Strona główna / Zespół / Pracownicy naukowi
img

dr

Galyna Trypolska

Zakład Modelowania Ekonomicznego

Staż naukowy
Google Scholar


PROBLEMATYKA BADAWCZA

Odnawialne źródła energii; państwowa regulacja rynków energii elektrycznej, ciepła i biopaliw; adaptacja do zmian klimatu; łagodzenie zmian klimatu


WYKSZTAŁCENIE

2009: Doktor nauk ekonomicznych, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Instytut Ekonomii i Prognozowania, Kijów, Ukraina

2004: Specjalista ekonomii, Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska", Kijów, Ukraina


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Od 2022 - czołowy badacz, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Instytut Ekonomii i Prognozowania, Kijów, Ukraina

2020-2021: National Consultant - ekspert techniczny, a następnie programista Narodowej Strategii Adaptacji. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) na Ukrainie. Kijów, Ukraina.

2019-2021: Starszy pracownik naukowy, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Instytut Ekonomii i Prognozowania, Kijów, Ukraina

2011-2018: Pracownik naukowy, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Instytut Ekonomii i Prognozowania, Kijów, Ukraina

2008-2011: Młodszy pracownik naukowy, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Instytut Ekonomii i Prognozowania, Kijów, Ukraina


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

 • Praca naukowa "Naukowe i praktyczne aspekty polityki niskoemisyjnego rozwoju gospodarki Ukrainy" docelowego interdyscyplinarnego projektu Narodowej Akademii Nauk Ukrainy "Naukowo-techniczne i ekonomiczno-środowiskowe zasady niskoemisyjnego rozwoju Ukrainy". (2019 - 2021) (0119U002879);
 • Praca badawcza „Strategiczne kierunki zrównoważonego użytkowania zasobów ziemi, wody i energii oraz adaptacja Ukrainy do globalnych zmian środowiska" (Etap 5) w ramach projektu badawczego „Modelowanie i ocena zrównoważonego użytkowania zasobów ziemi, wody i energii Ukrainy w globalnym zmień „środowisko". (2019) (0115U001459);
 • „Konwergencja rynków energetycznych Ukrainy i UE" (2019 - 2021) (0119U002880);
 • „Polityka gospodarcza na rzecz rozwoju zintegrowanych rynków energetycznych Ukrainy" (2017-2019) (0116U008475);
 • Praca badawcza „Opracowanie i analiza ekonomiczna scenariuszy zrównoważonego użytkowania zasobów ziemi, wody i energii oraz adaptacja do globalnych zmian środowiska" (Etap 4) w ramach projektu badawczego „Modelowanie i ocena zrównoważonego użytkowania zasobów ziemi, wody i energii Ukrainy w warunkach globalnych zmiana środowiska" (2018) (0115U001459);
 • Praca badawcza „Badanie wpływu zmian klimatycznych na bezpieczeństwo żywnościowe, środowiskowe i energetyczne Ukrainy z wykorzystaniem narzędzi modelowych" (Etap 3) w ramach projektu badawczego „Modelowanie i ocena zrównoważonego użytkowania zasobów ziemi, wody i energii Ukrainy w globalnym środowisku zmiana" (2017) (0115U001459);
 • Zadania "Nakazy wspólnie uzgodnionego docelowego rozwoju energetyki i gospodarki" docelowego projektu naukowego "Ekonomiczne, techniczno-technologiczne i ekologiczne imperatywy docelowego rozwoju energetyki Ukrainy" (2017). (0117U006115);
 • „Czynniki integracyjne transformacji otoczenia instytucjonalnego i struktury rynków energetycznych Ukrainy" (2015-2016) (0114U002016).

