O instytucie

Strona główna / O instytucie / Zakład Modelowania Ekonomicznego
img

dr hab.

Piotr Gradziuk

Zakład Modelowania Ekonomicznego

Profesor Instytutu
Adres email: pgradziuk@irwirpan.waw.pl

Pokój 227

Google Scholar


PROBLEMATYKA BADAWCZA

efektywność wykorzystania odnawialnych źródeł energii;

przeobrażenia społeczno-gospodarcze i instytucjonalne na obszarach wiejskich;

efektywność i produktywność


WYKSZTAŁCENIE

Doktor habilitowany w dziedzinie Ekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 22 marzec 2016

Doktor nauk ekonomicznych, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 27 wrzesień 1990

Magister inżynier rolnictwa w zakresie ekonomiki rolnictwa, Wydział Rolniczy, Akademia Rolnicza w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy), Październik 1977 - wrzesień 1982


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Od 01 lipca 2016 r.,  Profesor nadzwyczajny, Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa

01 październik 2015 - 30 czerwiec 2016, specjalista, Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa

Starszy wykładowca, Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa

01 marzec  1991 - 31 lipiec 2009, adiunkt, Wydział Nauk Rolniczych, Akademia Rolnicza w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy)

01 styczeń 1986 - 28 luty 1991, starszy asystent, Wydział Nauk Rolniczych, Akademia Rolnicza w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy)

01 grudzień 1983 - 31 grudzień 1985, asystent, Wydział Nauk Rolniczych, Akademia Rolnicza w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy)

01 luty 1983 - 30 listopad 1983, starszy technik, Wydział Nauk Rolniczych, Akademia Rolnicza w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy)

01 listopad 1982 - 31 styczeń 1983, asystent stażysta, Wydział Nauk Rolniczych, Akademia Rolnicza w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy)


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

 

 • 2018-2022: "LIFT: Low-Input Farming and Territories - Integrating knowledge for improving ecosystem-based farming" (pol. Niskonakładowe gospodarstwa i regiony - integracja wiedzy dla usprawnienia rolnictwa bazującego na usługach ekosystemowych) w ramach programu Horyzont 2020 (ID: 770747), http://lift-h2020.eu, współwykonawca.
 • 2017-2021: "SURE-Farm: Towards SUstainable and REsilient EU FARMing systems" (pol. W kierunku zrównoważonych i odpornych systemów produkcji rolnej Unii Europejskiej) w ramach programu Horyzont 2020 (ID: 727520), https://surefarmproject.eu, współwykonawca.

 

 

 


PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
 • Monografie

  • Gradziuk P. 2015: Gospodarcze znaczenie i możliwości wykorzystania słomy na cele energetyczne w Polsce", Monografie i rozprawy naukowe nr 45, Wyd. Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Puławy, ISBN 978-83-7562-190-7, ss. 176.
  • Gradziuk P., (red. naukowa wyd. polskiego) 2014: Bioenergia w Europie 2013. Raport statystyczny. Biblioteka Polskiego Towarzystwa Biomasy POLBIOM, vol. 1.
  • Gradziuk P., Grzybek A 2006: Prospects for solid biomass use in energy producion in Poland and its technical and economical prosperities. Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa. ISBN 83-89503-36-0, ss. 86.
  • Gradziuk P. (red.), Grzybek A., Kowalczyk K., Kościk B., 2003: Biopaliwa. Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa, ISBN 83-88368-10-9, ss. 160.
  • Gradziuk P. (red.), Grzybek A., Kowalczyk K., 2001: Słoma energetyczne paliwo. Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa, ISBN 83-88368-19-2, ss. 71.

   

