Publikacje

Strona główna / Publikacje / Gospodarka rodzinna w rolnictwie: uwarunkowania i mechanizmy rozwoju

Franciszek Tomczak

okladka

Gospodarka rodzinna w rolnictwie: uwarunkowania i mechanizmy rozwoju

(Family Agricultural Economy: Mechanism and Development Determinants)

Warszawa: 2005, 466 s., tab.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-08-4
SPIS TREŚCI
Wstęp
I. Droga i etapy rozwoju rolnictwa rodzinnego
1. Rolnictwo rodzinne jako system gospodarczy
2. Podstawy koncepcji drogi rozwojowej rolnictwa światowego
3. Model drogi rozwojowej rolnictwa i jego interpretacja
4. Polska na światowej drodze rozwoju rolnictwa: ewolucja od chłopa do rolnika i od rolnika do farmera
II. Zewnętrzne siły rozwojowe i ich wpływ na gospodarkę rodzinną
1. Dziedzictwo i uwarunkowania rozwoju rolnictwa rodzinnego (chłopskiego) w Polsce do 1989 r
2. Rolnictwo a procesy transformacji systemowej w Polsce
3. Zewnętrzne siły rozwojowe i adaptacyjne gospodarstw rodzinnych
4. Agrobiznes krajowy i międzynarodowy jako siła rozwojowa rolnictwa rodzinnego
III. Krajowe uwarunkowania transformacji rolnictwa rodzinnego (chłopskiego) w Polsce
1. Bariery i ograniczenia rozwoju gospodarki rodzinnej
2. Rozwiązania instytucjonalne: kółka i organizacje rolnicze
3. Rozwiązania instytucjonalne: spółdzielczość rolnicza i wiejska
IV. Wewnętrzny mechanizm zmian i ewolucji gospodarstw oraz ich charakter ekonomiczny
1. Ewolucja czynników produkcji w rolnictwie rodzinnym jej konsekwencje
Ziemia
Siła robocza
Kapitał (środki techniczne)
2. Człowiek, ziemia, rolnictwo
3. Dochody rolnicze i pozarolnicze w mechanizmach ewolucji gospodarstw rodzinnych
4. Gospodarstwa rodzinne a ekonomiczne i techniczne procesy przystosowawcze: wewnętrzne siły adaptacyjne
V. Procesy integracyjne i globalizacyjne a transformacja gospodarki rodzinnej w rolnictwie polskim i światowym
1. Integracja europejska (Unia Europejska) i nowe uwarunkowania mechanizmu rozwoju rolniczej gospodarki rodzinnej
2. Globalizacja gospodarki światowej i jej konsekwencje dla rolnictwa polskiego
3. Konkurencyjność rolnictwa w warunkach integracji i globalizacji
VI. Rolnictwo rodzinne jako smali business i jego ekonomika
1. Wielkość gospodarstw, ich zróżnicowanie i ekonomika
2. Zasady funkcjonowania i prowadzenia gospodarstw rolnych
3. Podstawowe problemy gospodarstwa jako jednostki produkcyjnej
VII. Mechanizm rozwoju gospodarki rodzinnej a krajowa strategia i program gospodarczy dla wsi i rolnictwa
1. Przemiany strukturalne rolnictwa rodzinnego w Polsce
2. Rynek i interwencjonizm rolniczy: interpretacja rozwojowa
3. Doświadczenia światowe a rozwój rolnictwa rodzinnego
4. Rolnictwo rodzinne a rozwój obszarów wiejskich
5. Współczesny problem rolny - strategie rozwoju rolnictwa rodzinnego
Zakończenie: przyszłość gospodarki rodzinnej w rolnictwie polskim
Bibliografia
Dodatek
Conclusion: The future of the family agricultural economy in Poland
Powrót