 

 

 


PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
  • Trypolska G. Obiecujące kierunki wykorzystania energii odnawialnej w rolnictwie Ukrainy. Efektywność energetyczna i oszczędność energii: aspekty ekonomiczne, techniczne i agroekologiczne: monografia zbiorowa / płk. autorzy dla generała. pod redakcją PM Makarenko, OV Kaliniczenko, VI Aranchiy. Połtawa: PE „Astraja", 2019. 603 s., s.130-136.
  • Trypolska G. Kryteria oceny stanu środowiska w kontekście bezpieczeństwa ekologicznego Ukrainy. Racjonalne wykorzystanie zasobów w aspekcie obszarów ekologicznie stabilnych: monografia zbiorowa / wyd. PV Pisarenko, TO Czajka, IO Yaslyolyub. - P .: LLC SPE "Ukrpromtorgservice", 2018. - 324 s. 136-148 ISBN 978-617-7464-15-9.
  • Trypolska G. Rynek energii odnawialnej: struktura instytucjonalna i czynniki transformacji w warunkach procesów integracyjnych Ukrainy. Integracyjne czynniki transformacji otoczenia instytucjonalnego i struktury rynków energetycznych Ukrainy: Zbiorowa monografia naukowa / Wyd. k. e. n., R.Z. Podolsk; NAS Ukrainy, Instytut Ekonomii i Prognoz. - K., 2017 r. - 208 s. - s. 113-144.
  • Trypolska G. Perspektywy rozwoju rynku energii odnawialnej na Ukrainie w kontekście realizacji Umowy Stowarzyszeniowej między Ukrainą a UE. Wdrażanie umowy stowarzyszeniowej między Ukrainą a UE: wyzwania gospodarcze i nowe możliwości: raport naukowy / Wyd. VM Geets, DO Ostashko. - Kijów, 2016 - 171 pkt. - s.88-91
  • W. Izdebski, J. Skudlarski, W. Będkowski, S.Zając, G.Trypolska, O. Makarchuk, S.Zaika. Pozyskanie i zużycie energii pierwotnej w Polsce i na Ukrainie. Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym rynku energii Unii Europejskiej: Колективна наукова монографія / Під ред. S. Gędek, M. Ruszel ; Wydawnictwo Rambler. - Warszawa, 2015 - 121 s. - s.105-121
  • Trypolska G. Rynek energii odnawialnej. Skuteczność regulacji rynku ze źródeł odnawialnych na Ukrainie. Rynki energetyczne Ukrainy: konwergencja i integracja regulacyjna: Zbiorowa monografia naukowa / Wyd. RZ Podole. - Kijów, 2014 - 211 pkt. - s.143-159
  • Trypolska, G. Green technologies of sustainable development. Sustainable Development and Energy Security of the World and Ukrainian Regions: Conflicts, Policy, Green Technologies: Monograph / Edited by N. Karaieva. - K.: Tampodek XXI, 2012. - 279 p. - 198-248 pp.
  • Trypolska G. Wpływ zagranicznych uwarunkowań gospodarczych na dynamikę rozwoju rynku energii ze źródeł odnawialnych na Ukrainie. Rynki realnego sektora gospodarki Ukrainy w otoczeniu instytucjonalnym WTO: sytuacja i integracja: Zbiorowa monografia naukowa / Wyd. dr Ekon. Nauka, prof. VO Tochilina; NAS Ukrainy, Instytut Ekonomii i Prognoz. - K., 2012 r. - 552 s. - s. 393-410
  • Trypolska G. Rynek Agrobioenergetyki Ukrainy. Monografia. NAS Ukrainy; Instytut Ekonomii i Prognozowania. - K., 2011. - 264 s. ISBN 978-966-02-6077-1
  • Chybiskova G. Standaryzacja i certyfikacja jako niezbędne warunki handlu produktami bioenergetycznymi / Finansowy i gospodarczy rozwój Ukrainy w kontekście globalizacji: Zbiorowa monografia naukowa / Wyd. JV Bielińska. - Kijów: Narodowa Akademia Zarządzania, 2008. - 212 pkt. - Bibliogr.: s. 5. - str. 149-158
ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
