Strona główna / Zespół / Pracownicy naukowi
img

dr hab.

Sławomir Kalinowski

Zakład Ekonomii Wsi

Profesor Instytutu, Kierownik Zakładu
Adres email: skalinowski@irwirpan.waw.pl

Telefon służbowy: +48 22 657 28 27

www.skalin.pl

Mój ORCID


PROBLEMATYKA BADAWCZA

poziom życia ludności wiejskiej, uwarunkowania inkluzji i ekskluzji społecznej na obszarach wiejskich, niepewność dochodów i zatrudnienia, źródła i uwarunkowania prekaryjności na wsi, koncepcja smart villages


WYKSZTAŁCENIE

17.06.2016 - nadany stopień dr. hab. decyzją Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (na podstawie opinii Komisji CK przedstawionej 17.05.16.)
29.09.2006 - Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie - uzyskany tytuł - doktor nauk ekonomicznych (spec. ekonomika pracy)
2002-2006 - Katedra Ekonomii na Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu - doktorant
1997-2002 - Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu - Wydział Rolniczy, Kierunek Ekonomia - uzyskany tytuł magister ekonomii


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

od 2022 – członek komitetu naukowego Journal of Management and Economics, Celal Bayal University, Manisa, Turcja

od 2021 – członek sądu koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej

od 2021 – członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

od 2020 - wiceprezes Fundacji Badań Wiejsko-Miejskich RURall (Rural and Urban Research)

od 2019 - Kierownik Zakładu Ekonomii Wsi

od 2019 - sekretarz Rady Naukowej IRWiR PAN

od 2018 - profesor IRWiR PAN

od 2018 - członek komitetu naukowego Politics, Economics and Administrative Sciences Journal of Ahi Evran University (The PEAJ)
2017-2019 - redaktor naczelny Kwartalnika Naukowego „Intercathedra"
od 2014 - sekretarz redakcji i zastępca redaktora naczelnego Wydawnictwa Naukowego Societas Pars Mundi Publishing
2009-2015 - sekretarz Międzyśrodowiskowej Grupy Badawczej „Margines Społeczny Poznania"
2006-2018 - Katedra Ekonomii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu - adiunkt, wcześniej asystent


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

 • Przygotowanie narzędzi badawczych oraz opracowanie raportu metodologicznego do przeprowadzenia diagnozy i opracowania Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu w województwie mazowieckim
  Kierownik projektu: dr hab. Sławomir Kalinowski

  Instytucja zamawiająca i finansująca: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

  Okres realizacji: 2021

 • Projekt badawczy KSOW /4/2020/052 w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 „Pogłębione badanie smart villages w Polsce – wybrane przykłady" - kierownik, 2020-2021
 • Projekt badawczy KSOW /4/2020/053 w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 „Moja SMART wieś. IDEA i FAKT”, 2020-2021
 • Projekt badawczy KSOW "SMART village - inteligentna wieś". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • Projekt badawczy NCN nr 2011/01/B/HS5/01034 „Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach” – kierownik projektu badawczego, 2011-2013
 • Projekt badawczy MNiSW nr N118 007 32/2784 „Ubóstwo ludności wiejskiej województwa wielkopolskiego” – główny wykonawca, 2007-2008
 • Interdyscyplinarny projekt badawczy o charakterze międzyuczelnianym nr 1/088/WI/07/AE „Wykształcenie a poziom życia gospodarstw domowych na obszarach wiejskich Wielkopolski” – główny wykonawca, 2007-2008
 • Interdyscyplinarny projekt badawczy o charakterze międzyuczelnianym nr 2/88/WI/06/AE „Ubóstwo wśród ludności wiejskiej województwa wielkopolskiego” – główny wykonawca, 2006-2007

PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń

ZAINTERESOWANIA

folklor i taniec ludowy (instruktor tańca w Zespole Tańca Ludowego Cybinka-Grodzisk Wlkp.), teatr tańca (pasjonat Polskiego Teatru Tańca)CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

 • Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej
 • Członek Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego
 • Ekspert PTPS
 • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

NAGRODY, STYPENDIA I WYRÓŻNIENIA

2022 – Srebrny Krzyż Zasługi
2022 – odznaka honorowa „Zasłużony dla rolnictwa”

nagrody Dyrektora IRWiR PAN w latach 2020, 2021, 2022
2021 II miejsce w plebiscycie Osobowość Roku 2020 w kategorii Nauka organizowanym przez Polska Times, za badania nad ludnością wiejską w okresie koronawirusa.

2020 - Nagroda Dyrekotra IRWiR PAN za publikacje w 2019 roku

2017 - II Zespołowa Nagroda Rektora za osiągnięcia organizacyjne
2016 - nagroda Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk na najlepszą książkę z zakresu pracy i polityki społecznej w 2015 roku
2016 - II Zespołowa Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami
2014 - III Indywidualna Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami
2014 - Odznaka Honorowa za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego (uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 23 maja 2014 roku (NR 4687/2014))
2014 - Medal Honorowy Zasłużony dla Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski (uchwała Rady Miasta w Grodzisku Wielkopolskim z 25 czerwca 2014 roku)
2012 - III Indywidualna Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami
2011 - II Zespołowa Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami
2009 - II Zespołowa Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami
2008 - III Zespołowa Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami