Strona główna / Badania

Badania

/ Aktualne projekty badawcze

Jakość rządzenia w regionach UE w czasach Covid-19

Kierownik projektu z ramienia IRWiR PAN: dr hab. Paweł Chmieliński

Główny wykonawca: Quality of Government Institute, Department of Political Science, University of Gothenburg (Szwecja)

Instytucja zamawiająca i finansująca: Komisja Europejska (DG for Regional and Urban Policy, European Commission)

Okres realizacji: 2021- 2022

więcejmore_bullet

Wsparcie eksperckie w ramach prac nad raportem OECD dot. powiązań miejsko-wiejskich w Polsce

Kierownik projektu: dr hab. Monika Stanny

Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Okres realizacji: 2021- 2022

 

 

 

więcejmore_bullet

Społeczne i kulturowe skutki dezagraryzacji. Studium porównawcze dwóch wsi

Kierownik projektu: dr Aleksandra Bilewicz

Instytucja zamawiająca i finansująca: Narodowe Centrum Nauki, konkurs MINIATURA 5

Okres realizacji: 2.11.2021-1.11.2022

więcejmore_bullet

Przyjazna dla klimatu polska wołowina i wieprzowina wysokiej jakości

Kierownik projektu z ramienia IRWiR PAN: dr Jakub Jasiński

Lider Konsorcjum: Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI)

Instytucja finansująca: Instytucja finansująca:Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

Okres realizacji: 2021-2022

więcejmore_bullet

Dać to, czego naprawdę potrzeba - To give what is really needed. Innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcia ich opiekunów na terenach wiejskich

Kierownik projektu z ramienia IRWiR PAN: dr Sylwia Michalska

Instytucja zamawiająca i finansująca: Europejski Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych ("EaSI") 2014-2020

Okres realizacji: 2020-2023

więcejmore_bullet

Smart Pleszew

Kierownik projektu z ramienia IRWiR PAN: dr hab. Monika Stanny

Lider konsorcjum: Urząd Miasta i Gminy Pleszew

Instytucja finansująca: współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W ramach konkursu „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"

Okres realizacji: 2019-2021

więcejmore_bullet

Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. Ocena ex-ante Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027

Kierownik projektu: Monika Sochaczewska - ECORYS - koordynator prac merytorycznych, pełniący również funkcję kierownika/koordynatora badania i zespołu badawczego

Zastepca kierownika projektu: dr Mirosław Drygas - ekspert z zakresu funkcjonowania I i II filara WPR

Wykonawca - konsorcjum podmiotów:

1. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (lider konsorcjum)

2. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach (IUNG-PIB)

3. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UPP)

4. ECORYS Polska Sp. z o.o.

Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Okres realizacji: maj 2020 - listopad 2020

więcejmore_bullet

Monitoring rozwoju obszarów wiejskich

Kierownik projektu: dr hab. Monika Stanny, prof. IRWiR PAN
Instytucja finansująca i zamawiająca: Fundacja EFRWP

Projekt realizowany na podstawie porozumień pomiędzy Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej a Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w ramach programu „Forum Inicjatyw Rozwojowych”
Okres realizacji: 2012-2014 I etap, 2014-2016 II etap, 2016-2018 III etap, 2020-2022 IV etap

więcejmore_bullet

Moja SMART wieś – IDEA i FAKT

Kierownik projektu: dr Anna Rosa
Okres realizacji: 2020-2021

więcejmore_bullet

Pogłębione badanie smart villages w Polsce – wybrane przykłady

Kierownik badania: dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. IRWiR PAN
Okres realizacji: 2020-2021

więcejmore_bullet

Oddziaływanie Wspólnej Polityki Rolnej na odporność systemów rolniczych

Kierownik projektu: mgr Anna Ciechomska

Instytucja zamawiająca i finansująca: Narodowe Centrum Nauki, konkurs PRELUDIUM

Okres realizacji: 2019- 2021

więcejmore_bullet

Wielofunkcyjność i wartość ziemi rolniczej - racjonalność wykorzystania a konflikty interesów

Kierownik projektu: dr hab. Dominika Milczarek-Andrzejewska

Instytucja zamawiająca i finansująca: Narodowe Centrum Nauki, konkurs OPUS

Okres realizacji: 2019- 2023

więcejmore_bullet

Integracja zasobów kapitału naturalnego z Systemem Rachunków Narodowych

Kierownik projektu: mgr Błażej Jendrzejewski

Instytucja zamawiająca i finansująca: Narodowe Centrum Nauki, konkurs PRELUDIUM

Okres realizacji: 2019- 2021

więcejmore_bullet

Horyzont 2020: SURE-FARM - Towards SUstainable and REsilient EU FARMing systems (Zwiększenie odporności europejskich systemów rolniczych)

Kierownik: dr hab. Katarzyna Zawalińska

Finansowanie: Horyzont 2020

Okres realizacji: 1 czerwca 2017- 31 maja 2021

więcejmore_bullet

Zwrot jakościowy? O roli i znaczeniu nowych postaw konsumentów i producentów. Na przykładzie alternatywnych sieci żywnościowych.

Kierownik projektu: dr Ruta Spiewak - IRWiR PAN oraz Wojciech Goszczyński - Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Instytucja zamawiająca i finansująca: Narodowe Centrum Nauki, konkurs SONATA

Okres realizacji: 2018- 2021

więcejmore_bullet