  • Trypolska, G.; Kurbatova, T.; Prokopenko, O.; Howaniec, H.; Klapkiv, Y. Wind and Solar Power Plant End-of-Life Equipment: Prospects for Management in Ukraine. Energies 2022, 15, 15, 1662. https://doi.org/10.3390/en15051662.
  • Trypolska, G.; Riabchyn, O. Experience and Prospects of Financing Renewable Energy Projects in Ukraine. International Journal of Energy Economics and Policy. 2022, 12(1), 134-143.
  • Trypolska, G.; Kyryziuk, S.; Krupin, V.; Wąs, A.; Podolets, R. Economic Feasibility of Agricultural Biogas Production by Farms in Ukraine. Energies 2022, 15, 87. https://doi.org/10.3390/en15010087
  • Trypolska, G. Kryvda, O., Kurbatova, T., Andrushchenko, O., Suleymanov, Ch., Brydun, Ye. (2021) Impact of New Renewable Electricity Generating Capacities on Employment in Ukraine in 2021-2030. International Journal of Energy Economics and Policy, 2021, 11(6), 98-105
  • Trypolska, G. (2021) ‘Prospects for employment in renewable energy in Ukraine, 2014-2035', Int. J. Global Energy Issues, Vol. 43, Nos. 5/6, pp.436-457
  • Pysmenna U., Sotnik IM, Kubatko OV, Trypolska G, Kurbatova T. Utworzenie mechanizmu rynkowego stymulującego rozwój systemów magazynowania energii na Ukrainie // Wiśnik SSU. Seria ekonomiczna, nr 3 '2021. P.31-39
  • Kurbatova TO, Trypolska G, Pysmenna UE, Girchenko EV, Romanyuk JS Mechanizm „zielonych" aukcji do zarządzania rozwojem energetyki odnawialnej: przesłanki wdrożenia i cechy działania na Ukrainie. Administracja publiczna: doskonalenie i rozwój. - 2021. - № 10. https://doi.org/10.32702/307-2156-2021.10.30
  • Chepeliev, M., Diachuk, O., Podolets, R., Trypolska, G. (2021) The role of bioenergy in Ukraine's climate mitigation policy by 2050, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 152, 2021, 111714, ISSN 1364-0321, https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111714
  • Sotnyk, I., Kurbatova, T., Kubatko, O., Prokopenko, O., Prause, G., Kovalenko, Ye.,Trypolska, G., Pysmenna, U. Energy Security Assessment in the Conditions of Global and Local Challenges: The Case of Ukraine. Energies 2021, 14, 5860. https://doi.org/10.3390/en14185860
  • Trypolska G Perspektywy wsparcia państwa dla rozwoju przemysłu biometanowego na Ukrainie do roku 2040 // Ekonomia i Prognozowanie №2, 2021. s.128-142.
  • Snizhko, S., Trypolska, G., Shevchenko, O., Grebin, V., Kostyrko, I. (2021) Structure design of the drought risk assessment and mapping technology for adaptation of Ukrainian water sector to climate change. Conference proceedings, Geoinformatics, May 2021, Volume 2021, p.1 - 6. https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215521036
  • Snizhko, S., Trypolska, G., Shevchenko, O., Obodovskyi, O., Didovets, I., Kostyrko, I. (2021) Structure design of the flood hazard assessment and mapping technology for adaptation of Ukrainian water sector to climate change. Conference proceedings, Geoinformatics, May 2021, Volume 2021, p.1 - 6. https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215521042
  • Trypolska G Oszacowanie kosztów działań adaptacyjnych do zmian klimatu na Ukrainie. Ekonomia i prognozowanie - 2020. - №4. s.60-71. (0,53 USD)
  • Pismenna, U., Trypolska, G., Sotnyk, I. Podatność sektora OZE na zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego zaostrzone przez pandemię COVID-19. Przedsiębiorczość i Innowacje, Wydanie 14, 2020, s. 79-85.
