Publikacje

Strona główna / Publikacje / Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020

pod redakcją naukową Marka Kłodzińskiego

08wyzwania

Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020

Warszawa 2008, 221 s., rys., map.
Wydawca: Fundacja Klubu 500
ISBN 83-89900-24-6

(nakład wyczerpany)

Spis treści:


Marek Kłodziński, Wstęp
Jerzy Wilkin, Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich
Katarzyna Duczkowska-Małysz, Zmieniająca się rola rolnictwa w społecznym i ekonomicznym funkcjonowaniu obszarów wiejskich (procesy dostosowawcze polskiego rolnictwa do nowych wyzwań)
Andrzej Rosner, Monika Stanny, Wykorzystanie zasobów pracyna wsi – uwarunkowania, bariery, nowe rozwiązania instytucjonalne
Izabella Bukraba-Rylska, Kapitał społeczny i kulturowy polskiej wsi a rozumienie transformacji
Piotr Mikiewicz, Krystyna Szafraniec, Kapitał społeczny wsi wobec wyzwań europejskich i globalnych (O „dobrym” i „złym” kapitale społecznym)
Ryszard Karpiński, Samoorganizacja i samorządność wsi – potrzeby, możliwości, formy realizacji
Mirosław Drygas, Ocena przydatności wybranych instrumentów WPR po 2013 roku
Janusz Rowiński, Wpływ liberalizacji handlu rolnego na kształt wspólnej polityki rolnej i rolnictwo UE
Roman Sobiecki, Przygotowanie europejskiego rolnictwado szoku wynikającego z globalizacji
Waldemar Guba, Przewidywany kształt WPR w latach 2013–2020 z uwzględnieniem polskich priorytetów
Wojciech Józwiak, Nowe warunki rozwoju rolnictwa
Franciszek Tomczak, Polskie przesłanki zmian WPR
Wojciech Ziętara, Uwagi o przyszłości polskich gospodarstw
Wnioski z dyskusji w IRWiR PAN (21.11.2007 r.): Polska musi przygotować wyraźne stanowisko.

Powrót