  Rozdziały w monografiach

  • Gradziuk P. 2014: Ekonomiczne i społeczne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii. [W:] Odnawialne źródła energii. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku, s. 101-110.
  • Gradziuk P., 2014: Rola samorządów w budowaniu strategii zrównoważonego wykorzystania energii. [W:] Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska. Raport z badania ankietowego na temat biogazowni przeprowadzanego wśród mieszkańców wsi, rolników i przedstawicieli samorządów; Grzybek A. (red.) Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa FDPA, Warszawa, s. 27-37.
  • Gradziuk P., 2014: Skutki ekonomiczne i społeczne. [W:] Biogazownia rolnicza - sprawa publiczna; Grzybek A. (red.), Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa FDPA, Warszawa, s. 63-68.
  • Gradziuk P., 2013: Pozyskanie i wykorzystanie słomy na cele energetyczne w ciepłownictwie i energetyce zawodowej. [W:] Odnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku; Gradziuk P. (red.). Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku, s. 33-36.
  • Gradziuk P., 2013: Efektywność ekonomiczna instalacji fotowoltaicznych. [W:] Odnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku, s. 55-62.
  • Gradziuk P., 2008: Kontraktacja i organizacja systemu zaopatrzenia w biomasę. [W:] Energia odnawialna; Klepacki B. (red.), Wieś Jutra, Warszawa, s. 24-34.
  • Gradziuk P., 2007: Biomass Production Potential for Energy In Poland. [W:] Wissenschaft und Wirtschaft im Diskurs Die Zukunft regenerativer Energien; Jasiulewicz M. (red.), Technische Universitat Koszalin, s. 49-76.
  • Gradziuk P., 2007: Rynek biomasy w Unii Europejskiej. Stan i perspektyw. [W:] Rynki Rolne w Unii Europejskiej - trzy lata po rozszerzeniu; Kawałko B. (red.), Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, s. 79-101.
  • Gradziuk P., 2007: Agroenergetyka szansą rozwoju wsi i rolnictwa. [W:] Polska wieś w Unii Europejskiej; Guz T. (red.), WZNPiE KUL, s. 81-120.
  • Gradziuk P. 2007: Nowa strategia UE w zakresie odnawialnych źródeł. [W:] Racjonalne wykorzystanie energii odnawialnej OZE - w HVAC; Gradziuk P. (red.), Wieś Jutra, Warszawa, s. 7-13.
  • Gradziuk P., 2007: Zapotrzebowanie na bioetanol w świetle światowej polityki wspierania wykorzystania biopaliw a ceny zbóż. [W:] Czy grozi Polsce kryzys zbożowy? (w świetle pozarolniczego wykorzystania ziarna); Klepacki B. (red), Wieś Jutra, Warszawa, s. 101-106.
  • Gradziuk P., 2007: Innowacje organizacyjne w bioenergetyce. [W:] Bioenergetyka Podkarpacka. Innowacje technologiczne i organizacyjne w podkarpackiej bioenergetyce; Kościk B. (red.), Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, s. 215-233.
  • Gradziuk P., Klepacki B., 2007: Ekonomika produkcji „zielonej energii". [W:] Biomasa dla elektroenergetyki i ciepłownictwa, szanse i problemy; Klepacki B. (red.), Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa, s. 33-42.
  • Gradziuk P., 2006: Odnawialne źródła energii w Unii Europejskiej i Polsce - uwarunkowania formalno-prawne. [W:] Odnawialne źródła energii jako element zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich; Czudec A. (red.), Uniwersytet Rzeszowski, s. 46-58.
  • Gradziuk P., 2006: Wykorzystanie produktów ubocznych rolnictwa w produkcji energii. [W:] Odnawialne źródła energii jako element zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich; Czudec A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 84-99.
  • Gradziuk P., 2005: Rolnictwo dostawcą surowców energetycznych i energii. [W:] Polska wieś 2025. Wizja rozwoju; Wiklin J. (red.), Fundusz Współpracy, s. 173-182.
  • Gradziuk P., 2003: Alternatywne wykorzystanie gruntów rolniczych na cele niezwiązane z produkcją żywności ze szczególnym uwzględnieniem energetyki. [W:] Rośliny energetyczne; Kościk B. (red.), Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, s. 8-27.
  • Gradziuk P., 2003: Źródła finansowania przedsięwzięć związanych z produkcją biomasy na cele energetyczne. [W:] Rośliny energetyczne; Kościk B. (red.), Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, s. 136-143.
  • Gradziuk P., 2002: Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. [W:] Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej; Kłodziński M. (red.), Problemy Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, s. 101-126.
  • Gradziuk P., Gradziuk B., 2002: Wzajemność ubezpieczeniowa w rolnictwie. [W:] Ubezpieczenia Gospodarcze. Wieś i Rolnictwo; Adamowicz M. (red.), SGGW, s. 123-132.
  • Gradziuk P., 2001: Możliwości wykorzystania surowców pochodzenia rolniczego na cele energetyczne. [W:] Gospodarka, człowiek, środowisko na obszarach wiejskich; Kłodziński M. (red.), Problemy Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, s. 51-63.
  • Gradziuk P., Wojtaszek Z., 2001: Alternatywne wykorzystanie gruntów rolniczych na cele niezwiązane z produkcją żywności. [W:] Procesy dostosowawcze produkcji roślinnej w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską; Klepacki B. (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 213-228.
  • Gradziuk P., 2000: Ponadlokalna infrastruktura instytucjonalna i jej wpływ na rozwój przedsiębiorczości. [W:] Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich wschodniego i zachodniego pogranicza; Kłodziński M. (red.), Problemy Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, s. 212-228.
  • Gradziuk P., 2000: Instytucje lokalne wpływające na rozwój przedsiębiorczości. [W:] Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich wschodniego i zachodniego pogranicza; Kłodziński M. (red.), Problemy Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, s. 229-242.
  • Gradziuk P., Piwowarski A., 1999: Stan infrastruktury instytucjonalnej wpływającej na ożywienie gospodarki terenów wiejskich. [W:] Aktywizacja gospodarcza terenów wiejskich na pograniczu polsko-niemieckim w świetle procesów integracyjnych z Unią Europejską; Kłodziński M. (red.). Problemy Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, s.144-163.
  • Gradziuk P.,1998: Możliwości wykorzystania surowców pochodzenia rolniczego na cele energetyczne. [W:] Rozwój energetyki odnawialnej w Polsce; Berkowska E. (red.), Konferencje i Seminaria 2 (20) 99, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, s. 138-150.
ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
 • Artykuły recenzowane

  • Gołasa P., Wysokiński M., Bieńkowska-Gołasa W., Gradziuk P., Golonko M., Gradziuk B., Siedlecka A., Gromada A. (2021). Sources of Greenhouse Gas Emissions in Agriculture, with Particular Emphasis on Emissions from Energy Used. Energies, 14 (13), 3784 [s. 1-20].

  • Gradziuk, P.; Jończyk, K.; Gradziuk, B.; Wojciechowska, A.; Trocewicz, A.; Wysokiński, M. An Economic Assessment of the Impact on Agriculture of the Proposed Changes in EU Biofuel Policy Mechanisms. Energies 2021, 14, 6982. https://doi.org/10.3390/en14216982.

  • Rokicki, T.; Bórawski, P.; Gradziuk, B.; Gradziuk, P.; Mrówczyńska-Kamińska, A.; Kozak, J.; Guzal-Dec, D.J.; Wojtczuk, K. Differentiation and Changes of Household Electricity Prices in EU Countries. Energies 2021, 14, 6894. https://doi.org/10.3390/en14216894.

  • Wysokiński, M.; Klepacki, B.; Gradziuk, P.; Golonko, M.; Gołasa, P.; Bieńkowska-Gołasa, W.; Gradziuk, B.; Trębska, P.; Lubańska, A.; Guzal-Dec, D.; Weremczuk, A.; Gromada, A. Economic and Energy Efficiency of Farms in Poland. Energies 2021, 14, 5586. doi: 10.3390/en14175586.

