Publikacje

Strona główna / Publikacje / Polska wieś w społecznej świadomości

pod redakcją Izabelli Bukraby-Rylskiej

polska04

Polska wieś w społecznej świadomości

(The Polish Countryside in Social Awareness)

Warszawa: 2004, 215 s., tab., zdj. kol.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-85369-68-6

Publikacja powstała dzięki sfinansowaniu przez KBN tematu pt. „Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi - społeczna świadomość, społeczne dyskursy” (grant Nr 2 H02E 004 22), realizowanego w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w latach 2002-2004.

Spis Treści

Izabella Bukraba-Rylska: Wprowadzenie
Izabella Bukraba-Rylska: Wstęp
Izabella Bukraba-Rylska: Preface
Maria Wieruszewska: I. Środowisko kulturowe mieszkańców wsi
Wprowadzenie
1. Uwarunkowania środowiskowe - zamieszkanie, wychowanie, relacje osobiste
2. Wieś - wizja tradycyjna i jej postrzeganie
3. Wieś jako przedmiot refleksji i emocji
4. Wartości środowiskowe wsi w perspektywie cyklu obrzędów rodzinnych i dorocznych, współdziałania i etykiety wiejskiej
5. Kompetencja środowiskowa - próba podsumowania
Bibliografia
Krystyna Łapińska-Tyszka: II. Stereotypowe obrazy pozycji społecznej rolników
1. Przysłowia odzwierciedlające stereotypy pozytywne - uwarunkowania demograficzno-społeczne, interpretacje
2. Przysłowia i porzekadła jako negatywne stereotypy chłopa-rolnika
3. Od negatywnego do pozytywnego stereotypu
Bibliografia
Edward Majewski, Barbaro Perepeczko: III. Poglądy Polaków na temat rolnictwa
1. Komu żyje się lepiej?
2. Mocne i słabe strony polskiego rolnictwa
3. Rolnictwo-gospodarka-polityka
Bibliografia
Barbara Perepeczko, Edward Majewski: IV. Poglądy na rolnictwo w świetle zagregowanych wskaźników
1. Mity i stereotypy o rolnictwie, czyli poczucie krzywdy i mocy
1.1. Kto posługuje się mitami. stereotypami?
1.2. Przyczyny i istota wyznawanych poglądów
1.3. Powody nadwartościowania rolnictwa
1.4. Cechy świadomości społecznej a stereotypy i mity
2. Wskaźnik poglądów na rolnictwo - między protekcjonizmem a liberalizmem
Bibliografia
Izabella Bukraba-Rylska: V. Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi - społeczna świadomość, społeczne dyskursy
1. Kultura ludowa - kultura chłopska - kultura wsi. Próba operacjonalizacji pojęcia
2. Test kompetencji kulturowej - elementy składowe
3. Dziedzictwo kulturowe wsi w świadomości społecznej
4. Kompetencja kulturowa badanych: poziomy wiedzy - dziedziny - główne determinanty
5. Kompetencja kulturowa badanych a ich stosunek do kultury ludowej, wsi i rolników
Podsumowanie
Bibliografia
ANEKS
Metryczka
Ankieta
Narzędzia
Stroje ludowe
Powrót