Publikacje

Strona główna / Publikacje / Dylematy zabezpieczenia rolników na starość. Polska i Europa

Barbara Tryfan

dylema04

Dylematy zabezpieczenia rolników na starość. Polska i Europa

(Dilemmas of Farmers' Provision for Old Age. Poland and Europe)

Warszawa: 2004, 142 s., tab.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-85369-69-4

Spis treści

Wprowadzenie
1. System emerytalno-rentowy w świetle teorii i europejskich modeli zabezpieczenia społecznego
2. Konflikty wokół wieku emerytalnego w Polsce i w Unii Europejskiej
2.1. Zastosowanie teorii wyłączenia
2.2. Europejskie dylematy
2.3. Wiek emerytalny a wiek składkowy
2.4. Trzeci wymiar wieku a ochrona zdrowia
3. Nierównowaga finansowa a pojęcie sprawiedliwości
3.1. Europejskie systemy ubezpieczeń społecznych
3.2. Unijne systemy repartycyjne
3.3. Fundusze emerytalne i minimum starości
3.4. Wymiary satysfakcji rolników polskich
3.5. Znaczenie składki
3.6. Funkcje systemu emerytalnego rolników
3.7. Równość, sprawiedliwość, solidarność
4. Solidarność międzygeneracyjna a wymiana pokoleń w rolnictwie
4.1. Ewolucja rodziny w krajach europejskich
4.2. Refleksje z francuskich badań nad rodziną
4.3. Solidarność rodzinna w zachodniej Europie
4.4. Doświadczenia zagraniczne wymiany pokoleń
4.5. Struktura pokoleniowa gospodarstw domowych w Polsce
4.6. Transfery intergeneracyjne w rodzinie polskiej
4.7. Finansowy wymiar emerytur a pozycja seniorów w rodzinie
4.8. Opinie rolników polskich o rentach strukturalnych
4.9. Usługi opiekuńczo-lecznicze w świetle teorii egalitaryzmu
5. Postulaty weryfikacji systemu w opiniach kobiet
5.1. Elementy porównawcze dwóch systemów
5.2. Demograficzno-społeczne przesłanki wyodrębnienia kobiet
5.3. Korzyści i mankamenty systemu rolniczego
6. Ludzie starsi w systemie pomocy społecznej na wsi w Polsce i UE
6.1. Rys historyczny zabezpieczenia na starość w Europie
6.2. Francuscy rolnicy-emeryci a problem niedostatku
6.3. Polityka starości w UE
6.4. Dodatki do emerytury
6.5. Poziom życia wiejskich seniorów
Zakończenie
Bibliografia
Conclusion
Powrót