 2013 r.

Kierownik Zakładu Socjologii Wsi Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (dyżury: poniedziałki, środy w godz. 10.00-13.00) i Zakładu Socjologii Wsi i Miasta Instytutu Socjologii WFiS UW (dyżury: poniedziałki w godz. 15.00-16.00).

Badania:

Socjologia i kultura wsi, tożsamość i podmiotowość kulturowa wsi polskiej:

-   1999-2000: grant KBN pt. "Kultura w społeczności lokalnej - podmiotowość odzyskana?" (grant Nr 1H02E 009 14) - publikacja: "Kultura w społeczności lokalnej - podmiotowość odzyskana?"

-  2000-2002: udział w grancie KBN prof. M. Wieruszewskiej pt. "Samoorganizacja w społecznościach wiejskich. Lokalny wymiar transformacji" - publikacja książkowa

-  2002-2004: realizacja grantu KBN pt. "Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi - społeczna świadomość, społeczne dyskursy" (grant Nr 2H02E 004 22) - publikacja książkowa.

Konferencje

Uwzględniono: referaty na konferencjach, przewodnictwo sesji na konferencjach, udział w konferencjach (bez referatu)

Prelekcje

Wystąpienia i wykłady zamówione:

- Wykład inauguracyjny w Prymasowskim Uniwersytecie Ludowym (Strzelno) - 10.10.2009 r. pt. „Polskiej wsi Logos i Ethos”

Dydaktyka:

Prowadzenie w Instytucie Socjologii UW:

a) w roku ak. 2008/2009 zajęć:

-     wykład: „Socjologia wsi”

-     wykład: „Socjologia”

-     konwersatorium (tylko semestr zimowy): „Elementy procesów cywilizacyjnych”

-     seminarium magisterskie: „Wieś i mieszkańcy wsi w badaniach socjologicznych”

b) w roku ak. 2007/2008 zajęć:

-     wykłady: „Socjologia wsi”

-     konwersatoria (tylko semestr zimowy): „Elementy procesów cywilizacyjnych”

-     seminaria: „Metoda monograficzna i pamiętnikarska w badaniach”

-     seminaria: „Praca i społeczeństwo”

c) w roku ak. 2006/2007 zajęć:

-     wykłady: „Wstęp do socjologii wsi”

-     konwersatoria(tylko semestr zimowy): „Elementy procesów cywilizacyjnych: pojęcia, koncepcje, problemy”

-     seminaria: „Wieś i mieszkańcy wsi w badaniach socjologicznych”

-     seminaria: „Społeczne konteksty mówienia”

d) w roku ak. 2005/2006 zajęć:

-     wykłady: „Wstęp do socjologii wsi”

-     konwersatoria (tylko semestr zimowy): „Elementy procesów cywilizacyjnych: pojęcia - koncepcje - problemy”

-     seminaria: „Wieś i mieszkańcy wsi w badaniach socjologicznych”

-     seminaria: „Praca: przemiany miejsca i znaczenia w społeczeństwie”

-     seminaria (semestr zimowy): „Koncepcje rozwoju wsi: od kolektywizacji do farmeryzacji”

-     seminaria (semestr letni): „Kultury lokalne wobec globalizacji”

e) w roku ak. 2004/2005 zajęć:

-     wykłady: „Wstęp do socjologii wsi”

-     konwersatoria (tylko semestr zimowy): „Elementy procesów cywilizacyjnych: prognoza - diagnoza - antycypacja”

-     seminaria: „Społeczne konteksty mówienia”

-     seminaria (semestr zimowy): „Polskie monografie wsi - dylematy poznawcze, metodologiczne i etyczne”.

-     seminaria (semestr zimowy): „Antropologia współczesna - antropologia współczesności”.

Prowadzenie w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie w roku ak. 2001/2002 zajęć:

- wykłady: "Metodologia nauk społecznych".

Prowadzenie i opiniowanie prac dyplomowych.

Publikacje:

272 pozycji, w tym 16 książek:

1990: Kultura ludowa na co dzień, Warszawa, 1990 (poszerzona wersja pracy doktorskiej, publikacja książkowa), wyd. Instytut Kultury MkiSz, 235 stron,

1994: Samowiedza kulturowa i artystyczna twórców ludowych. Studium pewnej korespon­dencji. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Warszawa 1994 r. (rozprawa habilitacyjna) 242 strony,

2000: Kultura w społeczności lokalnej - podmiotowość odzyskana? wyd. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN i Towarzystwo im. Stanisława ze Skarbimierza, Warszawa, 2000, 252 strony,

2001: Przyczynki do tematu wiejskiego, wyd. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2001, 184 strony,

2002: Kultura ludowa - wieś - mieszkańcy wsi, wyd. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2002, 365 stron,

2003: Stare i nowe dylematy socjologa i inne szkice, wyd. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2003, 200 stron,

2005: Na temat wsi i socjologii wsi, Warszawa 2005, 215 stron

2006: Kultura ludowa na co dzień, Warszawa 2006, 236 stron (reprint wyd. z 1990 r.),

2006: Kultura ludowa - wieś - mieszkańcy wsi, wyd. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2006, wyd. II.

2006: Socjologa widzenie spraw różnych. Felietony w prasie Polonii Kanadyjskiej "NOWY KURIER" z lat 2005-2006, Warszawa 2006

2007: Temat wiejski: kontynuacje i konkretyzacje. Wybór artykułów z lat 2006-2007, Warszawa 2007, 271 stron

2008: Jaka modernizacja obszarów wiejskich?, /red:/  Gdańsk 2008, 12 stron

2008: Socjologia wsi polskiej, wyd. PWN, Warszawa 2008, 600 stron

2009: Patrzeć z bliska, widzieć z oddali, Warszawa 2009

2009: Służebna i służalcza rola socjologii oraz inne kwestie, Warszawa 2009, 221 stron

2010: Socjologiczne tematy, socjologiczne interpretacje. Wybór artykułów z lat 2009-2010. Warszawa 2010, s. 270

Teksty eksperckie

Opinie, oceny opracowań zwartych, recenzje prac doktorskich, książek

Inne zainteresowania:

muzyka poważna

Towarzystwa naukowe:

Polskie Towarzystwo Socjologiczne

Języki:

rosyjski, angielski

 

Powrót do: Prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska

Opracowała: I. Bukraba-Rylska