Strona główna / Zespół / Pracownicy naukowi
img

dr

Dominika Zwęglińska-Gałecka

Zakład Socjologii Wsi

Adiunkt
Adres email: dzweglinska@irwirpan.waw.pl

Telefon służbowy: +48 22 657 28 06

Pokój 224 -C


PROBLEMATYKA BADAWCZA

Suburbanizacja, gentryfikacja wsi, migracje wewnętrzne, rozwój lokalny


WYKSZTAŁCENIE

 • Magister gospodarki przestrzennej, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), Uniwersytet Warszawski


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2022 - nadal: adiunkt w Zakładzie Socjologii Wsi, IRWiR PAN

2017 - 2022: asystent w Zakładzie Socjologii Wsi, IRWiR PAN

2015 - 2017: ResPublic sp.z.o.o.: specjalista ds. planowania rozwoju lokalnego (analizy komercyjne)


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

 • 2021-2023; Przyjazna dla klimatu polska wołowina i wieprzowina wysokiej jakości.Instytucja finansująca:Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
 • 2020-2023; Dać to, czego naprawdę potrzeba - To give what is really needed. Innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcia ich opiekunów na terenach wiejskich. Instytucja zamawiająca i finansująca: Europejski Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych ("EaSI") 2014-2020
 • 2019; Media jako źródło wiedzy rolników. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • 2018-2021;"Zwrot jakościowy? O roli i znaczeniu nowych postaw konsumentów i producentów na przykładzie alternatywnych sieci żywności" (finansowanie NCN).
 • 2017-2020; Ciągłość i zmiana - sto lat rozwoju wsi i rolnictwa Polski. Współpraca interdyscyplinarna nauk humanistycznych i społecznych na rzecz dialogu środowiskowego.
 • 2014 - 2017; Struktura społeczno- zawodowa wsi i jej świadomościowe korelaty; projekt finansowany przez NCN (nr 236539).

 

 


PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
  • Zwęglińska-Gałecka D. (2021). Media jako źródło wiedzy rolniczej. Omówienie wyników badań terenowych [W:] Koziolek A., Michalska S., Zwęglińska-Gałecka D. (red.), Media jako źródło wiedzy rolników. IRWiR PAN, Grupa Cogito, Warszawa.
  • Halamska M., Zwęglińska-Gałecka D. (2019). Od wsi chłopskiej do robotniczej. W: M. Halamska, M. Stanny, J. Wilkin „Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju wsi polskiej". Warszawa: IRWiR PAN, Scholar.
  • Zwęglińska-Gałecka D. (2018). Powiaty jako umiejscowione przestrzenie. W: M. Halamska „Studia nad strukturą wiejskiej Polski. Tom 3. Świadomościowe korelaty struktury społecznej". Warszawa: Scholar.

   

   

ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
  • Zwęglińska-Gałecka D., Szczygieł O. (2023). Suburbanization of poverty? Analysis of attitudes of social assistance beneficiaries in rural areas of the Masovian Voivodeship. Problemy Polityki Społecznej. Social Policy Issues, 63(4): 1-24, https://doi.org/10.31971/pps/169030.
  • Zwęglińska-Gałecka D. (2022). Gentrified countryside and non-gentrified countryside: Spatial dimension of the rural gentrification process. Eastern European Countryside, 28, 5-24.
  • Zwęglińska-Gałecka D. (2021). Rural Gentrification in Central and Eastern Europe. Polish Sociological Review 4(216), s. 533-552.
  • Zarębski P.; Krupin V.; Zwęglińska-Gałecka D. (2021). Renewable energy generation gaps in Poland: The role of Regional Innovation Systems and Knowledge Transfer. Energies, 14 (10), 2935 [s. 1-26]
  • Zarębski P.; Zwęglińska-Gałecka D. (2020). Mapping the Food Festivals and Sustainable Capitals: Evidence from Poland. Sustainability nr 12 (24), s. 1-23.
  • Zwęglińska-Gałecka D. (2020). Koronakryzys. Lokalne zróżnicowanie globalnej pandemii. Wieś i Rolnictwo nr 3 (188), s. 67-90.
  • Zwęglińska-Gałecka D. (2020). Gentryfikacja wsi: Próba określenia przestrzennego zasięgu zjawiska. Studia Regionalne i Lokalne.
  • Zwęglińska-Gałecka D. (2019). Gentryfikacja i jej zasięg. Wieś i Rolnictwo nr 2 (183), s. 57 - 87.
  • Zwęglińska-Gałecka D., Hasik Z. (2018). Gentryfierzy w społeczności wiejskiej: opis wybranych elementów stylu życia. Case study gminy Prażmów. Inthercathedra nr 4.
  • Michalska S., Zwęglińska D. (2018). Miejsce wsi w rewolucji neo-konserwatywnej w Europie Środkowej i Wschodniej - omówienie i komentarz numeru specjalnego RECEO (4/2016). Eastern European Countryside nr 24
  • Zwęglińska D. (2017). Report on the XXVII European Society of Rural Sociology Congress. Wieś i Rolnictwo nr 3.
  • Zwęglińska D. (2017). Gentryfikacja: o złożoności procesu i niejednoznaczności zjawiska. Recenzja książki Łukasza Drozda pt. „Uszlachetniając przestrzeń. Jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy". Wieś i Rolnictwo nr 4.
INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń