Publikacje

Strona główna / Publikacje / Perspektywy Rolniczej Polski w Unii Europejskiej-25

redakcja naukowa Tadeusz Hunek

perspe06

Perspektywy Rolniczej Polski w Unii Europejskiej-25


Warszawa: 2006, 149 s., tab., rys., map.
Wydawca: Wieś Jutra
ISBN 83-89503-31-X
(wyczerpane)

Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, projekt badawczy nr 2 H02C 006 25 pt. Projekcja uplasowania rolniczej Polski w poszerzonej UE: Europejskim modelu wsi i rolnictwa kreowanym przez konwent "przyszłość Europy". Kierownik projektu - prof. dr hab. Tadeusz Hunek

Spis treści
PRZEDMOWA
Tadeusz Hunek Długookresowe, globalne i regionalne trendy rolnictwa i wyżywienia
Tadeusz Hunek Modelowanie plasowania sektora rolnego polski w poszerzonej Unii Europejskiej (25)
Janusz Rowiński Miejsce rolnictwa polskiego w rolnictwie europejskim
Tadeusz Hunek Dywersyfikacja aktywności "rolniczej polski"
Jacek Szlachta Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich przez Unię Europejską w latach 2007-2013
Krystyna Szafraniec Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi z perspektywy obecności Polski w UE
Dariusz Koreleski Adaptacja metody SWOT do potrzeb analizy profilów regionalnych Polski
WARSZTATY
Tadeusz Hunek Rolnictwo w zglobalizowanym świecie - wymogi nowej strategii "Rolniczej Polski"
Jacek Szlachta Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2007-2013: Konsekwencje dla Polski
Janusz Rowiński Plan rozwoju obszarów wiejskich (POROW) 2007-2073
Szczepan Figiel Perspektywa uplasowania "Rolniczej Polski" w Unii Europejskiej 25
Powrót