  • MPM Meuwissen, Peter H Feindt, Thomas Slijper, Alisa Spiegel, Robert Finger, Yann de Mey, Wim Paas, KJAM Termeer, P Marijn Poortvliet, Mariya Peneva, Julie Urquhart, Mauro Vigani, JE Black, Phillipa Nicholas-Davies, Damian Maye, Franziska Appel, Florian Heinrich, Alfons Balmann, Jo Bijttebier, Isabeau Coopmans, Erwin Wauters, Erik Mathijs, Helena Hansson, Carl Johan Lagerkvist, Jens Rommel, Gordana Manevska-Tasevska, Francesco Accatino, C Pineau, Barbara Soriano, Isabel Bardaji, Simone Severini, Saverio Senni, Camelia Zinnanti, Cinzia Gavrilescu, Ioan-Sebastian Bruma, Krisztina-Melinda Dobay, Daniela Matei, Lucian Tanasa, Dan Marius Voicilas, Katarzyna Zawalińska, Piotr Gradziuk, Vitaliy Krupin, Anna Martikainen, Hugo Herrera, Pytrik Reidsma. Impact of Covid-19 on farming systems in Europe through the lens of resilience thinking. Agricultural Systems 191 (2021) 103152. doi.org/10.1016/j.agsy.2021.103152.

  • Alisa Spiegel, Thomas Slijper, Yann de Mey, Miranda PM Meuwissen, P Marijn Poortvliet, Jens Rommel, Helena Hansson, Mauro Vigani, Bárbara Soriano, Erwin Wauters, Franziska Appel, Federico Antonioli, Camelia Gavrilescu, Piotr Gradziuk, Robert Finger, Peter H Feindt. Resilience capacities as perceived by European farmers. Agricultural Systems 193 (2021) 103224. doi.org/10.1016/j.agsy.2021.103224.

  • Isabeau Coopmans, Joost Dessein, Francesco Accatino, Federico Antonioli, Daniele Bertolozzi-Caredio, Camelia Gavrilescu, Piotr Gradziuk, Gordana Manevska-Tasevska, Miranda Meuwissen, Mariya Peneva, Andrea Pettit, Julie Urquhart, Erwin Wauters. Understanding farm generational renewal and its influencing factors in Europe. Journal of Rural Studies 86 (2021) 398-409. doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.06.023.

  • Rokicki, T.; Ratajczak, M.; Bórawski, P.; Bełdycka-Bórawska, A.; Gradziuk, B.; Gradziuk, P.; Siedlecka, A. (2021). Energy self-subsistence of agriculture in EU countries. Energies, 14 (11), 3014 [s. 1-21]

  • Gradziuk P., Gradziuk B. 2020: Renewable energy sources as a development opportunity for peripheral areas. Economic and Regional Studies (Studia Ekonomiczne i Regionalne), vol. 13, No 2, s. 184-198, doi.org/10.2478/ers-2020-0013.
  • Gradziuk B., Gradziuk P. 2020: Heat pumps versus biomass boilers: a comparative analysis of heating costs for public buildings. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, XXII (3), s. 77-85), doi 10.5604/01.3001.0014.4026.

  • Gradziuk, P., Gradziuk, B., Trocewicz, A., Jendrzejewski, B. 2020. Potential of Straw for Energy Purposes in Poland-Forecasts Based on Trend and Causal Models. Energies 13, no. 19: 5054, doi:10.3390/en13195054.
  • Zawalińska, K., Kinnunen, J., Gradziuk, P., Celińska-Janowicz, D. 2020: To Whom Should We Grant a Power Plant? Economic Effects of Investment in Nuclear Energy in Poland. Energies 2020, 13, 2687, doi:10.3390/en13112687.

  • Siudek, A.; Klepacka, A.M.; Florkowski, W.J.; Gradziuk, P. Renewable Energy Utilization in Rural Residential Housing: Economic and Environmental Facets. Energies 2020, 13, 6637. doi: 10.3390/en13246637.
  • Isabeau Coopmans, Joost Dessein, Francesco Accatino, Federico Antonioli, Camelia Gavrilescu, Piotr Gradziuk, Gordana Manevska‐Tasevska, Miranda Meuwissen, Mariya Peneva, Bárbara Soriano, Julie Urquhart, Erwin Wauters. Policy directions to support generational renewal in European farming systems. EuroChoices 19 (2), 30-36. doi.org/10.1111/1746-692X.12282.

