Strona główna / Badania

Badania

/ Aktualne projekty badawcze

Modele sukcesji w polskim rolnictwie – analiza czynników, form i efektów przekazywania gospodarstw rolnych

Kierownik: dr Michał Dudek

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki, konkurs Miniatura 6

Okres realizacji: 2022-2023

więcejmore_bullet

Potencjał absorpcji uchodźców przez wiejskie i małomiasteczkowe społeczności lokalne

Kierownik: prof. dr hab. Maria Halamska

Finansowanie: NAWA Urgency Grant Programme

Okres realizacji: wrzesień 2022 - wrzesień 2023

więcejmore_bullet

Horyzont Europa: FOODPathS - Co-creating the prototype 'Safe and Sustainable FOOD Systems PArTnersHip'

Kierownik: dr hab. Paweł Chmieliński

Finansowanie: Horyzont Europa

Okres realizacji: 2022 - 2026

więcejmore_bullet

Horyzont Europa: SoilValues - Zwiększenie jakości gleby poprzez zastosowanie modeli biznesowych

Kierownik: dr hab. Katarzyna Zawalińska

Finansowanie: Horyzont Europa

Okres realizacji: grudzień 2022 - grudzień 2026

więcejmore_bullet

Horyzont Europa: BioMonitor4CAP - Zaawansowane metody monitorowania bioróżnorodności na rzecz skutecznej polityki rolnej zorientowanej na wyniki oraz transformację rolnictwa

Kierownik: dr hab. Katarzyna Zawalińska

Finansowanie: Horyzont Europa

Okres realizacji: grudzień 2022 - grudzień 2026

więcejmore_bullet

Moja SMART wieś - Wizje i Inicjatywy

Kierownik projektu: dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. IRWiR PAN

Finansowanie: Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW)

Okres realizacji: 2022-2023

więcejmore_bullet

Jakość rządzenia w regionach UE w czasach Covid-19

Kierownik projektu z ramienia IRWiR PAN: dr hab. Paweł Chmieliński

Główny wykonawca: Quality of Government Institute, Department of Political Science, University of Gothenburg (Szwecja)

Instytucja zamawiająca i finansująca: Komisja Europejska (DG for Regional and Urban Policy, European Commission)

Okres realizacji: 2021- 2022

więcejmore_bullet

Wsparcie eksperckie w ramach prac nad raportem OECD dot. powiązań miejsko-wiejskich w Polsce

Kierownik projektu: dr hab. Monika Stanny

Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Okres realizacji: 2021- 2022

więcejmore_bullet

Społeczne i kulturowe skutki dezagraryzacji. Studium porównawcze dwóch wsi

Kierownik projektu: dr Aleksandra Bilewicz

Instytucja zamawiająca i finansująca: Narodowe Centrum Nauki, konkurs MINIATURA 5

Okres realizacji: 2.11.2021-1.11.2022

więcejmore_bullet

System jakości gwarancją dobrej wieprzowiny

Kierownik projektu z ramienia IRWiR PAN: dr Ruta Spiewak

Lider Konsorcjum: Kujawsko-Pomorskim ODR w Minikowie

Instytucja finansująca: Instytucja finansująca: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

Okres realizacji: 2020-2022

więcejmore_bullet

Przyjazna dla klimatu polska wołowina i wieprzowina wysokiej jakości

Kierownik projektu z ramienia IRWiR PAN: dr Jakub Jasiński

Lider Konsorcjum: Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI)

Instytucja finansująca: Instytucja finansująca: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

Okres realizacji: 2021-2022

więcejmore_bullet

Dać to, czego naprawdę potrzeba - To give what is really needed. Innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcia ich opiekunów na terenach wiejskich

Kierownik projektu z ramienia IRWiR PAN: dr Sylwia Michalska

Instytucja zamawiająca i finansująca: Europejski Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych ("EaSI") 2014-2020

Okres realizacji: 2020-2023

więcejmore_bullet

Monitoring rozwoju obszarów wiejskich

Kierownik projektu: dr hab. Monika Stanny, prof. IRWiR PAN
Instytucja finansująca i zamawiająca: Fundacja EFRWP

Projekt realizowany na podstawie porozumień pomiędzy Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej a Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w ramach programu „Forum Inicjatyw Rozwojowych”
Okres realizacji: 2012-2014 I etap, 2014-2016 II etap, 2016-2018 III etap, 2020-2022 IV etap

więcejmore_bullet

Oddziaływanie Wspólnej Polityki Rolnej na odporność systemów rolniczych

Kierownik projektu: mgr Anna Ciechomska

Instytucja zamawiająca i finansująca: Narodowe Centrum Nauki, konkurs PRELUDIUM

Okres realizacji: 2019- 2023

więcejmore_bullet

Wielofunkcyjność i wartość ziemi rolniczej - racjonalność wykorzystania a konflikty interesów

Kierownik projektu: dr hab. Dominika Milczarek-Andrzejewska

Instytucja zamawiająca i finansująca: Narodowe Centrum Nauki, konkurs OPUS

Okres realizacji: 2019- 2023

więcejmore_bullet

Zwrot jakościowy? O roli i znaczeniu nowych postaw konsumentów i producentów. Na przykładzie alternatywnych sieci żywnościowych.

Kierownik projektu: dr Ruta Spiewak - IRWiR PAN oraz Wojciech Goszczyński - Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Instytucja zamawiająca i finansująca: Narodowe Centrum Nauki, konkurs SONATA

Okres realizacji: 2018- 2021

więcejmore_bullet