Publikacje

Strona główna / Publikacje / Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian

pod redakcją naukową Andrzeja Rosnera

07zroznicowanie

Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian

(Variations in the Level of Socio-Economic Development of Rural Areas in Poland in Comparison to the Variations in Transformation Dynamics)

Warszawa 2007, 279 s, rys., mapy kol.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-19-X

 

Spis treści

Wstęp (Andrzej Rosner)
Rozdział 1. Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Definicje - Uwarunkowania - Zależności - Czynniki - Skutki. Badania zróżnicowania rozwoju obszarów wiejskich (Krystian Heffner)
Rozdział 2. Przyjęta struktura procesu badawczego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego (Andrzej Rosner, Monika Stanny)
Rozdział 3. Zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce (Andrzej Rosner, Monika Stanny)
Rozdział 4. Zróżnicowanie poziomu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce według komponentu społecznego (Andrzej Rosner, Monika Stanny)
Rozdział 5. Zróżnicowanie gmin wiejskich ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego (Krystian Heffner, Monika Stanny)
Rozdział 6. Zróżnicowanie dynamiki przemian na obszarach wiejskich (Andrzej Rosner)
Rozdział 7. Zróżnicowanie przestrzenne aktywności władz lokalnych w korzystaniu z instrumentów polityki rozwoju gminy (Andrzej Rosner, Monika Stanny)
Rozdział 8. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich a dynamika przemian (Krystian Heffner, Andrzej Rosner, Monika Stanny)
Rozdział 9. Władze lokalne gmin czterech wyróżnionych typów (Andrzej Rosner)
Rozdział 10. Przedsiębiorcy w wyróżnionych typach gmin (Andrzej Rosner)
Rozdział 11. Uwagi końcowe (Krystian Heffner, Andrzej Rosner)
Bibliografia
Wykaz map
Summary
Powrót