  • Gradziuk P., Gradziuk B. 2019: Economic efficiency of applying a heat pump system in heating based on the example of the Ruda-Huta Commune experience. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, XXI (2), s. 88-96.
  • Gradziuk P., Gradziuk B. 2019 Economic profitability of investment in a photovoltaic plant in south-east Poland. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, XXI (3), s. 124-133.
  • Gradziuk P., Gradziuk B., Us A. 2018: Tendencje kształtowania się kosztów inwestycyjnych w sektorze fotowoltaicznym. Roczniki Naukowe SERiA, t. XX, z. 1, s. 44-49.
  • Gradziuk P., Gradziuk B. 2018: Perspektywy produkcji rzepaku w Polsce w kontekście nowej
  • polityki biopaliwowej Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERiA, t. XX, z. 2, s. 53-58.
  • Gradziuk P., Gradziuk B. 2018: Perspektywy rozwoju rynku pomp ciepła w Polsce w kontekście strategii Unii Europejskiej „Czysta planeta dla wszystkich". Roczniki Naukowe SERiA, t. XX, z. 6, s. 77-82.
  • Gradziuk P., Gradziuk B. 2018: Employment impacts of renewable energy in UE. Proceedings of the 2018 International  Scientifi c Conference Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, Warsaw, 7-8 June 2018. Warsaw University of Life Sciences - SGGW Faculty of Economic Sciences, No 1 2018, p.  259-267.
  • Gradziuk P. 2018. Recenzja książki pt. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju biogospodarki w Polsce", Eugeniusz Karol Chyłek, Jerzy Kopiński, Andrzej Madej, Mariusz Matyka, Janusz Ostrowski, Hubert Piórkowski, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Warszawa-Falenty 2017, s. 194. Studia Ekonomiczne i Regionalne, vol. 11, nr 2, s. 113-118.
  • Gradziuk P., Gradziuk B. 2017: An Attempt to Evaluate Absorption of the Funds from the Operational Program Infrastructure and Environment within Action "Generation of Energy from Renewable Sources". Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, Tom 15 nr 1, s. 7-16.
  • Gradziuk P., Gradziuk B. 2017: The impact of renewable energy production on employment.. Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, Tom 15 nr 3, s. 139-146.
  • Gradziuk P. Bańkowska K. 2017: Renewable Energy - Implications for Agriculture and Rural Development in Poland. Wieś i rolnictwo, 3 (176), s. 121-146.
  • Gradziuk P., Gradziuk B. 2017: Próba oceny absorpcji środków z funduszy europejskich na rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii w woj. lubelskim. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 104, z. 3, s. 95-105.
  • Gradziuk P. 2017: Energetyka słoneczna w Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERiA, t. XIX, z. 1, s. 52-59.
  • Gradziuk P., Jendrzejewski B. 2017: Wyzwania dla sektora biopaliw w kontekście polityki klimatyczno-energetycznej. Roczniki Naukowe SERiA, t. XIX, z. 2, s. 65-70.
  • Gradziuk P. 2017: Potencjał i prognozy wykorzystania biogazu rolniczego. Roczniki Naukowe SERiA, t. XIX, z. 3, s. 64-70.
  • Gradziuk P., Gradziuk B. 2017: Polityka klimatyczno-energetyczna UE - wyzwania i szanse dla obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, t. XIX, z. 4, s. 71-78.
  • Gradziuk P. 2017: Efektywność nakładów inwestycyjnych na redukcję emisji CO2 (na przykładzie projektów z zakresu oze współfinansowanych z funduszy europejskich w woj. lubelskim). Roczniki Naukowe SERiA, t. XIX, z. 5, s. 87-92 (10 pkt).
  • Gradziuk P. 2017: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii a zatrudnienie. Roczniki Naukowe SERiA, t. XIX, z. 6, s. 92-98 (10 pkt).
  • Gradziuk P., Gradziuk B. 2016: Efektywność ekonomiczna mikroinstalacji fotowoltaicznych. Roczniki Naukowe SERiA, t. XVIII, z. 3, s. 89-94.
  • Gradziuk P., Gradziuk B. 2016: Ranga odnawialnych źródeł energii w gminnych planach gospodarki niskoemisyjnej. Roczniki Naukowe SERiA, t. XVIII, z. 4, s. 67-72.
  • Gradziuk P., Gradziuk B. 2016: Economical end ecological  efficiency of solar systems (A Case Study at the Communes Gorzkow and Rudnik). Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, nr 14(3), s. 189-195.
  • Gradziuk P., Gradziuk B. 2015: Foreign Trade of Biomass for Energy Purposes in Poland in the Years 2008-2014. Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, nr 13(3), s. 153-159.
  • Gradziuk P., Gradziuk B. 2016: Gospodarka niskoemisyjna - nowe wyzwanie dla gmin wiejskich. Wieś i Rolnictwo, nr 1, s. 105-126
  • Gradziuk P., 2014: The potential of straw for energy purposes in Poland. Barometr Regionalny, t. 12, nr 1, s. 15-22.
  • Gradziuk P., 2014: Economic Efficiency of Photovoltaic Installations (A case Study at the Zwierzyniec-Biały Słup Research and Education Centre of the Roztocze National Park). Barometr Regionalny, t. 12, nr 4, s. 117-122.
  • Gradziuk P., 2012: Efektywność ekonomiczna instalacji fotowoltaicznych (studium przypadku - Roztoczańskie Centrum Naukowo-Dydaktyczne, Zwierzyniec Biały Słup) Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XIV, z. 7, s. 40-43.
  • Gradziuk P., 2012: Efektywność nakładów inwestycyjnych na redukcję emisji CO2 na przykładzie projektów współfinansowanych przez EkoFundusz. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XIV, z. 7, s. 35-39.
  • Gradziuk P. 2012: Efektywność ekonomiczna instalacji fotowoltaicznych. Fotowoltaika nr 3, s. 20-23.
  • Gradziuk P., Kaczor A., 2010: Zasady nawożenia popiołem ze słomy. Autobusy -Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe nr 11, s. 145-150.
  • Gradziuk P., 2010: Koszty wykorzystanie biomasy wybranych gatunków roślin do produkcji energii cieplnej w gospodarstwach domowych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XII, z. 7, s. 33-37.
  • Gradziuk P., Ziomek U., 2010: Zmiany na rynku ubezpieczeń rolnych w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XII, z. 7, s. 38-44.
  • Gradziuk P., 2009: Nowe uwarunkowania prawne polityki Unii Europejskiej wobec emisji gazów cieplarnianych oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XI, z. 7, s. 17-21.
  • Gradziuk P., 2008: Koszty produkcji brykietu ze słomy. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. X, z. 6, s. 25-29.
  • Gradziuk P., 2007: Możliwości wykorzystania biomasy w lokalnych systemach grzewczych. Energia i Budynek nr 6, s. 16-22.
