Strona główna / Nauka

Nauka

/ Ewaluacje i ekspertyzy

Moja sytuacja w okresie koronawirusa. Raport z badań

Kierownik projektu: dr hab. Sławomir Kalinowski

więcejmore_bullet

Wpływ polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich

Charakter badania: ewaluacja ex-post

Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Okres realizacji: kwiecień - październik 2019

Wykonawcy: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Wolański sp. z o. o.

więcejmore_bullet

Opracowanie modelu oceny innowacyjności działalności gospodarczej na obszarze gminy

Kierownik projektu: dr Patrycjusz Zarębski

Instytutcja zamawiająca i finansująca: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Okres realizacji: 2016-2017

więcejmore_bullet

Rural Policy Review - analiza ekspercka i usługi doradzczo-konsultacyjne dla ekspertów z OECD realizujących na zlecenie Ministerstwa Rozwoju przegląd polityk wobec rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Rozwoju (Departament Strategii i Rozwoju)

Okres realizacji: czerwiec - sierpień 2016

 

więcejmore_bullet

Prorozwojowe wykorzystanie rolnictwa ekologicznego w polityce i działaniach samorządów lokalnych –analiza wybranych przypadków

Kierownik projektu: mgr Jakub Jasiński

Opiekun naukowy projektu: prof. dr hab. Jerzy Wilkin

Instytucja zamawiająca i finansująca: MRiRW

Okres realizacji: kwiecień 2016- listopad 2016

więcejmore_bullet

The Scope of Government Regulation and the Role of Self-Regulatory Organizations in the Agriculture Sector of the European Union Countries – Polish case study

Kierownik projektu: Vitalij Krupin

Instytucja zamawiająca i finansująca: US_AID

Okres realizacji: 2014-2015

więcejmore_bullet

Ocena ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Okres realizacji: marzec 2013 - czerwiec 2014

 

więcejmore_bullet

Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym

Kierownik projektu: dr hab Artur Bołtromiuk

Źródło finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Instytucja zamawiająca: Białowieski Park Narodowy

Okres realizacji 2013-2014

więcejmore_bullet

Rolnictwo ekologiczne czynnikiem rozwoju lokalnego - analiza wybranych przypadków

Członkowie zespołu badawczego: Jakub Jasiński, Sylwia Michalska, Ruta Śpiewak

Instytucja zamawiająca i finansująca: MRiRW

Okres realizacji: maj-grudzień 2013

więcejmore_bullet

Publikacje pracowników IRWIR PAN dot. Ludności i osadnictwa

Prezentacja dorobku w kolejności alfabetycznej pracowników Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Dobór publikacji jest autorski, przygotowany na potrzeby opracowania „Bibliografia prac z zakresu geografii ludności i osadnictwa", realizowanego przez Komisję Geografii Osadnictwa i Ludności PTG.

 

 

więcejmore_bullet