O instytucie

Strona główna / O instytucie / Zakład Modelowania Ekonomicznego
img

mgr

Anna Martikainen

Zakład Modelowania Ekonomicznego

Asystent
Adres email: amartikainen@irwirpan.waw.pl

Telefon służbowy: +48 22 657 27 89

Pokój/room 227

ResearchGate


PROBLEMATYKA BADAWCZA

rozwój regionalny, polityka regionalna i strukturalna, Wspólna Polityka Rolna, polityka innowacji, Odpowiedzialne Badania i Innowacje (RRI), ocena programów UE


WYKSZTAŁCENIE

Od października 2015 r. - dzienne studia doktoranckie w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH

Magister psychologii - Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, 2015

Magister gospodarki przestrzennej - Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG, 2010

Licencjat turystyki i rekreacji - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Międzywydziałowe Studium Turystyki i Rekreacji, 2008

Matura - XXVII L.O. im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, klasa społeczno-ekonomiczna, 2005


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Od grudnia 2015 - Asystent naukowy, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Sierpień 2014 - grudzień 2015 - Stanowisko ds. oceny i wdrażania projektów pomocy zagranicznej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Programów Pomocowych, Wydział Wdrażania Programów Pomocy Zagranicznej

Lipiec 2014 - Stażysta, WYG International Sp. z o.o., Departament Planowania i Strategii

Marzec 2014 - czerwiec 2014 - Koordynator projektu, Centrum Edukacji Obywatelskiej

Maj 2013 - marzec 2014 - Specjalista, Główny Urząd Statystyczny, Wydział Analiz Demograficzno-Społecznych i Rynku Pracy

Czerwiec 2012 - maj 2013 - Koordynator praktyk i wolontariatu, Fundacja TUS

Marzec 2012 - lipiec 2012 - Koordynator portalu, Centrum Studiów Polska-Azja


PROJEKTY BADAWCZErozwiń


Inne projekty:

 


PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
    • Ciechomska Anna (2018). Evolution and comparison of the Nordic welfare state models, w: A. Kordońska, R. Kordoński, Ł. Muszyński (red.), Trendy przestrzeni międzynarodowej w wymiarze globalnym i regionalnym. Vol. 1, Lviv National University of Ivan Franko, Lviv-Olsztyn, p. 11-21.
    • Ciechomska Anna (2018). Finland as a Nordic welfare state, w: R. Kordoński, A. Kordońska, Ł. Muszyński (red.), Kontynent Europejski wobec wyzwań współczesności. Vol. 3, Lviv National University of Ivan Franko, Lviv-Olsztyn, p. 101-110.
    • Ciechomska Anna (2017) Poddaństwo kobiet? Równouprawnienie w poglądach Harriett Taylor Mill i Stuarta Milla, w: A. Kordońska, R. Kordoński (red.) Paradygmat zrównoważonego rozwoju w świecie nieprzewidywalnych przemian. Lviv National University of Ivan Franko, Lviv-Olsztyn, s. 175-186.
    • Ciechomska Anna (2017). Seksualność kobiet w chrześcijaństwie i islamie - analiza porównawcza, w: R. Kordoński, A. Kordońska, D. Kamilewicz-Rucińska (red.), Transformacja środowiska międzynarodowego i jego wielowymiarowość. Vol. 5, Lviv National University of Ivan Franko, Lviv-Olsztyn, s. 301-312.
ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

the European Association of Agricultural Economists


NAGRODY, STYPENDIA I WYRÓŻNIENIA

Stypendium doktoranckie w latach 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019, SGH (Szkoła Główna Handlowa)

Stypendium naukowe - Uniwersytet Abo Akademi, Finlandia, sierpień 2018 - grudzień 2018

Stypendium naukowe - Uniwersytet Abo Akademi, Finlandia, sierpień 2017 - grudzień 2017

Staż naukowy - Uniwersytet Helsiński, Finlandia, czerwiec 2016 - wrzesień 2016

Stypendium naukowe - Uniwersytet Bilgi w Stambule, Turcja, wrzesień 2010 - czerwiec 2011

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów w latach 2008/2009 i 2009/2010, UW (Uniwersytet Warszawski)

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów w latach 2006/2007 i 2007/2008, SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)