  • Pysmenna U., Trypolska, G., Kurbatova T., Kubatko O. Czynniki zarządzania zrównoważonymi przemianami energetycznymi w sektorze energetycznym Ukrainy. Biuletyn SSU: seria „Ekonomia" Uczelni. - 2020. - № 3. - P. 149-155.
  • Pysmenna U., Trypolska G. Sustainable Energy Transitions: Overcoming Negative Externalities. ENERGETIKA. Proceedings of CIS higher education institutions and power engineering associations. 2020;63(4):312-327. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2020-63-4-312-327
  • Pysmenna U., Trypolska G. Eliminacja ubóstwa energetycznego i jego wpływ na zrównoważenie energetyczne. „Biuletyn Odeskiego Uniwersytetu Narodowego. Gospodarka". Tom 25 Wydanie 1 (80) 2020. C.72-78.
  • Pysmenna U., Trypolska G. (2020) Maintaining the Sustainable Energy Systems: Turning from Cost to Value. Energetika. Proc. CIS Higher Educ. Inst. and Power Eng.Assoc. 63 (1), 14-29. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2020-63-1-14-29
  • Trypolska G. Wykorzystanie biopaliw w publicznym transporcie drogowym jako jedno z narzędzi stymulowania popytu na biopaliwa na Ukrainie. Energia odnawialna. 2019. №4. P.85-91 https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/234/165
  • Pysmenna U., Trypolska G., Mukhin W. Efektywne wykorzystanie i rozwój infrastruktury energetycznej Ukrainy jako dostawcy usług energetycznych. „Biuletyn Odeskiego Uniwersytetu Narodowego. Ekonomia "Tom 24. Wydanie 3 (76) 2019. S. 25-32
  • Trypolska, G. Support scheme for electricity output from renewables in Ukraine, starting in 2030 / Economic Analysis and Policy, Volume 62 (2019), Pages 227-235
  • Trypolska G., Kyryzyuk S. Rozwój bioenergii na Ukrainie w kontekście benchmarków UE // Ekonomia i Prognozowanie №3, 2018. s.138-159
  • Trypolska G., Dyachuk O., Podolec R., Chepelev M. Projekty biogazowe na Ukrainie: perspektywy, konsekwencje i polityka regulacyjna Ekonomia i prognozowanie №2, 2018. s.111-134
  • Dyachuk O., Czepielew M., Podolec R., Trypolska G., Wenger V., Saprykina T., Yukhimets R. „Przejście Ukrainy na energię odnawialną do 2050 roku" / O. Dyachuk, M. Czepielew, R. Podolec, G. Trypolska i inni ; dla głowy Ed Yu Ogarenko i O. Aliyeva // Przedstawiciel Fundacji G. Bölla na Ukrainie. - Kijów: Wydawnictwo LLC "ART BOOK", 2017. - 88 s.
  • Trypolska G, Podolec R. Rynek biopaliw na Ukrainie Ekonomia i prognozy №2, 2017. s. 75-92
  • Izdebski W., Makarchuk O., Skudlarski J., Trypolska G., Zajac S., Zayka S.A. - Stan i perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i na Ukrainie. - Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (2015) T. 17, z. 1, s. 72-76
  • Trypolska, G. An assessment of the optimal level of feed-in tariffs in Ukraine / Sustainable Energy Technologies and Assessments, Volume 7 (2014), Pages 178-186
  • Trypolska G Aspekty ekonomiczne i polityka państwa w zakresie produkcji energii elektrycznej w oparciu o odnawialne źródła energii przez gospodarstwa domowe na Ukrainie Energia odnawialna №3 (34), 2013. s. 5-14.
  • Trypolska G Skuteczność polityki publicznej w produkcji „zielonej" energii elektrycznej Energia odnawialna nr 4 (31), 2012. s. 3-12.
  • Trypolska, G. Feed-in tariff in Ukraine: The only driver of renewables' industry growth? Energy Policy, Volume 45, June 2012, Pages 645-653
