O instytucie

Strona główna / O instytucie / Zakład Modelowania Ekonomicznego
img

mgr

Adrianna Wojciechowska

Zakład Modelowania Ekonomicznego

Asystentka
Adres email: awojciechowska@irwirpan.waw.pl

My ORCID

Research Gate

Google Scholar

 


PROBLEMATYKA BADAWCZA

Rolnictwo ekologiczne, ekonomia środowiskowa, ochrona środowiska, rolnictwo miejskie, odporność systemów rolniczych, bioróżnorodność

 


WYKSZTAŁCENIE

Magister ekonomii, kierunek: Ekonomia i organizacja przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2020

Licencjat ekonomii, kierunek: Finanse i Rachunkowość, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2018

 


PROJEKTY BADAWCZErozwiń

 • Członek zespołu w projekcie Horizon Europe SoilValues: „Enhancing Soil health through Values-based business models" (2023-2027)
 • Członek zespołu w projekcie Horizon Europe BioMonitor4CAP: "Advanced biodiversity monitoring for results-based and effective agricultural policy and transformation" (2022-2026)
 • Członek zespołu w projekcie „Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu w woj. mazowieckim" (2022)
 • Członek zespołu w projekcie Horyzont 2020 LIFT: "Low-Input Farming and Territories - Integrating knowledge for improving ecosystem-based farming" (2018-2021) http://www.lift-h2020.eu/
 • Członek zespołu w projekcie Horyzont 2020 SURE-FARM: "Towards SUstainable and REsilient EU FARMing systems (SURE-Farm)" (2017-2020) http://surefarmproject.eu/

 


PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄrozwiń
ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACHrozwiń
  • Wojciechowska A., How desirable is gender equality in the rural labour market? The evidence from Spain and Poland. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2023, 66(4):361-374, doi: 10.17306/J.JARD.2022.01661.
  • Krupin V., Wojciechowska A., Towards the development of ecological approaches in European farming: from conventional to agroecological. Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja „Ekologiczne bezpieczeństwo i zbilansowane użytkowanie przyrody w produkcji agroprzemysłowej" Institute of Agroecology and Life Sciences of the National Academy of Agrarian Sciences, Ukraina 23-28.
  • Zawalińska, K., Smyrniotopoulou, A., Balazs, K., Böhm, M., Chitea, M., Florian, V., Fratila, M., Gradziuk, P., Henderson, S., Irvine, K., Konstantidelli, V., Krupin, V., Latruffe, L., Mikšytė, E., Miller, D., Monteleone, D., Polaschegg, M., Schwarz, G., Tzanopoulos, J., Tzouramani, I., Vlahos, G., Wojciechowska, A. (2022). Advancing the Contributions of European Stakeholders in Farming Systems to Transitions to Agroecology. EuroChoices, Volume21, Issue3. December 2022, Pages 50-63, https://doi.org/10.1111/1746-692X.12378.
  • Gradziuk, P.; Jończyk, K.; Gradziuk, B.; Wojciechowska, A.; Trocewicz, A.; Wysokiński, M. An Economic Assessment of the Impact on Agriculture of the Proposed Changes in EU Biofuel Policy Mechanisms. Energies 2021, 14, 6982. https://doi.org/10.3390/en14216982.

   

INNE PUBLIKACJE NAUKOWErozwiń
RAPORTY, EKSPERTYZY I INNE OPRACOWANIArozwiń
  • Kalinowski S., Łuczak A., Szczygieł O., Wojciechowska A., Klimkowski S., Komorowski Ł., Przeprowadzenie badania przyczyn ubóstwa w województwie mazowieckim na podstawie przygotowanego raportu metodologicznego oraz opracowanie Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu w województwie mazowieckim na lata 2023-2026. Raport na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
  • Gradziuk, P.; Matyka, M.; Poczta, W.; Czerniak, A.; Czubak, W.; Jończyk, K.; Kopiński, J.; Kozyra, J.; Pawlak, K.; Sadowski, A.; Siebielec, G.; Stalenga, J.; Wawer, R.; Zawalińska, K.; Berbeć, A.; Krupin, V.; Madej, A.; Skowron, P.; Jendrzejewski, B.; Komisarek, D.; Łopatka, A.; Wojciechowska, A.; Klepacki, B.; Wrzaszcz, W.; Gradziuk, K.; Trocewicz, A. Wpływ Europejskiego Zielonego Ładu na polskie rolnictwo. Raporty Polityki Insight 2021. Polityka Insight Sp. z o.o. Warszawa. DOI: 10.13140/RG.2.2.35624.49922/1.


NAGRODY, STYPENDIA I WYRÓŻNIENIA

Wyróżnienie w III Konkursu na najlepszą pracę magisterską (29.09.2021), IRWIR PAN, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Za pracę magisterską pt. „Differentiation of the situation of rural women on the labour market - cases of Poland and Spain".