  • Gradziuk P., 2006: Możliwości wykorzystania produktów pochodzenia rolniczego na cele energetyczne w świetle unormowań prawnych Polski i Unii Europejskiej. Koszalińskie Studia i Materiały nr 9, s. 9-20.
  • Gradziuk P., 2006: Ceny ropy naftowej a popyt na biopaliwa płynne. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. VIII, z. 2, s. 43-47.
  • Gradziuk P., 2006: Ekonomiczne i ekologiczne aspekty wykorzystania słomy na cele energetyczne w lokalnych systemach grzewczych. Acta Agrophysica nr 141, Vol. 8 (3), s. 591-601.
  • Gradziuk P., 2005: Koszty produkcji energii cieplnej ze słomy w miejskim przedsiębiorstwie energetyki cieplnej. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 92, z. 1, s. 155-161.
  • Gradziuk P., 2005: Wspólna Polityka Rolna i jej wpływ na wieś i rolnictwo Zamojszczyzny. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu. Zeszyt 3, vol. 3, s.157-174.
  • Gradziuk P., 2005: Produkcja surowców energetycznych i energii kluczową funkcją rolnictwa XXI wieku. Wieś i Rolnictwo nr 4, s. 98-115.
  • Gradziuk P., 2004: Uwarunkowania prawne dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem biomasy. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. VI, z. 3, s. 83-87.
  • Gradziuk P., 2004: Organizacja i koszty zbioru słomy na cele energetyczne. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 91, z. 2, s.131-137.
  • Gradziuk P., 2002: Potencjał energetyczny produkcji rzepaku w Polsce. Ekologia i Technika, Vol. X, nr 6, s. 163-170.
  • Gradziuk B., Gradziuk P., 2001: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich - rozważania na tle VII Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Postępy Nauk Rolniczych nr 3, s. 33-46.
  • Gradziuk P., Michałkiewicz G., 2001: Rola lokalnych instytucji ubezpieczeniowych w rozwoju obszarów wiejskich (na przykładzie Związku Wzajemności Członkowskiej „Roztocze"). Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie nr 377, s. 459-467.
  • Gradziuk P., 2001: Możliwości wykorzystania produktów rolniczych na cele nieżywnościowe. Roczniki Naukowe SERiA, t. III, z. 1, s. 108-112.
  • Gradziuk P., 2000: Rola rolnictwa i leśnictwa w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Problemy Integracji Rolnictwa nr 4, s. 32-38.
  • Gradziuk P., 2000: Rola rolnictwa i leśnictwa w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. II, z. 1, s. 86-93.
  • Gradziuk P., 1999: Analiza kosztów i efektywności wykorzystania słomy na cele energetyczne w gospodarstwach rolnych. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 88, z. 1, s.159-165.
  • Gradziuk P., 1999: Możliwości wykorzystania surowców pochodzenia rolniczego na cele energetyczne. Roczniki Naukowe SERiA, t. I, z. 3, s. 233-238.
  • Gradziuk P., Szmidt K., 1998: Techniczne, ekonomiczne i ekologiczne aspekty wykorzystania biomasy na cele energetyczne. Hodowla Roślin i Nasiennictwo nr 2, s. 58-62.
  • Gradziuk P., 1997: Nawożenie mineralne, waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej, struktura zasiewów a poziom uzyskiwanych plonów w Polsce w latach 1976-1996. Fragmenta Agronomica Bibliotheca nr 3, s. 43-50.
  • Kościk B., Gradziuk P., Klimczuk B., Kowalczyk-Juśko A., 1997: Stan obecny oraz perspektywy wprowadzania nowych gatunków, odmian i technologii produkcji przez rolników województwa zamojskiego. Fragmenta Agronomica Bibliotheca nr 3, s. 51-58.
  • Kościk B., Gradziuk P., Klimczuk B., 1996: Asortymentowe zużycie środków ochrony roślin na Zamojszczyźnie w 1995 roku. Postępy w Ochronie Roślin, vol. 36, nr 2, s. 384-386.
  • Dudek R., Gradziuk P., 1996: Zmiany w poziomie i strukturze konsumpcji na rynku turystycznym województwa zamojskiego w latach 1991-1994. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 735, WAE, Wrocław, s. 32-39.
  • Gradziuk P., 1995: Możliwości energetycznego wykorzystania słomy. Postępy Nauk Rolniczych nr 5, s. 31-39.
  • Gradziuk P., Klepacki B., 1995: Wyzwania i strategie rekonstrukcji rolnictwa we Wschodniej i Centralnej Europie. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 1, s. 90-93.
  • Gradziuk P., 1995: Strategia rozwoju gminy wiejskiej (na przykładzie gminy Skierbieszów, woj. zamojskie). Samorząd Terytorialny nr 7-8, s. 47-54.
  • Gradziuk P., Kowerski M., 1995: Zarys strategii transformacji wsi w strefie przeludnienia agrarnego (na przykładzie województwa zamojskiego). Zeszyty Naukowe AR Kraków, z. 43, s. 267-272.
  • Dudek-Wojtyła R., Gradziuk P., 1995: Możliwości rozwoju agroturystyki na terenie województwa zamojskiego. Problemy Turystyki, vol. XVIII, 3/4, s. 55-65.
  • Kowerski M., Gradziuk P., 1995: Zmiany sytuacji demograficzno-zawodowej
   w gminie wiejskiej na przykładzie Skierbieszowa w woj. zamojskim. Wieś i Rolnictwo nr 3, s. 94-106.
  • Kościk B., Gradziuk P., Klimczuk B., 1995: Pracochłonność uprawy tytoniu papierosowego jasnego w różnych rozstawach. Annales UMCS, sectio E, vol. L, 20, s. 1-5.
  • Gradziuk P., Klepacki B., 1994: Rzeczywistość wiejska, trendy i wybory. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 4-5, s. 155-157.
  • Kościk B., Gradziuk P., Klimczuk B., 1994: Efektywność zlokalizowanego nawożenia mineralnego tytoniu papierosowego jasnego uprawianego w pasowym układzie rzędów. Annales UMCS, sectio E, vol. XLIX, SUPL. 6, s. 53-58.
  • Gradziuk P., 1991: Produkcyjna efektywność nawożenia mineralnego jako
   podstawa przestrzennego rozdysponowania nawozów w woj. zamojskim.
   Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 4/5, s. 96-98.
  • *Gradziuk P., Płudowski H., Ostrowski J., 1987: Postęp techniczny a oszczęd-
   ność i wydajność pracy żywej w procesie kombajnowego zbioru zbóż. Annales UMCS, sectio H, vol. XXI, s. 315-328.
  • *Gradziuk P., Płudowski H., Ostrowski J., 1986: Transportochłonność pro-
   dukcji w wieloobiektowym przedsiębiorstwie rolniczym na przykładzie
   Kombinatu PGR Przewodów. Annales UMCS, sectio H, vol. XX, s.
   177-188.
  • *Gradziuk P., Płudowski H., 1983: Efektywność nawożenia mineralnego w
   gospodarstwach indywidualnych województwa zamojskiego w latach 1977-
   1982. Wiadomości Statystyczne nr 9, s. 29-32.

