Publikacje

Strona główna / Publikacje / Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów europejskich

pod redakcją naukową Katarzyny Zawalińskiej

rozwoj05

Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów europejskich

(Rural Development. Experience of European Countries)

Warszawa: 2005, 377 s., map., tab., wyk., zdj.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-10-6
(wyczerpane)
SPIS TREŚCI
CZĘŚĆ 1: Aspekty instytucjonalne rozwoju obszarów wiejskich w Polsce
Wojciech Pomajda i Mirosław Drygas: Rozwój obszarów wiejskich w Polsce - pierwsze doświadczenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Urszula Budzich-Szukała: Wzmacnianie kapitału społecznego na obszarach wiejskich. Doświadczenia Funduszu Współpracy i Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
CZĘŚĆ II: Zmiany w postrzeganiu rozwoju obszarów wiejskich
Keith S. Howe: Perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w Europie: kwestia zrównoważenia
Jerzy Wilkin: O potrzebie i założeniach długookresowej wizji rozwoju wsi w Polsce
Tadeusz Hunek: Dywersyfikacja aktywności rolniczej Polski: zarządzanie upadkiem
CZĘŚĆ III: Mierzenie rozwoju obszarów wiejskich
Hannu Torma: Model równowagi ogólnej dla polityki rozwoju obszarów wiejskich - RurFin
Katarzyna Zawalińska: Indeks Rozwoju Obszarów Wiejskich (IROW) dla Polski: konstrukcja i propozycja praktycznego wykorzystania
CZĘŚĆ IV: Rola biznesu rolno-spożywczego w rozwoju obszarów wiejskich
Tapani Koppa: Alternatywna definicja sukcesu? Nowe znaczenie własności i zysku
Leszek Klank: Małe i średnie przedsiębiorstwa a determinanty rozwoju lokalnego w Polsce
CZĘŚĆ V: Rolnictwo ekologiczne i programy rolno-środowiskowe
Matthew Reed: Powstanie i aktualne kierunki rozwoju brytyjskiego sektora rolnictwa ekologicznego
Artur Bołtromiuk: Rola wsparcia publicznego w rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce
Carol Morris: Sieci wdrażania polityki rolno-środowiskowej: studium przypadku na przykładzie angielskiego projektu Countryside Stewardship Scheme
CZĘŚĆ VI: Specyficzne problemy przestrzenne oraz rynku pracy na obszarach wiejskich w Polsce
Izasław Frenkel: Wybrane problemy rozwoju wiejskiego rynku pracy w Polsce
Krystian Heffner i Andrzej Rosner: Zróżnicowanie przestrzenne rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich w Polsce
Dorota Klepacka: Wsparcie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania w Polsce, Finlandii i Wielkiej Brytanii
CZĘŚĆ VII: Budowanie kapitału społecznego na obszarach wiejskich
Maria Wieruszewska: Samoorganizacja i budowanie kapitału społecznego polskiej wsi
Allan Butler, Matthew Reed i Phil Le Grice: Krowy, kapitał i rozmowy: transfer wiedzy poprzez wiejskie sieci kontaktów społecznych
Marta Błąd i Ryszard Kamiński: Wzmacnianie kapitału społecznego polskiej wsi: doświadczenia z wdrażania programów typu LEADER
Krystyna Szafraniec: Młodzież, edukacja i rozwój społeczny: perspektywa wiejska
CZĘŚĆ VIII: Zmieniająca się rola kobiet na obszarach wiejskich
Pirjo Siiskonen: Przedsiębiorczość kobiet na obszarach wiejskich: przykłady z Finlandii
Krystyna Gutkowska i Barbara Tryfan: Zmiany w roli kobiet na obszarach wiejskich w Polsce
CZĘŚĆ IX: Zmiany w stylu życia i wizerunku obszarów wiejskich
Petri Kahila i Katja Rinne-Koski: Pojęcie elastycznego stylu życia: ramy i zagadnienia teoretyczne
Izabella Bukraba-Rylska: Wartości rolniczo-chłopskie w społeczeństwie polskim
Kaj Zimmerbauer: Rozwój wizerunku regionu wiejskiego na przykładzie regionu południowej Ostrobotnii w Finlandii
Powrót