  • Kagatsume, M., Trypolska, G. 2012. Comparative Analysis of Bioenergy Markets' Traits and Policies in Japan and Ukraine. The Natural Resource Economics Review, Kyoto University No.17 (Mar-2012), pp. 89-125 http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/154605/1/nrer_17_89.pdf
  • Trypolska G Skuteczność polityki państwa w zakresie promowania produkcji „zielonej" energii elektrycznej na Ukrainie Aktualne problemy gospodarcze. - 2011r. - № 11 (125). - str. 98-107.
  • Ostashko T., Trypolska G. Aktualne problemy kształtowania się rynku biopaliw silnikowych. Nauka i innowacja. - 2010. Tom.6. - №6. - str. 14-21.
  • Trypolska G. Dotowanie produkcji i zużycia biopaliw silnikowych. Ekonomika kompleksu rolno-przemysłowego. - 2010r. - № 11. - str. 28-33.
  • Trypolska G, Chibiskova L. Światowe doświadczenia rozwoju konkurencji pomiędzy rafineriami a producentami biopaliw silnikowych / Konkurencja. - №4 (35). - 2009, s. 52-55.
  • Chybiskova G. Analiza otoczenia instytucjonalnego produkcji biodiesla i określenie optymalnej struktury instalacji produkcyjnych./ Ekonomista. № 9 (275). - 2009r. - str. 54-58.
  • Chybiskova G. Stymulowanie upraw surowców do produkcji biopaliw na Ukrainie Aktualne problemy gospodarcze. - 2007. - № 4 (82). - str. 104 - 113.
  • Chybiskova G. Powstanie międzynarodowych rynków biopaliw: szanse dla Ukrainy. Narodowa Akademia Zarządzania. Aktualne problemy gospodarki - 2007.-№5 (71). S.32-40.
  • Chybiskova G. Ocena wpływu międzynarodowego rynku biopaliw na rynek zbóż i oleju na Ukrainie Aktualne problemy gospodarcze. - № 11 (89). - 2008 r. - str. 83-95
  • Chybiskova G. Otoczenie regulacyjne rynku biopaliw. Naukowo-praktyczne czasopismo ekonomiczno-prawne „Przedsiębiorczość, Gospodarka i Prawo". -№6.- 2007 (138), P.173-176.
  • Chybiskova G. Stymulowanie popytu na biopaliwa. Czasopismo naukowo-praktyczne Instytutu Rozwoju Rynku Rolnego „Teoria i Praktyka Rynków" .- -1.-2007 (2). s. 95-96.
  • Chybiskova G. Environmental Deterioration through Technologies in Ukraine. In Environmental Studies Implications for Sustainability. Yearbook 2005, by Nelson G., Hronszky I.
INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
  • Davis, O., Snizhko, S., Trypolska, G. (2021) Technology Needs Assessment for Climate Change Adaptation. Preparing a Technology Action Plan https://tech-action.unepdtu.org/wp-content/uploads/sites/2/2021/11/tap-report-ukraine-1.pdf
  • Trypolska G, Sniżko S. Przeszkody w rozpowszechnianiu zoptymalizowanej pod kątem klimatu inteligentnej technologii nawadniania na Ukrainie. Zbiór streszczeń IV Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej „Zmiany klimatu a rolnictwo. Wyzwania dla nauk rolniczych i edukacji", kwiecień 2021 r. Centrum Naukowo-Metodologiczne WFPO. - Kijów, 2021 r. - 213 pkt. SS. 9-12 https://nmc-vfpo.com/ii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferencziya-klimatychni-zminy-ta-silske-gospodarstvo-vyklyky-dlya-agrarnoyi-nauky-ta-osvity/
  • Trypolska G., Sotnyk I. Szacowanie całkowitych kosztów produkcji energii jądrowej w kontekście rozwoju „zielonej" energetyki // Ukraina w procesie globalizacji: kultura, gospodarka, społeczeństwo: abstrakty Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej, Kijów , 24-25 marca 2021 r. Kijów: wyd. Centrum KNUKiM, 2021. S. 142-145. https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/83559/1/Trypolska_nuclear%20energy.pdf
