Publikacje

Strona główna / Publikacje / Rozwój wiejski w Portugalii w latach 1986-2000. Wzór czy przestroga dla Polski?

Maria Halamska

okładka

Rozwój wiejski w Portugalii w latach 1986-2000. Wzór czy przestroga dla Polski?

(Rural Development in Portugal in 1986-2000. A Model or a Warning for Poland?)

Warszawa: 2005, 187 s., tab., rys., map.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-09-2

 

SPIS TREŚCI

Wstęp
ROZDZIAŁ I. Aspekty wiejskiej Portugalii
I.1. Zróżnicowanie przestrzeni wiejskiej Portugalii: podziały geograficzne, historyczne i administracyjne kraju
I.2. Zróżnicowanie rolnictwa i jego struktur produkcyjnych
I.3. Rewolucja Goździków i jej niektóre następstwa
I.4. Aktorzy świata wiejskiego
I.5. Portugalska "kwestia wiejska"
ROZDZIAŁ II. Rozwój wiejski w Portugalii: problemy definicyjne i operacyjne
II.1. O kontekstach rozumienia "rozwój wiejski"
II.2. Wiejskość i jej definiowanie
II.3. Wspólna Polityka Rolna, polityka wiejska, rozwój wiejski
II.4. Wokół koncepcji rozwoju wiejskiego w Portugalii
II.5. Rozwój wiejski: wyzwanie i utopia
ROZDZIAŁ III. Rolnictwo portugalskie: dynamika i kierunki zmian
III.1. Zasady integracji rolnictwa portugalskiego z rolnictwem "europejskim": porozumienie akcesyjne
III.2. Rolnictwo w połowie lat osiemdziesiątych
III.3. Programy rozwoju rolnictwa: program przedakcesyjny, PEDAP (1986-1993), PAMAF (1994-1999), PAMAF (2000-2006)
III.4. Problemy z realizacją wybranych programów modernizacji rolnictwa
III.4.1. Renty strukturalne
III.4.2. Wsparcie dla modernizacji gospodarstw
III.4.3. Kilka uwag podsumowujących
III.5. Alternatywne" propozycje dla rolnictwa i efekty ich aplikacji
III.5.1. Rolnictwo grupowe
III.5.2. Rolnictwo ekologiczne
III.6. Rolnictwo portugalskie u progu XXI wieku
III.7. Zmiany postawi tożsamości społecznej rolników
III.8. Kilka uwag zamiast podsumowania
ROZDZIAŁ IV. Rozwój turystyki na obszarach wiejskich
IV.l. Wprowadzenie
IV.2. Historia rozwoju TER
IV.3. Model funkcjonowania TER
IV.3.1. Instytucje TER i ich kompetencje
IV.3.2. Organizacje pozarządowe
IV.3.3. Pomoc finansowa
IV.4. Strategie rozwoju turystyki wiejskiej - przegląd działań
IV.5. Zagospodarowanie turystyczne obszarów wiejskich Portugalii
IV.6. Ruch turystyczny w ramach turystyki wiejskiej
IV.7. Podsumowanie
ROZDZIAŁ V. Inicjatywy rozwoju lokalnego
V.1. Program LEADER w Portugalii
V.1.1. Ogólna charakterystyka programu
V.1.2. LEADER I i LEADER II w Portugalii
V.1.3. Program LEADER: analiza czterech przypadków
V.1.4. Program LEADER w Portugalii: globalne rezultaty i generalne oceny
V.1.5. Społeczne aspekty programu LEADER
V.2. Program restauracji centrów wiejskich (CR) i wiosek historycznych (AH)
V.3. Programy wsparcia dla tworzenia nowych miejsc pracy
V.4. Organizacje a rozwój lokalny i wiejski
Zamiast zakończenia: wzór czy przestroga dla Polski?
Bibliografia
Summary
Powrót