  Artykuły konferencyjne

  • Gradziuk P., 2006: Możliwości i ograniczenia rozwoju odnawialnych źródeł energii. [W:] Materiały konferencyjne V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Nowoczesne Ciepłownictwo". Izba Gospodarcza „Ciepłownictwo Polskie" w Warszawie Regionalny Oddział w Lublinie", s. 81 - 94.
  • Gradziuk P., 2006: Techniczno-ekonomiczne aspekty wykorzystania słomy i ziarna zbóż na cele energetyczne. [W:] Materiały II Regionalnego Forum Energetyki Odnawialnej. KKPODR w Minikowie - Oddział w Przysieku, s. 33-45.
  • Gradziuk P., 2006: Wpływ unijnych rozwiązań prawnych i organizacyjnych w zakresie energetyki odnawialnej na przyszłą działalność przedsiębiorstw ciepłowniczych. [W:] Materiały X Forum Ciepłowników Polskich. Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, Międzyzdroje, s. 25-34.
  • Gradziuk P., 2004: Potencjalne możliwości wykorzystania biomasy na cele energetyczne w woj. lubelskim. [W:] Eko Energia, koncepcja wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zarządzanie zasobami środowiska. Towarzystwo Gospodarki Energetycznej w Lublinie, s. 127-142.
  • Gradziuk P., 2004: Plany i uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce a polityka energetyczna Unii Europejskiej. [W:] Możliwości energetycznego wykorzystania biomasy w warunkach województwa podkarpackiego. WODR Boguchwała, s. 31-41.
  • Gradziuk P., 2004: Energetyka odnawialna jako podstawa zrównoważonego rozwoju gmin. [W:] Możliwości energetycznego wykorzystania biomasy w warunkach województwa podkarpackiego. WODR Boguchwała, s. 42-51.
  • Gradziuk P., Martyn W., Gradziuk B., 2004: Perspektywy rozwoju Lubelszczyzny w warunkach przemian strukturalnych. [W:] Polityka rolna UE: nowe szanse dla rolnictwa. Agrarsoziale Gesellschaft e.V., s. 35-38.
  • Gradziuk P., 2004: Zasoby biomasy w Polsce oraz kierunki jej pozyskiwania dla energetyki. [W:] Biomasa w energetyce cieplnej i systemowej. BMP Racibórz, s. 71-77.
  • Gradziuk P., 2004: Czynniki determinujące koszty pozyskania slomy na cele energetyczne. [W:] Stan Polskiej Energetyki Odnawialnej - Biomasa. Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Poświętne w Płońsku, s. 77-82.
  • Gradziuk P., Grzybek A., 2003: Kierunki rozwoju wykorzystania biomasy na cele energetyczne. [W:] Energetyka odnawialna - wykorzystanie biomasy. Centrum Targowe Chemobudowa Kraków S.A., s. 35-41.
  • Gradziuk P., 2002: Odnawialne źródła energii ze szczególnym uwzględnieniem biomasy. [W:] Przyszłość energetyczna Lubelszczyzny do 2020 roku - niekonwencjonalne źródła energii. WKTiR Lublin, s.79-97.
  • Gradziuk P., 2001: Wykorzystanie energetyczne słomy i innych nośników energetycznych z biomasy w gospodarstwie rolnym. [W:] Proekologiczne i efektywne ekonomicznie technologie uprawy roślin. IUNG Puławy, s. 139 -145.
  • Gradziuk P., 2000: Charakterystyka programów pomocowych dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich. [W:] Działania stymulujące wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich Polski południowo-wschodniej w aspekcie integracji z Unią Europejską. Fundacja Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, Sandomierz, s. 23-30.
  • Gradziuk P., 1999: Perspektywy wykorzystania odnawialnych źródeł energii. [W:] Racjonalizacja Użytkowania Energii i Środowiska. Ośrodek Doskonalenia Kadr Technicznych Rady Stołecznej NOT, s. 47-51.
  • *Gradziuk P., Płudowski H., Ostrowski J., 1987: Wpływ motywacyjnego wynagradzania na wydajność pracy i jakość produkcji mleka w państwowym
   gospodarstwie rolniczym. W: Metodologiczne problemy wydajności pracy. Materiały na V Krajową Konferencję Naukową. Opole-Turawa s. 315-326.
  • *Gradziuk P., Płudowski H., 1986: Efektywność nawożenia mineralnego w go-
   spodarce indywidualnej województwa zamojskiego w latach 1983 i 1984.
   Zbiór referatów na temat: Żyzność i nawożenie gleb w województwie zamojskim. Sitno, s. 63-74.
  • *Gradziuk P., Płudowski H., Ostrowski J., 1985: Postęp techniczny a wydajność pracy w procesie kombajnowego zbioru zbóż. [W:] Ekonomiczno-
   bodźcowe uwarunkowania wydajności pracy. Materiały na IV Krajową
   Konferencję Naukową. Opole-Turawa, s. 57-71.
  • *Gradziuk P., Płudowski H., Ostrowski J., 1985: Rola dyrektora w oddziaływaniu na wyniki ekonomiczne państwowego przedsiębiorstwa rolniczego. [W:] Metody podnoszenia ekonomicznej efektywności przedsiębiorstw rolniczych. Polska Akademia Nauk Instytut Badań Systemowych, Samodzielna Pracownia Systemów Zarządzania Przedsiębiorstwami Rolniczymi w Szczecinie. Kołobrzeg 12-14 grudnia, s. 88-97.

  Artykuły prasowe i popularno- naukowe

  • Gradziuk P. 2016: Czy prosumenckie instalacje fotowoltaiczne mogą być efektywne  ekonomicznie? Wieś Jutra nr 3, s. 21-24.

  • Gradziuk P. 2015: Rentowność mikroinstalacji fotowoltaicznych (studium przypadku - Roztoczańskie Centrum Naukowo-Dydaktyczne, Zwierzyniec-Biały Słup). Wieś Jutra nr 3, s. 13-15.

