Publikacje

Strona główna / Publikacje / Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia obszarów wiejskich. Wiejskie obszary zmniejszające zaludnienie i koncentrujące ludność wiejską

Andrzej Rosner


Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia obszarów wiejskich.
Wiejskie obszary zmniejszające zaludnienie i koncentrujące ludność wiejską

Warszawa 2012, 158 s.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-48-3

cena: 25 zł

SPIS TREŚCI
Wstęp 7
Rozdział 1. Przeludnienie agrarne a wieś wielofunkcyjna 11
Rozdział 2. Zmiany zaludnienia obszarów wiejskich i jego rozkładu przestrzennego 21
Rozdział 3. Typy obszarów wiejskich zmniejszających i zwiększających zaludnienie 53
Rozdział 4. Charakterystyka obszarów wyróżnionych przez typologię dotyczącą koncentracji i zmniejszania się zaludnienia 67
4a. Obszary wiejskie zmniejszające i zwiększające zaludnienie a poziom rozwoju społeczno-gospodarczego 67
4b. Obszary wiejskie zmniejszające i zwiększające zaludnienie a struktury i procesy demograficzne na wsi 74
4c. Elementy charakterystyki różnic społeczno-gospodarczych między wyodrębnionymi typami obszarów wiejskich 78
Rozdział 5. Zróżnicowanie struktury składników poziomu rozwoju społecznego i gospodarczego wyróżnionych typów obszarów wiejskich 93
Rozdział 6. Obszary wiejskie zmniejszające zaludnienie z punktu widzenia perspektyw rozwojowych 103
Rozdział 7. Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia w układach lokalnych 119
Uwagi końcowe 133
Spis tabel, wykresów i map 141
About the book 147
List of tables, graphs and maps 153

Powrót