Publikacje

Strona główna / Publikacje / Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych

Ryszard Kamiński

08aktywnosc

Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych

Warszawa 2008, 151 s., rys., mapy.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-25-4

(wyczerpane)

Książka powstała w ramach projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Informatyzacji nr 1H02C 06927 Lokalne inicjatywy pozarządowe w przemianach strukturalnych obszarów wiejskich

 

Spis treści
Wstęp

I. Lokalna aktywność społeczna mieszkańców wsi
1.1. Społeczeństwo obywatelskie a polska wieś
1.2. Dobre i złe doświadczenia współpracy gospodarczej rolników
1.3. Grupy producenckie
1.4. Tradycyjne organizacje wiejskie dzisiaj
1.4.1. Kółka rolnicze
1.4.2. Koła gospodyń wiejskich
1.4.3. Ochotnicze straże pożarne

2. Organizacje pozarządowe na wsi w badaniach Stowarzyszenia Klon/Jawor
2.1. Liczebność organizacji pozarządowych w Polsce
2.2. Wiek organizacji
2.3. Zróżnicowanie terytorialne
2.4. Pola działań
2.5. Formy działania
2.6. Ludzie w organizacjach
2.7. Zatrudnienie w organizacjach
2.8. Praca społeczna i wolontariat
2.9. Finanse w organizacjach pozarządowych

3. Polski parlament wiejski: doroczne spotkania w Marózie
3.1. Wiejska elita pozarządowa
3.1.1. Zróżnicowanie terytorialne
3.1.2. Pola działań organizacji
3.1.3. Sylwetka lidera wiejskiej organizacji

4. Kapitał społeczny współczesnej wsi
4.1. Wieś tradycyjna: zamknięta, ale wewnętrznie silna
4.2. Zmiany w społecznościach wiejskich jako źródło nowych form kapitału społecznego
4.3. Istota kapitału społecznego: zaufanie i sieci powiązań
4.4. Gotowość do współdziałania i poczucie wpływu na rzeczywistość społeczną

Spis treści
4.5. Wrażliwość oraz gotowość do pomocy innym
4.6. Doświadczenie w pracy społecznej na rzecz swojej lokalnej społeczności
4.7. Przynależność i działalność w organizacjach społecznych i samorządowych    

5. Nowe inicjatywy w społecznościach wiejskich
5.1. Programy odnowy wsi
5.1.1. Przykład sołectwa Kwieciszewo
5.2. Lokalne grupy działania w Programie LEADER
5.3. Program Mała Szkoła Ośrodkiem Rozwoju Wsi
5.4. Przykłady stowarzyszeń wiejskich, aktywizujących lokalne społeczności
5.4.1. Anieliny i Łodzia - chcemy drogi
5.4.2. Stowarzyszenie Z Edukacją w Przyszłość z Korzecznika
5.4.3. Odnowa wsi w powiecie nakielskim

6. Krajowe i europejskie ruchy wiejskie

Zakończenie

Aneksy
Kwestionariusz ankiety dla uczestników V i VI Ogólnopolskich Spotkań Organizacji Wiejskich w Marózie
Spis rysunków
Spis tabel
Bibliografia
Summary

Powrót