Publikacje

Strona główna / Publikacje / Odnowa wsi w integrującej się Europie

pod redakcją naukową Marka Kłodzińskiego, Marty Błąd i Ryszarda Wilczyńskiego

07odnowa

Odnowa wsi w integrującej się Europie

(Rural Renewal in an Integrating Europe)

Warszawa 2007, 265 s.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-20-3

Spis treści

Henryk Kowalczyk: Słowo wstępne
Ryszard Wilczyński: Wprowadzenie

Część I. Odnowa wsi na tle problematyki rozwoju obszarów wiejskich

Katarzyna Duczkowska-Małysz: Obszary wiejskie: przestrzeń problemów czy cywilizacyjna szansa Europy. Zmiany modelu rolnictwa europejskiego. Wzrost rangi wsi w Europie
Jerzy Wilkin: Przemiany na obszarach wiejskich w Polsce w okresie transformacji systemowej i integracji europejskiej
Krystian Heffner: Fundamenty procesu przemian aktywizacyjnych na obszarach wiejskich
Ryszard Wilczyński: 10 lat odnowy wsi w Polsce - droga do celu
Andrzej Kaleta: Odnowa wsi z perspektywy historycznej
Marek Kłodziński: Program odnowy wsi a jej kapitał ludzki, społeczny i kulturowy
Marta Błąd: Kilka refleksji na temat odnowy wsi
Irena Niedźwiecka-Filipiak: Ład przestrzenny i architektoniczny warunkiem trwałego rozwoju obszarów wiejskich
Bohdan Kamiński: Odnowa wsi i zasady dobrego rządzenia
Mieczysław Paradowski, Renata Zielińska: Odnowa i rozwój wsi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich

Część II. Doświadczenia programów odnowy wsi

Wacław Idziak: Odnowa wsi wobec wyzwań współczesności
Ryszard Kamiński: Odnowa wsi i Leader: komplementarność metod rozwoju obszarów wiejskich
Ryszard Wilczyński: Specyfika opolskiego programu odnowy wsi
Marta Błąd: Przykłady odnowy wsi w Polsce
Peter Schawerda: Odnowa wsi w Polsce z perspektywy zachodnioeuropejskiej
Arno Frising: Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich w Luksemburgu
Ivona Cimermanova: Słowacja: jaka wieś przyszłości?
Alfons Dworsky: Zasady planowania na potrzeby programów odnowy wsi w krajach zachodnich
Henning Kuschnig: Zintegrowany rozwój terenów wiejskich w Saksonii

Zakończenie

Ryszard Wilczyński: Podsumowanie VI Europejskiego Kongresu Odnowy Wsi
Jerzy Wilkin: Dzień Polski na VI Europejskim Kongresie Odnowy Wsi
Katarzyna Duczkowska-Małysz: Podsumowanie VI Europejskiego Kongresu Odnowy Wsi
Stanowisko uczestników Dnia Polskiego VI Europejskiego Kongresu Odnowy Wsi

Powrót