Publikacje

Strona główna / Publikacje / Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski. Próba analizy empirycznej

Monika Stanny, Adam Czarnecki

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski. Próba analizy empirycznej

Warszawa 2011, 250 s.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-44-0

cena: 25 zł

 

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie 9
Rozdział 1. Zrównoważony rozwój - idea, definicje, mierniki
1.1. Wieloznaczność pojęcia zrównoważonego rozwoju 13
1.2. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w perspektywie prawnej i strategicznej 17
1.3. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w ujęciu teoretycznym. Przegląd definicji 21
1.4. Kwantyfikacja zrównoważonego rozwoju. Wybrane kwestie 26
Rozdział 2. Podjęty problem i metody jego badania
2.1. Założenia badawcze 37
2.2. Struktura procesu badawczego 44
2.3. Metody badania 47
Rozdział 3. Ogólna charakterystyka wskaźników zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski 57
3.1. Komponent gospodarczy 60
3.2. Komponent społeczny 89
3.3. Komponent środowiskowy 119
Rozdział 4. Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju komponentów zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski
4.1. Analiza poziomu rozwoju gospodarczego 146
4.2. Analiza poziomu rozwoju społecznego 157
4.3. Analiza poziomu rozwoju środowiskowego 166
Rozdział 5. Ocena stopnia zrównoważenia komponentów rozwoju 175
Rozdział 6. Czynniki determinujące zrównoważony rozwój obszarów wiejskich regionu
Zielonych Płuc Polski
185
6.1. Komponent gospodarczy 186
6.2. Komponent społeczny 196
6.3. Komponent środowiskowy 204
6.4. Suma trzech komponentów ZR 213
Zakończenie 225
Bibliografia 233
Spis tabel 241
Spis rysunków 242
About the book 245

Powrót