  • Gradziuk P. 2012: Efektywność ekonomiczna instalacji fotowoltaicznych. Fotowoltaika nr 3, s. 20-23.
  • Gradziuk P. 2015: Rentowność mikroinstalacji fotowoltaicznych (studium przypadku - Roztoczańskie Centrum Naukowo-Dydaktyczne, Zwierzyniec-Biały Słup). Wieś Jutra nr 3, s. 13-15.
  • Gradziuk P. 2012: Termomodernizacja z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Czysta Energia nr 10, s. 28-29.
  • Gradziuk P., 2011: Biomasa jako paliwa w systemie ciepłowniczym Nowej Dęby. Polski Instalator, nr 5, s. 12-14.
  • Gradziuk P., 2010: XV Warsztaty Młodych Ekonomistów - rola warsztatów w rozwoju kadr ekonomistów rolnych w Polsce. Wieś Jutra 5, s. 7-8.
  • Gradziuk P., 2010: Rośliny energetyczne i ich znaczenie. Branżowy Magazyn Przemysłowy. Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 2, s. 43-45.
  • Gradziuk P., 2008: Biopaliwa nakręcają ceny płodów rolnych. Top Agrar Polska nr 2, s. 32-35.
  • Gradziuk P., 2007: Produkcja biodiesla w gospodarstwach rolnych. Murator - Informator Rolniczy, s. 163-164.
  • Gradziuk P., 2007: Energetyka skazana na biomasę. Top Agrar Polska nr 4, s. 46-47.
  • Gradziuk P., Kowalczyk-Juśko A., 2006: Ślazowiec pensylwański. Wokół Energetyki, nr 3, s. 51-56.
  • Gradziuk P., 2005: Słoma tanio grzeje. Top Agrar Polska nr 5, s. 40-41.
  • Gradziuk P., 2005: Surowce energetyczne z rolnictwa. Biuletyn Informacyjny Lubelskiej Izby Rolniczej nr 3, s. 24-25.
  • Gradziuk P., 2001: Finansowanie rozwoju infrastruktury oraz dywersyfikacji i działalności gospodarczej w ramach Programu SAPARD. Agro Wiadomości 2/2001, s. 7-9.
  • Gradziuk P., 2001: Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich - pożyczka Banku Światowego. Agro Wiadomości 2/2001, s. 19-21.
  • Gradziuk P., 2001: Wykorzystanie biomasy jako materiału energetycznego. Branżowy Magazyn Przemysłowy Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 5, s. 49.
  • Gradziuk P., 2001: Ile słomy. Branżowy Magazyn Przemysłowy Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 6, s. 35-38.
  • Gradziuk P., 2000: Ekonomiści rolni po raz piąty spotkali się na Zamojszczyźnie. Agro Wiadomości 7/2000, s.4-5.
  • Gradziuk P., 2000: VII Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych i Agrobiznesu w Zamościu i Lwowie. Agro Wiadomości 7/2000, s. 5.
  • Gradziuk P., 2000: Szansa na tanie ciepło ze słomy i drewna. Agro Wiadomości 7/2000, s.13.
  • Gradziuk P., 2000: Obrady ekonomistów rolnych w Zamościu i Lwowie - VII Kongres SERiA. Agro Wiadomości 10/2000, s. 21-22.
  • Gradziuk P., 2000: Program operacyjny SAPARD zatwierdzony. Agro Wiadomości 12/2000, s.8-11.
  • Gradziuk P., 2000: Komu, ile i na jakich warunkach z Programu SAPARD. Agro Wiadomości 3/2000, s. 7-9.
  • Gradziuk P., 2000: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, 50 lat istnienia i 138 lat tradycji nauk rolniczych. Agro Wiadomości 6/2000, s. 4-5.
  • Gradziuk P., 1999: Dlaczego Wspólną Politykę Rolną należy zreformować? Agro Wiadomości 1/99, s.7.
  • Gradziuk P., 1999: Prace nad Programem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Województwa Lubelskiego. Agro Wiadomości 2/99, s.7.
  • Gradziuk P., 1999: Pożyczka Banku Światowego dla Programu Aktywizacji Terenów Wiejskich. Agro Wiadomości 3/99, s. 5-6.
  • Gradziuk P., 1999: Rolnictwo Europejskie u progu XXI wieku. Agro Wiadomości 8/99, s. 21.
  • Gradziuk P., 1998: Tanie grzanie słomą. Top Agrar Polska nr 7-8, s. 70 -71.
  • Gradziuk P., 1998: Czy ubezpieczenia mogą być tańsze ? Zamojska Gazeta Rolnicza nr 5, s. 17.
  • Gradziuk P., 1997: Ogrzewać słomą. Murator nr 4, s. 112.
  • Gradziuk P., 1997: Ogrzewanie na słomę. Serwis Informacji Rolniczych nr 4. ODR w Piotrkowie Trybunalskim, s. 27-28.
  • Gradziuk P., 1997: Piece na słomę. Rozmaitości Rolnicze nr 4. WODR Kościerzyn, s. 28-29.
  • Gradziuk P., 1997: Wykorzystanie słomy w kotłowniach c.o.! Informator nr 7-8. ODR Bonin, s. 11-12.
  • Gradziuk P., Tomaszewski R., 1996: Ogrzewać inaczej. Idealna Gmina nr 3, s. 12-13.
  • Gradziuk P.,1996: Skąd wziąć kredyt? Tytoń Polski nr 3, s. 14-15.
  • Kościk B., Gradziuk P., 1995: Jak pogodzić interesy państwa, załóg pracowniczych i plantatorów? Tytoń Polski nr 1, s. 9.
  • Gradziuk P., 1995: Słomiane ciepło. Tygodnik Zamojski nr 8, s. 7.
  • Gradziuk P., 1995: Słoma zamiast węgla. Nowoczesne Rolnictwo nr 7, s. 41.
  • Gradziuk P., Klimczuk B., 1995: Wykorzystanie słomy na cele energetyczne. Agroavis nr 14, s. 3.
  • Gradziuk P., 1995: Zmiany na rynku papierosowym a perspektywy produkcji tytoniu. Tytoń Polski nr 8, s. 7.
  • Gradziuk B., Gradziuk P.,1995: Biomasa jako materiał energetyczny. Tytoń Polski nr 9, s. 14-15.
  • Kościk B., Gradziuk P., Klimczuk B., Niemczuk B., 1995: Jak nawozić. Tytoń Polski nr 11, s. 11.
  • Gradziuk P., Klimczuk B.,1995: Zastąpienie kotłów na węgiel kotłami opalanymi słomą w ogrzewaniu pomieszczeń w warunkach wiejskich. News, Biuletyn Bałtyckiego Centrum Energii Odnawialnej nr 1, s. 3.

INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń
  • Gradziuk P., Świętochowski A., Roman K. 2022. Optymalizator dla hybrydowej instalacji wiatrowej i fotowoltaicznej o łącznej mocy 1 MW. Polska Izba Małej Energetyki Odnawialnej, Warszawa.

  • Gradziuk, P.; Matyka, M.; Poczta, W.; Czerniak, A.; Czubak, W.; Jończyk, K.; Kopiński, J.; Kozyra, J.; Pawlak, K.; Sadowski, A.; Siebielec, G.; Stalenga, J.; Wawer, R.; Zawalińska, K.; Berbeć, A.; Krupin, V.; Madej, A.; Skowron, P.; Jendrzejewski, B.; Komisarek, D.; Łopatka, A.; Wojciechowska, A.; Klepacki, B.; Wrzaszcz, W.; Gradziuk, K.; Trocewicz, A. Wpływ Europejskiego Zielonego Ładu na polskie rolnictwo. Raporty Polityki Insight 2021. Polityka Insight Sp. z o.o. Warszawa. DOI: 10.13140/RG.2.2.35624.49922/1.
  • Gradziuk P. 2021. Strategia rozwoju biogospodarki dla woj. mazowieckiego. Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. Warszawa.

  • Gradziuk P., Gradziuk K. 2020. Polish marked report for organic residues from the food industry and sewage sludge from wastewater treatment plants. POLBIOM Warszawa.

  • Gradziuk P. 2017. Możliwości i bariery rozwoju zaawansowanych biopaliw w Polsce. Polski Klub Ekologiczny - Koalicja Klimatyczna, Warszawa, s. 1-38.
  • Gradziuk P. i inni, 2013: Technical end economic potential assessment of forest and non-forest (agro) biomass In Poland for the prpose of two CHP plants, market screening of Polish and foreign biomass suppliers. Ekspertyza wykonana na zlecenie Elsamprojekt Polska Sp. z o.o.
  • Gradziuk P. 2013: Status and prospects of use of wheat straw in Poland. Ekspertyza wykonana na zlecenie Green Source Poland Sp. z o.o.
  • Gradziuk P., 2011: Analiza możliwości pozyskania słomy na potrzeby planowanej peleciarni w południowo-wschodniej Polsce. Ekspertyza wykonana na zlecenie FTK Sp. z o. o.
  • Gradziuk P., 2008: Analiza możliwości pozyskania słomy na potrzeby planowanej przez Vattenfall Heat Poland elektrociepłowni Nowy Pruszków w Pruszkowie EC. Ekspertyza wykonana na zlecenie Elsamprojekt Polska Sp. z o.o.
  • Gradziuk P., 2007: Możliwości zawarcia wieloletnich umów na dostawę słomy wraz z ich istotnymi postanowieniami oraz wstępnymi deklaracjami potencjalnych dostawców. Ekspertyza wykonana na zlecenie Zbigniewa Gumulińskiego. Zamość.
  • Gradziuk P., 2007: Wyniki badań rynku słomy w woj. lubelskim i podkarpackim oraz wskazanie innych regionów, w których nadwyżki tego surowca występują. Ekspertyza wykonana na zlecenie Zbigniewa Gumulińskiego. Zamość.
  • Gradziuk P., 2007: Charakterystyka biomasy użytkowej/handlowej dostarczanej na potrzeby planowanej przez Vattenfall Heat Poland elektrociepłowni Nowy Pruszków w Pruszkowie EC. Ekspertyza wykonana na zlecenie Elsamprojekt Polska Sp. z o.o.
  • Gradziuk P. i inni, 2005: Possibilities of gaining biomass for the power plant of a wattage 12 MWe in Hradec Kralove (the Czech Republic). POLBIOM Warszawa.
  • Gradziuk P., 2002: Analiza możliwości wykorzystania słomy na cele energetyczne w Polsce. Opracowanie wykonano na zlecenie Fundacji Ekofundusz.
  • Gradziuk P., Pęczek T., i inni, 1999: Program rozwoju wsi i rolnictwa dla województwa lubelskiego. Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego, Kielce.
  • Gradziuk P., Martyn W., Tomaszewski R., Szmidt K., 1998: Rozpoznanie możliwości pozyskania i dostaw słomy pszennej do ZPP S.A. w Przemyślu. Opracowanie wykonano na zlecenie Zakładów Płyt Pilśniowych S.A. w Przemyślu. AR Lublin Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu.
  • Gradziuk P., Tomaszewski R., Szmidt K., 1998: Możliwości energetycznego wykorzystania biomasy. Opracowanie wykonano na zlecenie Elektrowni Rybnik S.A. AR Lublin Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu.
  • Kościk B., Gradziuk P., 1997: Uwarunkowania rozwoju bazy surowcowej dla przemysłu tytoniowego w Polsce. Opracowanie wykonano na zlecenie M.P. AGENCY. AR Lublin Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu.
  • Reszel R., Gradziuk P. i inni, 1994: Prognoza możliwości i kosztów pozyskania roślinnego materiału energetycznego w województwie zamojskim (ekspertyza na zlecenie PW Ciepłownia Szopinek Sp. z o.o. AR Lublin Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu
  • Kościk B., Gradziuk P., Klimczuk B., 1994: Kalkulacja kosztów produkcji tytoniu. Tytoń Polski nr 7, s. 11-12.

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Biomasy POLBIOM (od 2000 r.)
 • Członek Rady Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa FDPA (od 2011 r.)
 • Członek Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich przy Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN (2011-2014)
 • Członek Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN (2008-2010)
 • Członek Zarządu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (1999-2001


NAGRODY, STYPENDIA I WYRÓŻNIENIA

 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę (odznaczenie państwowe Prezydenta RP), 2011
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2004
 • Nagroda IV stopnia - Fundacji Ochrony Powietrza Atmosferycznego za wdrożenie projektu „Kotłownie opalane słomą", 1996
 • Brązowy Krzyż Zasługi, 1988