Strona główna / Zespół / Pracownicy naukowi
img

mgr

Agata Mróz

Zakład Ekonomii Wsi

Asystent
Adres email: amroz@irwirpan.waw.pl


PROBLEMATYKA BADAWCZA

fundusze europejskie, rozwój terytorialny, przestrzenne uwarunkowania rozwoju lokalnego, lokalne finanse publiczne, usługi publiczne


WYKSZTAŁCENIE

 • Magister gospodarki przestrzennej ze specjalnością planowanie strategiczne rozwoju regionalnego i lokalnego, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 2019
 • Licencjat gospodarki przestrzennej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 2017

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • Od 09.2019 asystent w zakładzie Integracji Europejskiej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • Od 04.2019 do 09.2019 członek zespołu w firmie Wolański sp. z.o.o.

PROJEKTY BADAWCZErozwiń

 • 2020-2021, badanie ewaluacyjne pt. „Ocena ex-ante Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027", członek zespołu badawczego
 • 2020-2023, FARMWELL - Improving farmers' wellbeing through social innovation (Poprawa dobrobytu rolników poprzez innowacje społeczne), w ramach programu Horyzont 2020 - wykonawca.
 • 2020-2022, Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap IV (MROW IV), Forum Inicjatyw Rozwojowych, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN - główny wykonawca.
 • 2020-2021, SMART Pleszew, „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców", opracowanie strategii SMART Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2036 - główny wykonawca
 • 2019, badanie ewaluacyjne (ex-post) pt. "Wpływ polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich" - główny wykonawca
 • 2016-2019 „Opłaty za lokalne usługi publiczne - znaczenie finansowe i polityczne" - projekt naukowy pod kierownictwem prof. dr hab. Pawła Swianiewicza, grant finansowany w ramach NCN, stypendystka

PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
  • Wpływ Polityki Spójności na rozwój obszarów wiejskich, 2019, IRWIR PAN, Wolański sp.z.o.o., Warszawa.
  • Raport z realizacji Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2020 za okres 2013-2016 z odniesieniem do nowych elementów modelu programowania polityki rozwoju, 2016, GEOPROFIT, Warszawa-Rzeszów.
  • Miasta województwa podkarpackiego - perspektywy rozwoju, 2016, GEOPROFIT, Rzeszów.
  • Analiza polityki społecznej Miasta Suwałki za lata 2011-2015, 2016, Suwałki.

ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
 •  

  • Mróz A., Komorowski Ł., Wolański M., Stawicki M., Kozłowska P., Stanny M. 2022. The impact of territorial capital on Cohesion Policy in rural Polish areas. Regional Studies. doi: 10.1080/00343404.2022.2091774.

   

 •  

  • Swianiewicz P., Brzóska A. (2020) Demand Elasticity for Local Public Transport in Polish Cities: Do Local Policies Matter? Transylvanian Review of Administrative Sciences, nr 61, s. 125-142, DOI: 10.24193/tras.61E.7

   

 •  

  • Brzóska A., Swianiewicz P. (2020), Elastyczność popytu na lokalny transport zbiorowy w polskich miastach, Studia Regionalne i Lokalne, nr. 2(80), DOI: 10.7366/1509499528004

   

   

INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń


NAGRODY, STYPENDIA I WYRÓŻNIENIA

 • Laureatka XVII edycji konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie i prace magisterskie poświęcone tematyce samorządowej, 2020
 • Dyplom ukończenia studiów magisterskich z wyróżnieniem, 2019
 • Stypendium Rektora UW dla najlepszych studentów w latach 2016-2019