  • Trypolska, G. Podsumowanie międzynarodowych doświadczeń w opracowywaniu krajowych strategii adaptacyjnych do wykorzystania w procesach NSA na Ukrainie. Pod redakcją Yashkina V. UNDP na Ukrainie. 2021 https://mepr.gov.ua/files/docs/klimatychna_polityka/SummaryUa.pdf
  • Trypolska G Działania na rzecz dostosowania rolnictwa do zmian klimatu na Ukrainie. Zbiór abstraktów III Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej „Zmiany klimatu a rolnictwo. Wyzwania dla nauki i edukacji rolniczej", czerwiec 2020 r. Centrum Naukowo-Metodologiczne WFPO. - Kijów, 2020. - 215 s., s. 43-45. UKD 632.11: 37: 636.02 (082)
  • Ryabchenko, O., Snizhko, S., Trypolska, G. (2019) Ukraine Technology Needs Assessment Report Adaptation. United Nations Environment Programme. https://www.researchgate.net/publication/336445240_Ukraine_TECHNOLOGY_NEEDS_ASSESSMENT_REPORT_ADAPTATION
  • O. Dyachuk, Y. Galustyan, V. Blyznyuk, R. Podolets, Trypolska G., Yuryk J., Huk L., Gorbov V., Yukhimets R., Kozyubra V. „Kobiety i mężczyźni w sektor energetyczny Ukrainy "/ dla generała. wyd. G. Gerasimenko // Pre-fundacja. G. Bölla na Ukrainie. Kijów: Wydawnictwo VB AVANPOST-PRIM, 2019. - 92 s.
  • Trypolska, G., Chepeliev, M., Diachuk, O., Podolets, R. Case Study on Policy Reforms to Promote Renewable Energy in Ukraine / United Nations Development Account project on promoting renewable energy investments for climate change mitigation and sustainable development (2018) 35 p. https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/policy-reforms-promote-renewable-energy-ukraine-english.pdf
  • Trypolska G. Policies Stimulating Market Development of E-Vehicles in Ukraine / Scientific journal «Economics and Finance» Edizioni Magi. Economics, Management, Law: Socio-Economic Aspects of Development. Collection of scientific articles, Volume 2, Roma, Italy 2016 - pp. 98-100
  • Pysmenna U., Karaeva N., Trypolska G, Savitska A. Bezpieczeństwo energetyczne, efektywność energetyczna i technologie energetyczne: doświadczenia Szwecji. Przewodnik informacyjny i analityczny. Przewodnik informacyjny i analityczny. Kijów, 2011. 62 s.
  • Chybiskova G. Wpływ otoczenia regulacyjnego na inwestycje w biopaliwa. Poprawa otoczenia regulacyjnego jako warunek wstępny przyciągania inwestycji do gospodarki Ukrainy: Obrady Okrągłego Stołu / Kompilatory: LI Vorotina, SO Gudkevych, ZI Tymoszenko. - Kijów: Wydawnictwo Europa. Uniwersytet, 2007. - 133 s. - str. 97 - 98.
RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH


NAGRODY, STYPENDIA I WYRÓŻNIENIA

 • 2010: Stypendium Japońskiej Fundacji Wymiany Intelektualnej. Kioto, Japonia
 • 2008: Grant na udział w UK Energy Research Center, Energy Summer School, Londyn, Wielka Brytania
 • 2007: Petro Jacyk Visiting Scholar, University of Toronto. Toronto, Kanada
 • 2006: Grant na udział w konferencji „Sustainable Human Development and the Millennium Development Goals: How to Go From International Frameworks to Regional Policies" Budapeszt, Węgry
 • 2005: Dotacja na udział w Forum Zrównoważonego Rozwoju Technologicznego w Globalizującym się Świecie. Technologie konwergentne - obietnice i wyzwania. Budapeszt, Węgry
 • 2004: Stypendium na udział w Letniej Akademii Nauk